NOWENNA ODPUSTOWA

do uroczystości Niepokalanego Poczęcia Panny Maryj .

W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Wezwanie Ducha Świętego.

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych, i zapal w nich ogień miłości!

Ześlij nam Ducha Twojego, a wszystkie rzeczy na nowo będą stworzone i ziemi oblicze odnowione zostanie.

módlmy się:

O Boże! który światłością Ducha Twojego oświeciłeś serca twych wiernych, spraw, abyśmy za pomocą tegoż Ducha Świętego szli drogą mądrości i pocieszeniem Jego zawsze napełnieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa przygotowawcza na każdy dzień nowenny.

Panno Najczystsza, Niepokalana, piękna i wolna od zmazy w pierwszej zaraz chwili Poczęcia Twojego! Maryio chwalebna i łaski pełna, Ciebie, któraś jest matką Boga mojego, Królową Aniołów i ludzi, wielbię z pokorą, bo mię Bóg  i Zbawca miłością, uszanowaniem i posłuszeństwem ku Tobie, nauczył że ja Ciebie czcić i kochać winienem. Racz przeto, najpokorniej Cię proszę przyjąć hołdy, które Ci składam w tej odprawianej przeze mnie Nowennie.

Odmówić należy dziesięć razy: Zdrowaś Maryia i i Chwała Ojcu.

Modlitwa na dzień 8, (6 grudnia),

O Panno Maryjo! Słońce bez zmazy, winszuję Tobie i z całego serca się cieszę, że w Twoim niepokalanym poczęciu Bóg Ci darował łaski obfitsze, wspanialsze niż wszystkim Aniołom i Świętym, kiedy Ci na stopniu doskonałości najwyższej już stali. Dziękuję serdecznie Trójcy Najświętszej podziwiając Jej szczodrobliwość względem Ciebie, Panno Najświętsza. Błagam Cię Matko, dopomóż bym wiernie odpowiadał na łaskę Boga mojego i nigdy nie nadużył udzielonych mi darów. Przemień zupełnie serce me niegodne: od tej godziny niech nawrócenie moję rozpocznę i wszystkie grzechy życia mego naprawię. Amen

Modlitwa na zakończenie każdego dnia nowenny

  • O Panno Maryjo! Niepokalaną jesteś w swoim poczęciu,

Módl się za nami do Ojca Niebieskiego, którego Syna Pana naszego

i Jezusa Chrystusa porodziłaś z poczęcia Ducha Świętego.

Modlitwa. O Boże, który uwalniając Pannę Najczystszą od grzechu pierworodnego. przygotowałeś w Łonie Niepokalanej Dziewicy godne mieszkanie Synowi Twojemu; racz przyjąć nasze serdeczne błagania.

A jako przez śmierć przewidzianą Jednorodzonego Syna Twojego zachowałeś Pannę Maryję od skazy grzechowej, tak przez Jej skuteczne wstawienie, daj nam przybyć do Ciebie oczyszczonymi od grzechu wszelkiego. Amen.

Modlitwa O Boże! któryś jest Pasterzem i Przewodnikiem Swych wiernych, racz wejrzeć okiem łaskawem na sługę Swego Leona, któremu być rozkazałeś głową Kościoła Twojego. Spraw, aby ci wszyscy, których Jemu pod władzę oddałeś, korzystać umieli z Jego słów i przykładów, tak, żeby razem z powierzoną Mu trzodą, przybył szczęśliwie do portu żywota wiecznego.  Amen.

Modlitwa. O Boże! któryś jest ucieczką naszą i mocą, Twórco Nieba i ziemi, Sprawco świątobliwości! wysłuchaj łaskawie modlitwy Kościoła Twojego i daj miłościwie, abyśmy z pewnością otrzymali dary, o które Cię z wiarą prosimy; przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

O Maryjo! bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy!

Odmów Litanię do Matki Boskiej,

 

 

© salveregina.pl 2021