Narodzenie Maryi

(Nowenna rozpoczyna się dnia 30 sierpnia).

 

 

Źródło: Wspomożenie wiernych 1856

 

 

Każdego dnia Nowenny należy odmówić poniższe modlitwy.

 

 

WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO.

Przyjdź Duchu Święty napełnij serca Twych wiernych, i zapal w nich ogień Twojej Świętej Miłości.

V. Wypuść Ducha Twojego, a będą stworzone.

R. I odnowisz oblicze ziemi.

V. Módlmy się: Boże! któryś serca wiernych Duchem Świętym nauczył, daj nam w tymże Duchu znać co dobre i pociechą Jego weselić się zawsze. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

MODLITWA.

O Maryo Święta! przez Trójcę Przenajświętszą na Matkę Jednorodzonego Syna Bożego Przedwiecznie obrana i przeznaczona, przez Proroków przepowiedziana, przez Patryarchów oczekiwana, przez wszystkie narody pożądana; świątnico i żywy Kościele Ducha Świętego; słońce bez skazy, bo bez zmazy grzechu pierworodnego poczęta, Pani Niebios i ziemi, Królowo Aniołów; najpokorniej upadając przed Tobą, cześć Ci oddajemy, ciesząc się dorocznym, a uroczystym przypominaniem Błogosławionego Narodzenia Twojego; a z głębi serca Ciebie błagamy, byś się raczyła w duszach naszych duchownie narodzić, by serca nasze miłością i słodkością Twoją przeniknione, żyły w połączeniu z Najsłodszym i Najmiłośniejszym Sercem Twoim.

I. My zaś przy dziewięciokrotnym pozdrawianiu Ciebie, wspominać będziemy na dziewięć miesięcy, któreś w Łonie Macierzyńskim przebyła; przypominając Tobie, że idąc z królewskiego szczytu Dawidowego, wyszłaś na świat z Chwałą wielką, z żywota Świętej Anny, najszczęśliwszej Matki Twojej. — Zdrowaś Marya… itd.

II. Pozdrawiamy Cię, o Dziewico Niebieska! Gołębico czystości, na pohańbienie węża piekielnego bez zmazy grzechu pierworodnego poczęta. — Zdrowaś Marya… itd.

III. Pozdrawiamy Cię, o Jutrzenko najświetniejsza! Zwiastunko Boskiego Słońca Sprawiedliwości, a pierwszą światłość ziemi przynosząca. — Zdrowaś Marya… itd.

IV. Pozdrawiamy Cię, o Wybrana! Która wśród najgrubszej nocy grzechu, zeszłaś jak słońce bez skazy najmniejszej. — Zdrowaś Marya… itd.

V. Pozdrawiamy Cię, o Najpiękniejsza! Która jak księżyc zaświeciłaś światu pogrążonemu w ciemnościach pogaństwa. — Zdrowaś Marya… itd.

VI. Pozdrawiamy Cię, Niewiasto mężna! groźna jak wojsko ogromne, przed którą piekło całe pierzchnęło. Zdrowaś Marya… itd.

VII. Pozdrawiamy Cię, o śliczna Duszo Maryi! Którą Bóg odwiecznie posiadał w Swym Łonie. — Zdrowaś Marya… itd.

VIII. Pozdrawiamy Cię, o Dziewico droga! i cześć oddajem Najświętszemu Ciału Twojemu, i świętym pieluszkom, co Je powijały, i świętej kolebce, co Je przyjęła, i błogosławimy tę Błogosławioną chwilę, w której się nam narodziłaś. — Zdrowaś Marya… itd.

IX. Pozdrawiamy Cię na koniec, o Najmilsza Dziewico! ozdobiona wszystkimi Cnotami, w stopniu niezrównanie wyższym nad Wszystkich Świętych; Która przez to godną stać się Matką Zbawiciela, poczęłaś Go z Ducha Świętego i porodziłaś nam Słowo Wcielone. Zdrowaś Marya… itd.

MODLITWA.

O najśliczniejsza Dziewico! Która Błogosławionym Narodzeniem Twoim pocieszyłaś ziemię, uradowałaś Niebo, przeraziłaś piekło, i przyniosłaś podźwignięcie upadłym, pokrzepienie strapionym, uzdrowienie chorym, a wszystkim wesele; błagamy Cię jak najgoręcej, ażebyś się duchownie w duszach naszych Świętą Miłością Twoją znowu narodziła; odnów ducha naszego do służenia Tobie, zapal serca nasze do kochania Ciebie; i rozwiń w nas wszystkie cnoty przez które byśmy się coraz więcej Oczom Twoim Najłaskawszym upodobać mogli. O Maryo! bądźże nam Maryą, dając nam uczuć zbawienne skutki Najsłodszego Imienia Twojego; niech wzywanie tego Imienia stanie się nam w nieszczęściach ratunkiem, w niebezpieczeństwach nadzieją, w pokusach tarczą, w śmierci odetchnieniem. Niech Imię Maryi będzie nam miodem w ustach, śpiewem w uszach i weselem w sercu. Amen.

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Matko Jezusa Chrystusa,

Matko Łaski Bożej,

Matko najczystsza,

Matko najśliczniejsza,

Matko niepokalana,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko Dobrej Rady

Matko Stworzyciela,

Matko Odkupiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Naczynie duchowne,

Naczynie poważne,

Naczynie osobliwego nabożeństwa,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Panieńska,

Królowo Wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo Wniebowzięta,

Królowo Różańca Świętego,

Królowo Pokoju,

Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

ANTYFONA. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za Zwiastowaniem Anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

Lub:

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

R. Amen.

Lub:

Ciebie, Panie prosimy, racz nam, sługom Twoim, dać łaskę, iżbyśmy zawsze zdrowiem dusznym i cielesnym weselili się, a za przemożną, przyczyną Błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy od utrapień doczesnego żywota uwolnieni, wiekuistą radością cieszyli się. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

a potem co następuje:

 

V. Narodzenie Twoje Boga-Rodzico Dziewico.

R. Zwiastowało wesele światu całemu.

V. Módlmy się: Sługi Twoje prosimy Cię, Panie! Łaską Niebieską udaruj: ażeby tym, którym Porodzenie Błogosławionej Maryi Panny, stało się początkiem zbawienia, Jej Narodzenia uroczysta pamiątka przymnożyła pokoju.

Boże! wszystkich wiernych Pasterzu i Rządco, wejrzyj łaskawie na sługę Twego N., którego Pasterzem nad Kościołem Twoim postawić raczyłeś: daj mu, prosimy, ażeby tym, którym przewodzi, słowem i przykładem wiernie dopomagał, i wraz z powierzoną sobie trzodą do żywota doszedł wiecznego.

Boże! Ucieczko nasza i mocy, wysłuchaj pobożnych modłów Kościoła Twojego, Sprawco pobożności, i daj; ażebyśmy, o co z wiarą prosimy, w skutku osiągnęli, przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

O Maryo! bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *