Źródło: Nowenna i inne modlitwy ku czci świętego Michała Archanioła 1939

 

 

 

 

Sposób odprawiania nowenny.

Jednym z najskuteczniejszych nabożeństw, przez które mamy możliwość wyproszenia sobie lub bliźnim szczególniejszych Łask od Pana Boga, jest nowenna, czyli nabożeństwo dziewięciodniowe. Wzór takiego nabożeństwa podali nam już Apostołowie, którzy na wyraźne polecenie Boskiego Mistrza przez dziewięć dni z rzędu, odosobnieni od świata, trwali w Wieczerniku na modlitwie, oczekując Zesłania Ducha Świętego.

Sposób odprawiania nowenny jest następujący:
1) Przeczytać z uwagą rozmyślanie i przypisane mu modlitwy;
2) Oczyścić sumienie gruntownie przez dobrą Spowiedź;
3) Przyjąć Komunię Świętą.

Dla nadania większej skuteczności nowennie należy, o ile to możliwe, odmawiać ją wspólnie z całą rodziną, ćwiczyć się gorliwiej w cnotach, spełniać dobre uczynki, zadać sobie jakieś umartwienie, szczególnie wewnętrzne: umartwiać swoją zbytnią ciekawość, rozproszenie, panować nad językiem, cierpliwością itp. Jeżeli nowennę w ten sposób i w tym duchu się odprawia, jest ona Panu Bogu oraz Świętym bardzo miła i ściąga na nas obfite, nieraz nadzwyczajne Łaski.

 

 

MODLITWA WSTĘPNA

 

 

Patronie nasz, Święty Michale Archaniele, Obrońco Kościoła i Wodzu potężny wojska niebieskiego, przybądź nam na pomoc w potrzebach naszych i wybaw nas z niebezpieczeństw duszy i ciała, którymi zagrażają nam duchy ciemności. Miłość Twoja i moc, Święty Archaniele, większa jest niżeli ich nieprawość i szkodliwość. Gdy oni ciągną nas do obrazy Boga, Ty nas hamować racz od grzechu! Gdy oni sieją wśród nas niezgodę, Ty jako anioł pokoju i jeden z książąt górnego Syjonu racz nas zachować i utwierdzać w jedności. Gdy oni rozkładają przed nami sidła zdrad swoich, Ty odwracaj serca nasze od ich zasadzek i dawaj nam poznać wszelkie ich podstępy! Obronie Twojej powierzony jest Kościół cały. Strzeż go w ojczyźnie naszej od upadku i ratuj od zamachów nieprzyjaciół, aby Chwała Boża szerzyła się i wzrastała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

DZIEŃ TRZECI (22 Września)

 

 

ROZMYŚLANIE. Św. Michał walczy za nas ze smokiem piekielnym

(Rozmyślania ułożone przez Św. Alfonsa Liguori’ego)

 

 

Diakon Pantaleon zapewnia, że Św. Michał Archanioł pobożnym swym czcicielom wyjednywał nie tylko odwagę i siłę do oparcia się zasadzkom piekielnym, ale nadto sam osobiście walczy za nich, jeśli widzi, że szatan silnie na kogo nastaje i że tenże bliskim jest upadku. Co więcej, Św. Brunon, biskup z Segni, żyjący pod koniec XI w. twierdzi, że Św. Michał tak bardzo miłuje ludzi, iż bezustannie we dnie i w nocy walczy za nich przeciw smokowi piekielnemu, a nawet wzywa podwładnych mu Aniołów do potykania się z nim razem, abyśmy nie zostali zwyciężeni przez naszego odwiecznego nieprzyjaciela. Toteż Pantaleon dodaje, że chwalebny ten Archanioł nieustannie obozuje niejako przy wiernych. To znaczy, że wespół z Aniołami swymi odprawia straż przy nas, abyśmy nie stali się pastwą piekła, a zwłaszcza, jeśli uciekamy się pobożnie do Niego.

Jakub Massi, mówiąc o pomocy, jaką Św. Michał udziela tym, którzy Go wzywają, podaje jako przykład podskarbiego króla polskiego, Huberta Salonic. Mnogie lata żył on w grzechu, a bliskim będąc śmierci, byłby został potępiony, gdyby nie cudowna pomoc Św. Michała. Sam zeznaje, że miał się już za zgubionego i widział szatanów przychodzących po jego duszę, gdy wtem Św. Michał, którego czcił przez całe swe życie, jawnie mu się okazał, odpędził duchy nieczyste i rzekł mu, że wyjedna dla niego u Boga jeszcze osiem dni życia, aby mógł pokutować za winy i naprawić je. Oświecony i umocniony tak wielką Łaską pojednał się z Bogiem ze skruchą wielką i wkrótce też życie zakończył.

Powyższy przykład niechaj nas pobudza do mniemania, że choćbyśmy trwali w grzechach aż do śmierci, Św. Michał wyjedna nam mimo tego Łaskę nawrócenia. Takie Łaski rzadkie są bardzo. Wiemy zresztą, że ktokolwiek powraca do występków swoich, będzie odrzucony od Pana, albowiem: “Nie da się Bóg z Siebie naśmiewać” (Gal. 6, 7). I w Starym Testamencie już powiedział: “Dla trzech występków Damaszku i dla czterech nie nawrócę go” (Amos 1,3).

Postanowienie.

Codziennie modlić się będę do Św. Michała i czuwać pilnie nad sobą, aby w dawne nie popaść przewinienia.

Westchnienie.

Święty Michale, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w Dzień straszliwego Sądu. Amen.

Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu i Litania.

 

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

(do prywatnego odmawiania)

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Marya, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale Pogromco szatana,
Święty Michale Postrachu złych duchów,
Święty Michale Wodzu Wojska Niebieskiego,
Święty Michale Zwiastunie Bożej Chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale Zaszczycie Nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale Obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale Posłanniku Boży,
Święty Michale Przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale Warownio ludu Bożego,
Święty Michale Stróżu i Patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale Chorąży zbawienia,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale Aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale Zwierzchniku w Niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

P. Módl się za nami, Święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

P. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Który Św. Michała Archanioła ustanowiłeś Obrońcą Kościoła i Zwierzchnikiem Raju, udziel za Jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam Łaski w tym życiu i Chwały w Wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023