25 Wrzesień – Dzień 6

 

 

Sposób odprawiania nowenny.

Jednym z najskuteczniejszych nabożeństw, przez które mamy możliwość wyproszenia sobie lub bliźnim szczególniejszych Łask od Pana Boga, jest nowenna, czyli nabożeństwo dziewięciodniowe. Wzór takiego nabożeństwa podali nam już Apostołowie, którzy na wyraźne polecenie Boskiego Mistrza przez dziewięć dni z rzędu, odosobnieni od świata, trwali w Wieczerniku na modlitwie, oczekując Zesłania Ducha Świętego.

Sposób odprawiania nowenny jest następujący:
1) Przeczytać z uwagą rozmyślanie i przypisane mu modlitwy;
2) Oczyścić sumienie gruntownie przez dobrą Spowiedź;
3) Przyjąć Komunię Świętą.

Dla nadania większej skuteczności nowennie należy, o ile to możliwe, odmawiać ją wspólnie z całą rodziną, ćwiczyć się gorliwiej w cnotach, spełniać dobre uczynki, zadać sobie jakieś umartwienie, szczególnie wewnętrzne: umartwiać swoją zbytnią ciekawość, rozproszenie, panować nad językiem, cierpliwością itp. Jeżeli nowennę w ten sposób i w tym duchu się odprawia, jest ona Panu Bogu oraz Świętym bardzo miła i ściąga na nas obfite, nieraz nadzwyczajne Łaski.

 

MODLITWA WSTĘPNA

 

Patronie nasz, Święty Michale Archaniele, Obrońco Kościoła i Wodzu potężny wojska niebieskiego, przybądź nam na pomoc w potrzebach naszych i wybaw nas z niebezpieczeństw duszy i ciała, którymi zagrażają nam duchy ciemności. Miłość Twoja i moc, Święty Archaniele, większa jest niżeli ich nieprawość i szkodliwość. Gdy oni ciągną nas do obrazy Boga, Ty nas hamować racz od grzechu! Gdy oni sieją wśród nas niezgodę, Ty jako anioł pokoju i jeden z książąt górnego Syjonu racz nas zachować i utwierdzać w jedności. Gdy oni rozkładają przed nami sidła zdrad swoich, Ty odwracaj serca nasze od ich zasadzek i dawaj nam poznać wszelkie ich podstępy! Obronie Twojej poruczony jest Kościół cały. Strzeż go w ojczyźnie naszej od upadku i ratuj od zamachów nieprzyjaciół, aby Chwała Boża szerzyła się i wzrastała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

DZIEŃ SZÓSTY

 

 

ROZMYŚLANIA

(Rozmyślania ułożone przez Św. Alfonsa Liguori’ego)

 

 

Św. Michał wspomaga nas w godzinę śmierci

 

 

Św. Michałowi zlecił Pan Bóg w szczególny sposób, aby nas wspomagał w godzinę śmierci. Wówczas to napaści szatańskie bywają najgwałtowniejsze, podczas gdy siły nasze osłabną, a umysł trwogą bywa udręczony. Umierający podlegają zwłaszcza trzem rodzajom udręczenia:

1) trwoży ich wspomnienie grzechów popełnionych,

2) obawa wiecznego potępienia,

3) pokusy szatańskie.

 

Toteż Kościół zachęca nas do błagania już naprzód Św. Michała o pomoc w tej walce ostatecznej, którą stoczyć nam przyjdzie z nieprzyjacielem zbawienia. I we Mszy Świętej na uroczystość tego wielkiego Archanioła modlimy się: Św. Michale Archaniele, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w Dzień straszliwego Sądu. – W modlitwach przy konających chce również, aby wszyscy obecni prosili Św. Archanioła, który jest Wodzem Wojska Niebieskiego, aby przyjąć raczył i tę duszę pod swą opiekę.

 

W pacierzach kapłańskich czytamy słowa, jakby wyrzeczone przez samego Pana Boga: “Archaniele mój Michale, uczyniłem Cię Książęciem nad wszystkimi duszami, które mają być przyjęte do Mego Królestwa”. – Jasnym jest więc, że Św. Michałowi zlecił Pan Bóg staranie o dusze, które przechodzą z życia do wieczności. Św. Michał wyprasza śmierć szczęśliwą wiernym sługom swoim. Iwon, pobożny braciszek z zakonu Kapucynów odznaczał się wielkim nabożeństwem do Św. Michała. Ten zaś ukazał mu się widocznie i polecił gotować na śmierć bliską. Odtąd brat Iwon tą myślą bezustannie zajęty, modlitwą i pełnieniem cnót wszystkich sposobił się na zgon szczęśliwy; i umarł też nadzwyczaj świętobliwie, jak zapewnia jego biograf ojciec Polocci. W żywocie Św. Kajetana przez ojca Feleone czytamy, że w ostatnich chwilach życia szatani ukazali się Świętemu i dręczyli go pokusami. Ale ponieważ zawsze modlił się nabożnie do Św. Michała, tenże również raczył mu się objawić i uspokoić obawy wzniecone przez duchy nieczyste.

Postanowienie. Prosić będę codziennie Św. Michała o pomoc i opiekę w godzinę śmierci. Aby tym pewniej zdobyć sobie tę pomoc, czcić będę Św. Michała, powściągając moją pychę i chęci zmysłowe oraz pracując nie tylko nad własnym zbawieniem, ale również nad zbawieniem drugich.

Westchnienie. Św. Michale, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w dzień straszliwego sądu. Amen.

Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu i Litania.

 

 

Św. Michał

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(do prywatnego odmawiania)

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Marya, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale pogromco szatana,
Święty Michale postrachu złych duchów,
Święty Michale Wodzu wojska niebieskiego,
Święty Michale Zwiastunie Bożej chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale zaszczycie nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale posłanniku Boży,
Święty Michale przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale warownio ludu Bożego,
Święty Michale stróżu i patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale Chorąży zbawienia,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale Aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale Zwierzchniku w Niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

P. Módl się za nami, Święty Michale Archaniele.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

P. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Który Św. Michała Archanioła ustanowiłeś Obrońcą Kościoła i Zwierzchnikiem Raju, udziel za jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam Łaski w tym życiu i Chwały w wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *