W tej świętej Nowennie wyobrażaj sobie, że jesteś obecny przy Wniebo­wzięciu Najświętszej Maryi P. i z pobożną wesołością towarzysz Jej tryum­fowi, a na pamiątkę owego tajemniczego Wieńca z dwunastu gwiazd, któ­rym skroń Jej w Niebie ukoronowana, ofiaruj ten mały wianek złożony z dziewięciu Pozdrowień Anielskich i z tyluż najszczerszych błogosła­wieństw, mówiąc każdego dnia:

Wezwanie Ducha Świętego.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień miłości!

Ześlij nam Ducha Twojego, a wszystkie rzeczy na nowo będą stworzone i ziemi oblicze odnowione zostanie.

Hymn do Najświętszej Panny.
O! nad Dziewice chwalona,
I nad gwiazdy wywyższona,
Ty, przez któreś jest stworzona,
Karmisz Dzieciątko u łona.
Czego Ewa pozbawiła,
Tyś przez Syna nam wróciła.
Łzy płaczącym osuszyła,
Rajskie bramy otworzyła.
Tyś jest drzwiami Króla chwały,
Pałac światłości wspaniały;
Twe wnętrzności życie dały
Bogu, co świat zbawił cały.
Jezu z Dziewicy zrodzony,
Bądź przez wszystkich pochwalony,
Przez wiek wieków nieskończony. Amen.

 

Chwała Maryi po śmierci.

Jej Wniebowzięciu.

Zważmy, że Maryja była najchwalebniej do Nieba wziętą, bo towarzyszyły Jej niezliczone Zastępy Niebieskie i Dusze błogosławione, Jej zasługami z Czyśćca wyzwolone; a wysławiając tak wielką świetność tego Jej tryumfu, zanośmy do Niej najpokorniejsze prośby nasze w ten sposób:

O Królowo Nieba, z taką okazałością na Królestwo wiecznego pokoju wprowadzona, spraw, byśmy wolni od myśli ziemskich, serca nasze ku rzeczom Niebieskim dobrym i niezmiennym stałe podnosili.

3 Zdrowaś Maryjo.

O Królowo Nieba, której Czasu Wniebowzięcia towarzyszyły Chóry Aniel­skie, otrzymaj nam ducha zwycięstwa nad poduszczeniami nieprzyjaciół zbawienia naszego i spraw, byśmy zawsze na natchnienia Anioła Stróża baczyli.

3 Zdrowaś Maryjo.

O Królowo Nieba, przez tę chwałę Twoją, której czasu Wniebowzięcia Twe­go przyczyniło Ci towarzystwo Dusz błogosławionych, przez Twe zasługi z czyścca wyzwolonych, wstaw się za nami, byśmy z więzów grzechowych wyzwoleni, zasłużyli chwalić Cię na wieki.

3 Zdrowaś Maryjo.

Nie przestawajmy poklaskiwać najokazalszemu tryumfowi Maryi i najosobliwszej chwale Jej Wniebowzięcia, a łącząc uczczenia nasze z szóstym Chórem Aniołów, wysławiajmy Ją, mówiąc:

Modlitwy na każdy dzień nowenny:

V. Wyniesionaś jest, Św. Boża Rodzicielko.

R. Nad Chóry Anielskie do Królestwa Niebieskiego.

Módlmy się. Sługom Twoim prosimy Cię Panie, racz odpuścić winy, abyśmy, którzy ze spraw naszych Tobie się podobać nie możemy, za przyczyną Błogosławionej Matki Syna Twego, a Pana naszego zbawieni byli.

Modlitwa na zakończenie na każdy dzień

O Panno Maryjo! Niepokalaną jesteś w swoim poczęciu, módl się za nami do Ojca Niebieskiego, którego Syna Pana naszego Jezusa Chrystusa porodziłaś z Poczęcia Ducha Świętego.

 

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *