Źródło: Nowenna i inne modlitwy ku czci świętego Michała Archanioła 1939

 

 

 

 

Sposób odprawiania nowenny.

Jednym z najskuteczniejszych nabożeństw, przez które mamy możliwość wyproszenia sobie lub bliźnim szczególniejszych Łask od Pana Boga, jest nowenna, czyli nabożeństwo dziewięciodniowe. Wzór takiego nabożeństwa podali nam już Apostołowie, którzy na wyraźne polecenie Boskiego Mistrza przez dziewięć dni z rzędu, odosobnieni od świata, trwali w Wieczerniku na modlitwie, oczekując Zesłania Ducha Świętego.

Sposób odprawiania nowenny jest następujący:
1) Przeczytać z uwagą rozmyślanie i przypisane mu modlitwy;
2) Oczyścić sumienie gruntownie przez dobrą Spowiedź;
3) Przyjąć Komunię Świętą.

Dla nadania większej skuteczności nowennie należy, o ile to możliwe, odmawiać ją wspólnie z całą rodziną, ćwiczyć się gorliwiej w cnotach, spełniać dobre uczynki, zadać sobie jakieś umartwienie, szczególnie wewnętrzne: umartwiać swoją zbytnią ciekawość, rozproszenie, panować nad językiem, cierpliwością itp. Jeżeli nowennę w ten sposób i w tym duchu się odprawia, jest ona Panu Bogu oraz Świętym bardzo miła i ściąga na nas obfite, nieraz nadzwyczajne Łaski.

 

 

MODLITWA WSTĘPNA

 

 

Patronie nasz, Święty Michale Archaniele, Obrońco Kościoła i Wodzu potężny wojska niebieskiego, przybądź nam na pomoc w potrzebach naszych i wybaw nas z niebezpieczeństw duszy i ciała, którymi zagrażają nam duchy ciemności. Miłość Twoja i moc, Święty Archaniele, większa jest niżeli ich nieprawość i szkodliwość. Gdy oni ciągną nas do obrazy Boga, Ty nas hamować racz od grzechu! Gdy oni sieją wśród nas niezgodę, Ty jako anioł pokoju i jeden z książąt górnego Syjonu racz nas zachować i utwierdzać w jedności. Gdy oni rozkładają przed nami sidła zdrad swoich, Ty odwracaj serca nasze od ich zasadzek i dawaj nam poznać wszelkie ich podstępy! Obronie Twojej powierzony jest Kościół cały. Strzeż go w ojczyźnie naszej od upadku i ratuj od zamachów nieprzyjaciół, aby Chwała Boża szerzyła się i wzrastała. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY (28 Września)

 

 

 

ROZMYŚLANIE. Nabożeństwo do Św. Michała jest oznaką wybrania Bożego.

(Rozmyślania ułożone przez Św. Alfonsa Liguori’ego)

 

Po Sądzie Ostatecznym Św. Michał, jak już powiedzieliśmy, zbierze wszystkie dusze, które dostąpiły zbawienia i wprowadzi je do Nieba przed Tron Boga, aby Pan je pobłogosławił i pozwolił cieszyć się niebieskim szczęściem. Z tego powodu ojciec Recupito zauważa, że nabożeństwo do Św. Michała jest szczególną oznaką wybrania Bożego. Św. Archanioł, który tak bardzo pragnie zbawienia wiernych sług swoich, nie dopuści, aby dusza, która w szczególny sposób cześć Mu oddaje, miała popaść w niełaskę u Boga; ale wyjedna jej siłę do zwycięskiego odparcia pokus szatańskich; a jeśli już miała dawniej nieszczęście obrazić Boga grzechem ciężkim, skoro tylko pod Jego uciecze się opiekę, uprosi dla niej Łaskę przebaczenia i wytrwania w dobrym. Kościół Święty naucza i stwierdza, że ktokolwiek czci Św. Michała, otrzyma od Niego Łaski obfite i mieć będzie udział w modlitwach, jakie Św. Michał bezustannie zanosi za wierne sługi swoje, – aby mógł ich wprowadzić do Królestwa niebieskiego. Skoro Św. Michał duszę jaką poleca Bogu, otrzymuje dla niej zbawienie wieczne. Toteż Św. Wawrzyniec Justiniani zachęca wszystkich, aby modlitwą starali się zapewnić sobie opiekę potężnego Archanioła, by ich wspierał we wszystkich potrzebach duszy, to Św. Michał nie gardzi prośbami zasyłanymi do Niego i nie opuszcza tych, którzy Go miłują i zaufali Jego przyczynie.

 

Postanowienie.

W celu dostąpienia opieki Św. Michała postanawiam:

1) Przed Jego świętem odprawiać corocznie nowennę i pościć w wigilię święta.

2) Mieć u siebie obrazek św. Michała oraz czcić go rano i wieczorem modlitwą kościelną:

Św. Michale Archaniele! Broń nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, Mocą Bożą strąć do piekła. Amen. (rano i wieczorem, dodatkowo w chwilach pokus szatańskich)

(Odpust 3 lata, odpust zupełny pod zwykłymi warunkami i pod warunkiem pobożnego jej odprawiania przez
cały miesiąc [S. Paen. Ap, 12 nov. 1932])

3) W chwili pokusy wzywać pomocy św. Michała i codziennie odmawiać osobną modlitwę dla uproszenia sobie Jego opieki za życia, a zwłaszcza w godzinę śmierci.

 

MODLITWA O DOBRĄ ŚMIERĆ

Święty Michale Archaniele, Chwało Kościoła Wojującego, któremu Bóg zlecił przyjmowanie dusz po śmierci, oddaję się Twojej przemożnej opiece. Broń nędznej duszy mojej przeciw szatanom i wszelkim ich pokusom. A przede wszystkim przyjmij mnie do Wiekuistej Chwały w godzinę śmierci, abym wraz z Tobą wychwalał Boga na wieki. Amen.

Westchnienie.

Św. Michale, broń nas w walce, byśmy nie zginęli w Dzień straszliwego Sądu. Amen.

Ojcze nasz, 9 Zdrowaś Marya, Chwała Ojcu i Litania.

 

 

LITANIA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

(do prywatnego odmawiania)

 

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z Nieba, Boże – zmiłuj się nad nami!
Synu Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Święta Marya, Królowo Aniołów – módl się za nami!
Święty Michale Archaniele,
Święty Michale Książę przesławny,
Święty Michale dzielny w walce,
Święty Michale Pogromco szatana,
Święty Michale Postrachu złych duchów,
Święty Michale Wodzu Wojska Niebieskiego,
Święty Michale Zwiastunie Bożej Chwały,
Święty Michale radości Aniołów,
Święty Michale Zaszczycie Nieba,
Święty Michale przedstawiający Najwyższemu prośby nasze,
Święty Michale Obrońco dusz sprawiedliwych,
Święty Michale Posłanniku Boży,
Święty Michale Przewodniku nasz w modlitwie,
Święty Michale Warownio ludu Bożego,
Święty Michale Stróżu i Patronie Kościoła,
Święty Michale dobroczyńco sławiących Cię narodów,
Święty Michale Chorąży zbawienia,
Święty Michale nasza tarczo w pokusach,
Święty Michale Aniele pokoju,
Święty Michale prowadzący dusze do wiecznej światłości,
Święty Michale Zwierzchniku w Niebie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

P. Módl się za nami, Święty Michale Archaniele,
W. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

P. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Który Św. Michała Archanioła ustanowiłeś Obrońcą Kościoła i Zwierzchnikiem Raju, udziel za Jego wstawiennictwem Kościołowi pomyślności i pokoju, a nam Łaski w tym życiu i Chwały w Wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *