Różaniec

(Rozpoczyna się od dnia 28 Września)

 

 

Źródło: Wianek różany 1853

 

 

W tej nowennie rozmyślać mamy piętnaście Tajemnic Różańcowych z gorącym pragnieniem otrzymania dla dusz naszych pożytków, które Chrystus Pan nam pozyskał przy spełnieniu tych Tajemnic.

 

Każdego dnia Nowenny należy odmówić poniższe modlitwy:

 

I. O Maryo, Lilio czystości, Niepokalana przez radość, którąś miała przy Zwiastowaniu Anielskim, gdyś poczęła w Żywocie Twym Panieńskim Syna Bożego, spraw, abyśmy poznali jak wielkie jest szczęście nasze, że Jezus stał się bratem naszym. O Maryo Matko nasza. — Zdrowaś Marya.

II. O Maryo, zwierciadło najjaśniejsze pokory, przez radość, którąś miała dowiedziawszy się o Łasce uczynionej Świętej Elżbiecie przez pośpiech Twój w nawiedzeniu tej Świętej krewnej Twojej, spraw, aby dusze nasze mogły być nawiedzone Święta Łaska i trwały statecznie w Służbie Bożej. – Zdrowaś Marya.

III. O Maryo Matko Miłosierdzia, przez radość, którą miałaś, gdy w stajni Betlejemskiej porodziłaś Zbawiciela świata, spraw, aby życie nasze pełne było dobrych uczynków, przez które zarobiliśmy na wieczne zbawienie. — Zdrowaś Marya.

IV. O Maryo! prawdziwy wzorze posłuszeństwa, przez radość, którą miałaś, kiedyś przystawała na prawo oczyszczenia i ofiarowałaś w kościele Boskie Twe Dziecię: spraw to, ażebyśmy dopełniając wiernie Przykazania Boskie, zasłużyli po śmierci być stawieni w kościele Chwały Boskiej. — Zdrowaś Marya.

V. O Maryo! przykładzie najdoskonalszej cierpliwości, przez radość, którą miałaś kiedyś znalazła trzeciego dnia w kościele pomiędzy nauczycielami zgubionego Syna Twego, spraw to, ażebyśmy odzyskawszy Łaskę Boską, nigdy jej więcej nie utracili przez grzech. — Zdrowaś Marya.

VI. O Panno Bolesna! przez gorące modlitwy Jezusa w Ogrójcu i krwawy pot Jego za grzechy nasze wylany; otrzymaj nam prawdziwą gorliwość w modlitwach i doskonałą skruchę za grzechy nasze. — Zdrowaś Marya.

VII. O Panno Bolesna! przez okrutne biczowanie i boleść wewnętrzną, którą Jezus cierpiał z naszej przyczyny; racz nam otrzymać prawdziwego ducha pokuty i szczerą chęć zupełnego zadośćuczynienia Sprawiedliwości Boskiej. — Zdrowaś Marya.

VIII. O Panno Bolesna! przez okrutną boleść, którą Jezus cierpiał przy cierniowym ukoronowaniu, przez wszystkie szyderstwa, obelgi i ciężkie męczarnie, które ponosił za grzechy nasze; racz nam otrzymać prawdziwą czystość intencji i myśli we wszystkich sprawach naszych – Zdrowaś Marya.

IX. O Panno Bolesna! przez nieznośny ciężar krzyża, który włożony na zranione Ramiona Jezusa wstępującego na górę Kalwarii i przez częste upadanie Jego w tej drodze, racz nam otrzymać do noszenia za nim krzyża Łaskę cierpliwości i ustawicznego wyrzeczenia się własnej woli.— Zdrowaś Marya.

X. O Panno Bolesna! przez długie boleści, które Pan Jezus cierpiał przy okrutnym Ukrzyżowaniu, przez obelgi, które Mu wyrządzano i mdłości poprzedzające Śmierć Jego, spraw to, żebyśmy w tym życiu naśladując przykłady Jego mogli doznać przy śmierci Zasługi Najdroższej Jego Krwi — Zdrowaś Marya.

XI. O Matko Boska, Królowa Nieba! przez radość, którąś miała, gdyś widziała tryumf Syna Twego w chwalebnym Jego Zmartwychwstaniu, spraw, ażeby dusze nasze powstały z grzechów i odnosiły tryumf nad nieprzyjacielem swoim.  — Zdrowaś Marya.

XII. O Matko Boska, Królowa Niebieska! Przez radość, którą ci sprawił tryumf Syna Twego w przedziwnym Wniebowstąpieniu Jego, spraw, ażeby dusze nasze wyrzekły się wszystkich affektów ziemskich i nie wzdychały jak do wiecznego szczęścia. — Zdrowaś Marya.

XIII. O Matko Boska, Królowa Niebieska i Pani świata, przez radość, którą miałaś przy Zesłaniu Ducha Świętego, spraw, żeby ten Duch Przenajświętszy wstąpił do dusz naszych i napełnił je Świętymi Darami Swymi. — Zdrowaś Marya.

XIV. O Matko Boska, Królowa Niebieska i Pani Aniołów, przez radość, którąś miała gdyś przez Chóry Aniołów chwalebnie do Nieba zaniesiona była; spraw, ażeby dusze nasze zanosiły się pragnieniem za Tobą, póki na wieki z Tobą złączone nie zostaną. — Zdrowaś Marya.

XV. O Matko Boska, Królowa Niebieska i Pani Wszystkich Świętych, przez radość, którąś miała, gdyś była koronowaną chwałą i odbierałaś pokłony całego świata, Spraw, ażeby dusze nasze uznając Cię za Panią, Patronkę i Matką swoją, zawsze Cię szukały i kochały z całego serca. — Zdrowaś Marya.

V. Módl się za nami Matko Najświętsza,

R. Ażebyśmy się stali godnymi Obietnic Pana naszego Jezusa Chrystusa.

V. Módlmy się. Boże, Którego Syn Jednorodzony, przez Życie, Śmierć i Zmartwychwstanie Swoje zasłużył nam zbawienie wieczne, prosimy Cię pokornie, ażebyśmy, którzy Tajemnice Różańca Świętego nabożnie rozpamiętywamy, wykonywali to co nakazuje i dostąpili tego co obiecuje. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

Niech nas z Swym Synem błogosławi Najświętsza Marya Panna.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023