NOWENNA ODPUSTOWA do uroczystości Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny – dzień 4

 

 

 

 

Źródło: Wspomożenie wiernych 1856

 

 

W Imię † Ojca i † Syna i Ducha † Świętego. Amen.

 

WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych, i zapal w nich Ogień Twojej Miłości.

V. Ześlij nam Ducha Twojego, a wszystkie rzeczy na nowo będą stworzone.

R. I ziemi oblicze odnowionym zostanie.

V. Módlmy się: O Boże! Który Światłością Ducha Twojego oświeciłeś serca Twych wiernych, spraw, abyśmy za Pomocą Tegoż Ducha Świętego szli drogą mądrości i Pocieszeniem Jego zawsze napełnieni byli. Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Tym wstępem rozpoczyna się każdy dzień Nowenny.

 

 

Dzień 4

Najdostojniejsza Panno Maryo! która w chwili Zwiastowania Anielskiego, zupełnie byłaś przygotowaną poddać się Woli Boga swojego, i zgodzić się z postanowieniem Trójcy Najświętszej, żądającej przychylenia się Twego do odkupienia rodu ludzkiego, wyjednaj mi Łaskę, abym we wszystkich okolicznościach, tak pomyślnych, jak nieszczęśliwych, obracał myśli moje do Boga i wołał z pokorą głęboką: Niech mi się stanie według słowa Twojego! Amen.

 

 

Poniższe modlitwy należy odmawiać w każdym dniu Nowenny:

 

 

MODLITWY NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY:

Zdrowaś Marya… itd. — Litania loretańska do Matki Bożej.

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Źródło: Boże bądź miłościw 1891

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad Pannami,
Matko Jezusa Chrystusa,
Matko Łaski Bożej,
Matko najczystsza,
Matko najśliczniejsza,
Matko niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko Najświętsza,
Matko Bolesna,
Matko Miłosierdzia,
Matko Dobrej Rady
Matko Stworzyciela,
Matko Odkupiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można
Panno błogosławiona,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie duchowne,
Naczynie poważne,
Naczynie osobliwego nabożeństwa,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo Rodzin,
Królowo Pokoju,
Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

ANTYFONA

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

 

 

Po Litanii Loretańskiej do Najświętszej Maryi Panny, w litanii opuszcza się wiersz z modlitwą zastępując następującym wierszem i modlitwą:

 

 

V. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.

R. I poczęła z Ducha Świętego.

V. Módlmy się: O Boże! Który w Mądrości Swojej zrządziłeś, aby za Zwiastowaniem Anielskim, Słowo Twoje stało się Ciałem w Łonie Błogosławionej Panny Maryi: racz sprawić łaskawie, abyśmy, którzy w Boskie Jej Macierzyństwo z całego serca wierzymy, przez Jej skuteczną Przyczynę za nami, łaskawie wspomożeni zostali.

R. Amen.

V. Módlmy się: O Boże! Któryś jest Pasterzem i Przewodnikiem Twych wiernych, racz wejrzeć okiem łaskawym na Sługę Twojego N., którego postanowić raczyłeś Głową Kościoła Świętego, spraw, aby ci wszyscy, których Jemu pod władzę oddałeś, korzystać umieli z Jego słów i przykładów, tak, żeby razem z powierzoną Mu trzodą, przybył szczęśliwie do portu żywota wiecznego.

R. Amen.

V. Módlmy się: O Boże! Któryś jest Ucieczką naszą i Mocą, Twórco Nieba i ziemi, Sprawco Świętości! wysłuchaj łaskawie modlitwy Kościoła Twojego, i daj miłościwie, abyśmy z pewnością otrzymali Dary, o które Cię z wiarą prosimy, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

O Maryo, bez grzechu poczęta, módl się za nami grzesznymi, którzy się uciekamy do Ciebie!

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023