Oczyszczenie NMP

NOWENNA ODPUSTOWA do Uroczystości Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny

(Rozpoczyna się 24 Stycznia).

 

 

Źródło: Wianek różany 1853

 

 

 

 

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

 

WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO:

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych, i zapal w nich ogień Twojej Świętej Miłości.

V. Ześlij nam Ducha Twojego, a wszystkie rzeczy na nowo będą stworzone.

R. I ziemi oblicze odnowionym zostanie.

V. Módlmy się: O Boże! Który Światłością Ducha Twojego, oświeciłeś serca Twych wiernych, spraw, abyśmy za pomocą Tegoż Ducha Świętego szli drogą mądrości i Pocieszeniem Jego zawsze napełnieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

 

 

Ten początek służy na wszystkie dni Nowenny.

 

 

Modlitwy na każdy dzień Nowenny:

 

MODLITWA I.

(Dnia 24 stycznia)

O Najświętsza Panno Maryo! zwierciadło bez zmazy, w którem jaśnieją cnoty najwyborniejsze! Zaledwo upłynęło dni 40 od Narodzenia Zbawcy naszego, kiedy Ty o Maryo! chociaż ze wszystkich dziewic Najczystsza, jednak stanęłaś w Pańskiej świątyni, by wedle prawa Mojżeszowego, oczyszczenia dostąpić; spraw, abyśmy grzeszni, idąc za Twoim Przykładem, zachowali serca nasze w czystości, wolne od zmazy najmniejszej, i zasłużyli przez to być stawionymi w Kościele Chwały Wieczystej. Amen.

Zdrowaś Marya... itd.

 

MODLITWA II.

(Dnia 25 stycznia)

O Panno Najświętsza, Wzorze posłuszeństwa najprzedniejszego! Stawiając się w Pańskiej świątyni, chciałaś równie jak inne pospolite niewiasty przynieść ofiarę ustanowioną; spraw, abyśmy idąc za Twoim Przykładem, przez pilne wykonywanie cnót najwznioślejszych czynili Bogu z siebie ustawiczną ofiarę. Amen.

Zdrowaś Marya... itd.

 

MODLITWA III.

(Dnia 26 stycznia)

O Panno Najczystsza! wykonując prawo ustanowione, wcale o to nie dbałaś, że Cię ludzie za nieczystą mieć będą; uproś nam Łaskę, abyśmy serca nasze zachować umieli w czystości nienaruszonej, choćbyśmy w oczach świata występnymi być się zdawali Amen.

Zdrowaś Marya... itd.

 

MODLITWA IV.

(Dnia 27 stycznia)

O Panno Błogosławiona! ofiarując Ojcu Przedwiecznemu Jedynaka Twojego, w zachwycenie wprawiłaś wszystkie Chóry Niebieskie; staw też przed Panem i nasze serca ubogie, abyśmy za Pomocą Łaski Jego cudownej, od grzechu śmiertelnego na zawsze zachowani zostali. Amen.

Zdrowaś Marya... itd.

 

MODLITWA V.

(Dnia 28 stycznia)

O Panno najpokorniejsza! podając malutkiego Jezusa w ręce Symeona Świętego, przepełniłaś duszę tego świątobliwego starca Namaszczeniem Niebieskim; oddajże Sama w Ręce Pana i nasze serca ubogie, i błagaj, aby nas raczył Duchem Swoim napełnić Amen.

Zdrowaś Marya... itd.

 

MODLITWA VI.

(Dnia 29 stycznia)

O Panno! pilna w przestrzeganiu Praw Bożych, wykupując Syna Twojego Jezusa Chrystusa, wedle ustanowionego przepisu, przyczyniłaś się do zbawienia świata całego, wykup i nasze serca niegodne z niewoli grzechowej, abyśmy zawsze byli czystymi w Oczach Boga i Twórcy naszego. Amen.

Zdrowaś Marya... itd.

 

MODLITWA VII.

(Dnia 30 stycznia)

O Panno Łaskawości pełna! skoroś usłyszała proroctwo Symeona, w którym Ci przepowiadał Twoje przyszłe Boleści, poddałaś się natychmiast wszystkiemu, co Bóg w Swojej Przedziwnej Mądrości względem Ciebie rozrządził; to też i dla nas chciej Matko Łaskawa uprosić, iżbyśmy zawsze, i we wszystkim Woli Bożej poddani, w cierpliwości znosili wszystkie utrapienia doczesnego żywota. Amen.

Zdrowaś Marya... itd.

 

MODLITWA VIII.

(Dnia 31 stycznia)

O Panno, pełna Litości! oświecając przez Syna Twojego Boskiego Annę prorokinię światłością nadprzyrodzoną, sprawiłaś, iż ona wychwalając Miłosierdzie Twórcy Swojego, uznała Chrystusa za Odkupiciela rodu ludzkiego. Racz i nasze dusze ułomne, napełnić Łaską Niebieską, abyśmy także mogli korzystać z obfitych Owoców Odkupienia. Amen.

Zdrowaś Marya... itd.

 

MODLITWA IX.

(Dnia 1 lutego)

O Panno, Woli Bożej we wszystkim poddana! przewidując Mękę okrutną Syna Twojego, czułaś jak Duszę Twoją miecz Boleści przeszywał, a widząc jak wielki smutek udręczał Św. Józefa, Oblubieńca Twojego, gdy patrzał na Twoje Cierpienia, Tyś jeszcze Sama świętymi cieszyła Go słowy. Napełnij dusze nasze żalem szczerym za grzechy, abyśmy dostąpili szczęścia cieszenia się z Tobą w Niebiosach. Amen.

Zdrowaś Marya... itd.

 

 

Wszystkie poniższe modlitwy odmawia się każdego dnia Nowenny.

 

 

Modlitwy końcowe na każdy dzień Nowenny:

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Boże bądź miłościw 1891

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Jezusa Chrystusa,
Matko Łaski Bożej,
Matko najczystsza,
Matko najśliczniejsza,
Matko niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko Najświętsza,
Matko Bolesna,
Matko Miłosierdzia,
Matko Dobrej Rady
Matko Stworzyciela,
Matko Odkupiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można
Panno błogosławiona,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie duchowne,
Naczynie poważne,
Naczynie osobliwego nabożeństwa,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo Rodzin,
Królowo Pokoju,
Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

ANTYFONA

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za Zwiastowaniem Anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do Chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

Lub:

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

R. Amen.

Lub:

Ciebie, Panie prosimy, racz nam, sługom Twoim, dać Łaskę, iżbyśmy zawsze zdrowiem dusznym i cielesnym weselili się, a za przemożną, przyczyną Błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy od utrapień doczesnego żywota uwolnieni, wiekuistą radością cieszyli się. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

ZAKOŃCZENIE:

V. Duch Święty oznajmił Symeonowi,

R. Że śmierci nie ujrzy zanim zobaczy Chrystusa.

V. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże! najpokorniej Majestatu Twojego błagamy, aby, jako Syn Twój Jedyny, przyobleczony w ciało człowieka, został stawiony do Twej świątyni, tak, żebyśmy za Łaską Twoją Najmiłosierniejszą, stanęli przed Tobą mając duszę oczyszczoną od zmazy wszelakiej.

V. Módlmy się: O Boże! Któryś jest Pasterzem i przewodnikiem Twych wiernych, racz wejrzeć okiem łaskawym na Sługę Twego N., którego postanowić raczyłeś Głową Kościoła Twojego. Spraw, aby ci wszyscy, których jemu pod władzę oddałeś, korzystać umieli z jego słów i przykładów, tak, żeby razem z powierzoną sobie trzodą przybył szczęśliwie do portu żywota wiecznego.

V. Módlmy się: O Boże! Któryś jest Ucieczką naszą i Mocą, Twórco Nieba i ziemi, sprawco świątobliwości! wysłuchaj łaskawie modlitwy Kościoła Twojego, i daj miłościwie, abyśmy z pewnością otrzymali Dary, o które Cię z wiarą prosimy, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

O Maryo! bez grzechu poczęta, módl się za nami grzesznymi, którzy się uciekamy do Ciebie!

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *