Wezwanie Ducha Świętego
Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych, i zapal w nich ogień Twojej miłości.
V. Ześlij nam Ducha Twojego, a wszystkie rzeczy na nowo będą stworzone.
R. I ziemi oblicze odnowione zostanie.

Módlmy się: O Boże! który światłością Ducha Twojego oświeciłeś serca Twych wiernych, spraw, abyśmy za pomocą tegoż Ducha Świętego, szli drogą mądrości i pocieszeniem Jego zawsze napełnieni byli.
Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Oczyszczenie N. M. Panny

Dzień 4.
O Panno Najświętsza, ofiarując Boskiego Syna Twego Ojcu Przedwiecznemu, upodobałaś się całemu Niebu. Ofiaruj Bogu biedne serca nasze, aby je łaską Swoją od grzechu śmiertelnego na zawsze zachował.

 

V. Odpowiedź wziął Symeon od Ducha Świętego.
R. Że nie miał oglądać śmierci pierwej, aż będzie oglądał Chrystusa Pana.
Módlmy się: Wszechmogący wieczny Boże, Majestatu Twego pokornie błagamy:
ażeby, jako Jednorodzony Syn Twój w istocie ciała naszego w kościele był stawiony; tak abyśmy za sprawą Twoją z duszami oczyszczonemi przed Tobą stawić się mogli.
Przez tegoż Chrystusa Pana naszego. Amen.
Nas i potomków pobożnych błogosław, Dziewico Maryo. Amen.

 

 

 

 

Zdrowaś Marya i Litania do Matki Boskiej Loretańskiej str. 1353.

 

 

 

© salveregina.pl 2021

 

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *