W tej świętej Nowennie wyobrażaj sobie, że jesteś obecny przy Wniebo­wzięciu Najświętszej Maryi P. i z pobożną wesołością towarzysz Jej tryum­fowi, a na pamiątkę owego tajemniczego Wieńca z dwunastu gwiazd, któ­rym skroń Jej w Niebie ukoronowana, ofiaruj ten mały wianek złożony z dziewięciu Pozdrowień Anielskich i z tyluż najszczerszych błogosła­wieństw, mówiąc każdego dnia:

Wezwanie Ducha Świętego.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych i zapal w nich ogień miłości!

Ześlij nam Ducha Twojego, a wszystkie rzeczy na nowo będą stworzone i ziemi oblicze odnowione zostanie.

Hymn do Najświętszej Panny.
O! nad Dziewice chwalona,
I nad gwiazdy wywyższona,
Ty, przez któreś jest stworzona,
Karmisz Dzieciątko u łona.
Czego Ewa pozbawiła,
Tyś przez Syna nam wróciła.
Łzy płaczącym osuszyła,
Rajskie bramy otworzyła.
Tyś jest drzwiami Króla chwały,
Pałac światłości wspaniały;
Twe wnętrzności życie dały
Bogu, co świat zbawił cały.
Jezu z Dziewicy zrodzony,
Bądź przez wszystkich pochwalony,
Przez wiek wieków nieskończony. Amen.

 

Chwała Maryi po śmierci,
W Jej Wniebowzięciu.

Zważmy, że Maryja jest chwalebną w Niebiesiech, bo uczyniona jest Królowi Wszech Światów i odbiera bezprzestanne hołdy uczczenia i uwielbienia od niezliczonego mnóstwa Aniołów i Świętych Pańskich. Ofiarując wraz z nimi u stóp Jej Tronu służby nasze, wołajmy do Niej o wspomożenie i opiekę w ten sposób:

O Pani i Królowo świata, która dla niezrównanych zasług swoich do takiej chwały w Niebiesiech jesteś wyniesiona: wejrzyj litościwie na nędzę naszą i łaskawym wpływem opieki swojej zawsze już nad nami króluj.

3 Zdrowaś Maryjo.

0 Pani i Królowo świata, która odbierasz ciągle uczczenia i hołdy poddaństwa od całego Dworu Niebieskiego, niech Ci się podobają, prosimy Cię, wołania nasze i spraw, byśmy je do Ciebie zanosili ze czcią należną i wielkości i godności Twojej.

3 Zdrowaś Maryjo.

O Pani i Królowo świata przez tę chwałę, która Ci daje tak wzniosłe miejsce w Niebiesiech, racz wpisać nas do liczby sług Swoich; uproś nam także, byśmy byli pilnymi w wiernym zachowywaniu Przykazań Pana i Boga na­szego.

3 Zdrowaś Maryjo.

Podzielajmy radość Aniołów w wychwalaniu Maryi, a weseląc się z tego, że Ją wyznajemy Królową Wszech Światów, z siódmym Chórem Aniołów od­mówmy:

Modlitwy na każdy dzień nowenny:

V. Wyniesionaś jest, Św. Boża Rodzicielko.

R. Nad Chóry Anielskie do Królestwa Niebieskiego.

Módlmy się. Sługom Twoim prosimy Cię Panie, racz odpuścić winy, abyśmy, którzy ze spraw naszych Tobie się podobać nie możemy, za przyczyną Błogosławionej Matki Syna Twego, a Pana naszego zbawieni byli.

Modlitwa na zakończenie na każdy dzień

O Panno Maryjo! Niepokalaną jesteś w swoim poczęciu, módl się za nami do Ojca Niebieskiego, którego Syna Pana naszego Jezusa Chrystusa porodziłaś z Poczęcia Ducha Świętego.

 

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *