Źródło: Nowenna i inne modlitwy ku czci świętego Michała Archanioła 1939

 

 

 

 

Sposób odprawiania nowenny.

Jednym z najskuteczniejszych nabożeństw, przez które mamy możliwość wyproszenia sobie lub bliźnim szczególniejszych Łask od Pana Boga, jest nowenna, czyli nabożeństwo dziewięciodniowe. Wzór takiego nabożeństwa podali nam już Apostołowie, którzy na wyraźne polecenie Boskiego Mistrza przez dziewięć dni z rzędu, odosobnieni od świata, trwali w Wieczerniku na modlitwie, oczekując Zesłania Ducha Świętego.

Sposób odprawiania nowenny jest następujący:
1) Przeczytać z uwagą rozmyślanie i przypisane mu modlitwy;
2) Oczyścić sumienie gruntownie przez dobrą Spowiedź;
3) Przyjąć Komunię Świętą.

Dla nadania większej skuteczności nowennie należy, o ile to możliwe, odmawiać ją wspólnie z całą rodziną, ćwiczyć się gorliwiej w cnotach, spełniać dobre uczynki, zadać sobie jakieś umartwienie, szczególnie wewnętrzne: umartwiać swoją zbytnią ciekawość, rozproszenie, panować nad językiem, cierpliwością itp. Jeżeli nowennę w ten sposób i w tym duchu się odprawia, jest ona Panu Bogu oraz Świętym bardzo miła i ściąga na nas obfite, nieraz nadzwyczajne Łaski.

 

 

MODLITWA WSTĘPNA

 

 

Patronie nasz, Święty Michale Archaniele, Obrońco Kościoła i Wodzu potężny wojska niebieskiego, przybądź nam na pomoc w potrzebach naszych i wybaw nas z niebezpieczeństw duszy i ciała, którymi zagrażają nam duchy ciemności. Miłość Twoja i moc, Święty Archaniele, większa jest niżeli ich nieprawość i szkodliwość. Gdy oni ciągną nas do obrazy Boga, Ty nas hamować racz od grzechu! Gdy oni sieją wśród nas niezgodę, Ty jako anioł pokoju i jeden z książąt górnego Syjonu racz nas zachować i utwierdzać w jedności. Gdy oni rozkładają przed nami sidła zdrad swoich, Ty odwracaj serca nasze od ich zasadzek i dawaj nam poznać wszelkie ich podstępy! Obronie Twojej powierzony jest Kościół cały. Strzeż go w ojczyźnie naszej od upadku i ratuj od zamachów nieprzyjaciół, aby Chwała Boża szerzyła się i wzrastała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

DZIEŃ PIĄTY (24 Września)

 

 

ROZMYŚLANIE. Św. Michał daje każdej duszy osobnego Anioła Stróża

(Rozmyślania ułożone przez Św. Alfonsa Liguori’ego)

 

 

Pobożny diakon Pantaleon naucza, że Św. Michał z Rozkazu Pana Boga opiekuje się wiernymi i jakkolwiek przebywa w Niebie, nie przestaje wspomagać i pocieszać Chrześcijan na ziemi. Św. Brunon dodaje, że wielki ten Archanioł wyniesiony przez Pana Boga na Wodza i Zwierzchnika Aniołów, ma sobie zlecone dawać każdej duszy na ziemi osobnego Anioła Stróża. Jakże wiele zawdzięczamy Mu przeto.

Św. Michał jest też Wodzem Wszystkich Aniołów, podwładnych swoich. On kieruje naszym Aniołem Stróżem i poucza go, w jaki sposób ma nas prowadzić i bronić wobec naszych nieprzyjaciół. Gdy zatem widzimy osobę, którą występki ciągną na zatracenie, albo która nas prześladuje, prośmy Św. Michała Archanioła, aby raczył wskazać Aniołowi Stróżowi tejże osoby najlepszy sposób, w jaki oświecić ją może, aby się poprawiła albo przestała nas prześladować. Co więcej, Pantaleon zapewnia, że skoro wzywać będziemy tego potężnego Archanioła, On chronić nas będzie wobec nieszczęść i niebezpieczeństw nawet doczesnych. Ze słów tegoż autora wypływa, że Św. Michał dopomaga zwłaszcza wiernym swym sługom do pełnienia Woli Bożej.

Prośmy zatem gorąco wielkiego naszego Opiekuna, aby nas w tym wspierał, by Najmiłościwsza Wola Boża działa się zawsze w nas i przez nas. Niechaj całe życie duszy naszej polega na wiernym przestrzeganiu Woli Bożej: “A żywot na Woli Jego” (Ps. 29,6). Za przykładem króla Dawida prośmy Pana Boga nieustannie, aby nauczył nas pełnienia Woli Swojej Świętej: “Naucz mnie czynić Wolę Twoją” (Ps. 142,10). Błagajmy również Najświętszą Maryę Pannę, naszego Anioła Stróża i Świętych naszych Patronów, aby wyjednać nam raczyli tę samą Łaskę. Pamiętać jednak należy, że do Woli Bożej stosować się mamy nie tylko w pomyślności, ale i w nieszczęściu, a nawet pośród przeciwności, które nas od ludzi spotykają, gdy nas zasmucają lub prześladują – albowiem wszystko od Pana Boga pochodzi. Sposób to najpewniejszy, aby się uświęcić i cieszyć zawsze prawdziwym pokojem, którego nic zakłócić nie może. Nie zafrasuje sprawiedliwego, cokolwiek nań przypadnie (Przyp. 12,21).

Postanowienie.

Prosić będę Św. Michała, aby mi dopomógł do wiernego wypełniania Woli Bożej.

Westchnienie.

Św. Michale, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w Dzień straszliwego Sądu. Amen.

Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu i Litania.

 

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

(do prywatnego odmawiania)

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Marya, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale Pogromco szatana,
Święty Michale Postrachu złych duchów,
Święty Michale Wodzu Wojska Niebieskiego,
Święty Michale Zwiastunie Bożej Chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale Zaszczycie Nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale Obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale Posłanniku Boży,
Święty Michale Przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale Warownio ludu Bożego,
Święty Michale Stróżu i Patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale Chorąży zbawienia,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale Aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale Zwierzchniku w Niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

P. Módl się za nami, Święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

P. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Który Św. Michała Archanioła ustanowiłeś Obrońcą Kościoła i Zwierzchnikiem Raju, udziel za Jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam Łaski w tym życiu i Chwały w Wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *