Nawiedzenie NMP

 

 

Nowenna na uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

(rozpoczyna się dnia 23 czerwca)

 

 

Źródło: Wianek różany 1853

 

 

Uwaga. Począwszy od dnia 23 czerwca każdego dnia Nowenny powtarza się odmawiając poniższe modlitwy.

 

W rozmyślaniach tej nowenny, towarzyszyć będziemy Najświętszej Maryi Pannie w przykrej podróży, którą przedsięwzięła przez góry do ziemi Judzkiej dla nawiedzenia krewnej Swej Elżbiety Świętej i usługiwania jej. Pozdrawiając więc Najświętszą Pannę z jak największą czcią, błogosławić będziemy wszystkie Jej kroki i uczynki, które w tym dniu wykonała.

  1. Niech będzie błogosławiona, o Maryo, ta myśl pobożna, coś miała nawiedzić krewną Twoją Elżbietę Świętą. — Zdrowaś Marya.
  2. Niech będzie błogosławiona, o Maryo, ta przykra podróż, którąś przedsięwzięła do domu Świętej Elżbiety krewnej Twojej.— Zdrowaś Marya.
  3. Niech będzie błogosławione, o Maryo, szczęśliwe wejście twoje do domu krewnej Twojej Elżbiety świętej.— Zdrowaś Marya.
  4. Niech będzie błogosławione, o Maryo, to miłe pozdrowienie, któreś przyniosła Świętej Elżbiecie. — Zdrowaś Marya.
  5. Niech będzie błogosławione, o Maryo, serdeczne uściśnienie Twoje z Elżbietą Świętą. — Zdrowaś Marya.
  6. Niech będzie błogosławione, o Maryo, słodkie pocałowanie, któreś dała Świętej Elżbiecie. — Zdrowaś Marya.
  7. Niech będzie błogosławiona, o Maryo, ta obfitość Łask, któremiś napełniła duszę Elżbiety Świętej. — Zdrowaś Marya.
  8. Niech będzie błogosławiona Marya z przyczyny posługi, którą oddała Elżbiecie Świętej. — Zdrowaś Marya.
  9. Niech będą błogosławione, o Maryo, trzy miesiące, któreś przepędziła w towarzystwie Świętej Elżbiety krewnej Twojej.— Zdrowaś Marya.

V. Błogosławionaś Ty między niewiastami,

R. I Błogosławion Owoc Żywota Twego.

V. Módlmy się. Racz, prosimy Cię, Panie, sługi Twoje obdarzyć Łaską Twoją Świętą, aby nam, którym Narodzenie Najświętszej Maryi Panny przyniosło początek zbawienia, uroczystość chwalebna Jej Nawiedzenia pomnożyła pokój wewnętrzny. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków.

R. Amen.

V. Niech nas z Swym Synem błogosławi,

R. Najświętsza Marya Panna.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *