Św. Ignacy z Loyoli

 

 

Zbiorek modlitw dla Zgromadzenia ss. Służebniczek 1947

 

 

 

Nowenna rozpoczyna się od dnia 22 lipca.

 

 

 

Każdego dnia Nowenny należy odmówić poniższe modlitwy:

 

 

 

Na Imię Jezus niech upada wszelkie kolano istot niebieskich, ziemskich i podziemnych; a wszelki język niech wyznaje, iż Pan Jezus Chrystus jest w chwale Boga Ojca.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módl się za nami Św. Ignacy.

R. Abyśmy się stały godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Który dla rozpowszechnienia Chwały Imienia Twego przez Błogosławionego Ignacego Kościół Twój Wojujący nowym walczącym hufcem wzmocniłeś: dozwól, abyśmy za jego przykładem i z jego pomocą walcząc na ziemi zasłużyły na wspólny z nim wieniec Chwały w Niebie. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który z Tobą żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023