Wezwanie Ducha Świętego.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień miłości!

Ześlij nam Ducha Twojego, a wszystkie rzeczy na nowo będą stworzone i ziemi oblicze odnowione zostanie.

 

Modlitwa na każdy dzień

O Maryjo! Przez Trójcę Przenajświętszą na Matkę Jednorodzonego Syna Bożego przedwiecznie obrana i przeznaczona, przez Proroków przepowie­dziana, przez Patryarchów oczekiwana, przez wszystkie narody pożądana. Przypominaniem błogosławionego narodzenia Twego, z głębi serca naszego, błagamy Cię, byś się raczyła w duszach naszych duchownie narodzić. Aby serca nasze miłością i słodkością Twoją przeniknione, żyły w połączeniu z najsłodszym i najmiłosierniejszym Sercem Twoim.

 

Dzień 8.

Pozdrawiamy Cię, o Dziewico droga, cześć oddajem Najświętszemu Ciału Twojemu, świętym pieluszkom, co je powijały, i świętej kolebce, co je przyjęła; błogosławiąc tę cudowną chwilę, w której się nam narodziłaś.

Zdrowaś Maryja i Litania do Matki Boskiej:

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas.
Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,     zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże
Święta Maryjo,             módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko
Święta Panno nad pannami
Matko Chrystusowa
Matko Kościoła
Matko łaski Bożej
Matko Miłosierdzia
Matko nieskalana
Matko najczystsza
Matko dziewicza
Matko nienaruszona
Matko najmilsza
Matko przedziwna
Matko dobrej rady
Matko Stworzyciela
Matko Zbawiciela
Panno roztropna
Panno czcigodna
Panno wsławiona
Panno można
Panno łaskawa
Panno wierna
Zwierciadło sprawiedliwości
Stolico mądrości
Przyczyno naszej radości
Przybytku Ducha Świętego
Przybytku chwalebny
Przybytku sławny pobożności
Różo duchowna
Wieżo Dawidowa
Wieżo z kości słoniowej
Domie złoty
Arko przymierza
Bramo niebieska
Gwiazdo zaranna
Uzdrowienie chorych
Ucieczko grzesznych
Pocieszycielko strapionych
Wspomożenie wiernych
Królowo Aniołów
Królowo Patriarchów
Królowo Proroków
Królowo Apostołów
Królowo Męczenników
Królowo Wyznawców
Królowo Dziewic
Królowo wszystkich Świętych
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta
Królowo wniebowzięta
Królowo Różańca świętego
Królowo rodzin
Królowo pokoju
Królowo Polski

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się. Prosimy Cię, Panie Boże, dozwól nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością.
Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

 

MODLITWA na zakończenie tej Nowenny

O najśliczniejsza Dziecino, która błogosławionym narodzeniem Twoim pocieszyłaś świat, uradowałaś Niebo, przeraziłaś piekło, i przyniosłaś upa­dłym podźwignienie, strapionym pokrzepienie, chorym uzdrowienie, a wszystkim wesele.
Błagamy Cię jak najgoręcej, ażebyś się duchownie w duszach naszych świętą miłością Twoją znowu narodziła.
Odnów ducha naszego do służenia Tobie, zapal serca nasze do kochania Ciebie.
Rozwiń w nas wszystkie cnoty, przez które byśmy się coraz więcej oczom Twoim najłaskawszym upodobać mogli.
O Maryjo, bądźże nam Matką, dając nam uczuć zbawienne skutki najsłodszego Imienia Twego.
Niech wzywanie Two­jego Imienia stanie się nam w nieszczęściach ratunkiem, w niebezpieczeństwach nadzieją, w pokusach tarczą, w śmierci odetchnieniem.
Niech Imię Maryi będzie nam miodem w ustach i weselem w sercu, Amen.

V. Narodzenie Twoje Bogarodzico Dziewico,

R. Zwiastowało wesele całemu światu.

Módlmy się. Sługi Twoje, prosimy Cię, Panie, Niebieską łaską udaruj, ażeby tym, którym Narodzenie błogosławionej Maryi Panny stało się początkiem zbawienia, uroczysta Jego pamiątka przymnożyła pokoju.
Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, udziel duszom zmarłych sług i służebnic Twoich odpuszczenia wszystkich grzechów. Niech przez pobożne modlitwy nasze dostąpią miłosierdzia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
Boże, ucieczko nasza i mocy, wejrzyj łaskawie na lud Twój do Ciebie wołający i za przyczyną chwalebnej i niepokalanej Dziewicy i Matki Bożej Maryi, ze świętym jej Oblubieńcem Józefem, ze świętymi Apostołami Twoimi Piotrem i Pawłem, oraz wszystkimi Świętymi, wysłuchaj miłościwie i łaskawie prośby nasze, które do Ciebie zanosimy za nawrócenie grzeszników, za wolność i wywyższenie świętej Matki naszej, Kościoła. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego.
R. Amen.