Niepokalane Serce Maryi

Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi

(Rozpoczęcie 13 sierpnia)

 

Źródło: Zbiorek modlitw dla członków Apostolstwa Serca Jezusowego (1891)

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

 

 

UWAGA.

Sposób odprawiania tej Nowenny.

  1. Codziennie: zacznij czcicielu Maryi swe nabożeństwo od pobudzenia się do ufności w Serce najlepszej z Matek Maryi Najświętszej, wspólnej Matki naszej: przez rozważanie kolejne jednej z dziewięciu pobudek do tej nadziei, które ci podaję… Potem dodaj modlitwy i prośby o Łaskę, którą chcesz przez tę nowennę uzyskać i to albo własnymi słowy je wyrażaj, albo dobierz sobie ku temu modlitwę do Serca Maryi Panny poniżej podaną. Wreszcie, jeżeli czas ci pozwoli, bądź na Mszy Świętej.
  2. W ostatni dzień Nowenny albo po jej skończeniu dobrze jest, abyś przystąpił do Spowiedzi i Komunii Świętej.

 

 

℣. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

℟. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

℣. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

℟. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

 

DZIEWIĘĆ POBUDEK DO WIELKIEJ UFNOŚCI W SERCU MARYI.

 

 

DZIEŃ IV.

Serce Maryi jest ucieczką grzeszników.

 

 

Kiedy ludzkie dziecię złymi postępkami swoimi, słuszny gniew ziemskiego ojca na się ściągnie, a poznawszy swą winę, pragnie ojca przebłagać, to się ucieka do serca matki dobrej, a każda matka kochająca nie potrafi tego na sobie przemóc, aby się za dzieckiem swym do ojca nie wstawiła i przebaczenia od niego nie uzyskała. Maryi Serce Macierzyńskie o wiele skorsze do wstawienia się u Niebieskiego Ojca, tj. Boga za grzesznikami, co słuszny Gniew Ojca Niebieskiego na się ściągnęli — byle do Pana Boga wrócić i przebłagać Go szczerze pragnęli. Święty Grzegorz pisze do księżnej Matyldy: (Lib. 1, Ep. 47) „Jeśli masz wolę już więcej nie grzeszyć, to bądź przekonaną, że Maryę Najświętszą gotowszą znajdziesz do kochania ciebie, niż cielesną twą matkę”. — „Ta Dobra Matka, pisze św. Liguori, (w Uwielb. Maryi), nie stawia grzesznikowi innych warunków, jako te dwa: aby się Jej polecił, i aby szczerze postanowił poprawę. Gdy Marya Najświętsza grzesznika widzi u Nóg Swoich, proszącego Ją o Miłosierdzie, to nie zważa zupełnie na jego grzechy, ale jedynie o to pyta, w jakiej przyszedł intencji. Jeśli intencja jego dobra, to go przyjmuje z wszelką łaskawością, choćby był i najwięcej nagrzeszył. I gorliwie się stara jako najlepsza z matek, aby wyleczyć wszystkie rany jego duszy.

Gdy niewiasta Chananejska prosiła Pana Jezusa, aby córkę jej uwolnił od szatana, który ją był opętał, to wołała Doń: Zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawidów; córka moja od szatana ciężko dręczona jest (Mat. XV. 22). Zdawać by się mogło, że ta niewiasta źle mówiła, zmiłuj się nade mną i że powinna była raczej mówić: „zmiłuj się nad córką moją”, boć nie matkę, lecz córkę szatan był opętał. Ale dobrze rozważywszy, poznamy, że mimo to dobrze mówiła „zmiłuj się nade mną”, bo matki tak biorą do serca cierpienia córek, jak gdyby same je cierpiały. „Podobnie się dzieje, mówi Richardus (de land. Virg. c. 6), gdy jaki grzesznik Maryi Najświętszej się poleca, to Ona za jego duszą prosi do Pana Boga takimiż słowy: zmiłuj się nade mną. Woła: „Patrz Panie, ta biedna dusza w sidła grzechu uwikłana, toć dusza mego syna, zmiłuj się wtedy jeśli nie nad nim, to nade mną, bom jest jego Matką”. O gdyby to wszyscy grzesznicy do tej słodkiej Matki się uciekali, pewnieby im Pan Bóg przebaczył wszystkie ich grzechy.

 

 

MODLITWA.

Do Nóg Twoich z pokorą upadając, o Niebios Królowo, Przeczysta Rodzicielko Boga i najmiłosierniejsza Matko nasza, wznoszę ku Tobie uwielbienia i modlitwę moją na cześć Najsłodszego Serca Twego, które po Sercu Jezusowym kochać i wielbić najbardziej pragnę. Matko Najsłodsza, przyjmij łaskawie to dziewięciodniowe nabożeństwo moje na pamiątkę tych niezmiennych radości, jakie przepełniały Twe Serce, gdy pod Nim przez dziewięć miesięcy biło Boskie Serce Wcielonego Słowa. Przyjmij cześć, jaką Twemu Sercu składam; przyjmij prośby, jakie do Niego zanoszę; przyjmij moje pragnienie wynagrodzenia temu Przebłogosławionemu Sercu tych zniewag i niewdzięczności, jakimi takie mnóstwo dzieci Twoich boleśnie Je rani i chciej Sama rozpalić serce moje ogniem miłości i najżywszej pobożności, aby Ci przyjemną była ta modlitwa moja, którą łączę z uwielbieniem, jakie w Kościele Bożym od najwierniejszych sług Twoich odbierasz i ofiaruję Ci, Matko moja najukochańsza, aby Sercu Twojemu miłą uczynić przysługę, aby podziękować Trójcy Przenajświętszej za Łaski na Ciebie zlane, aby Cię przeprosić za niedbalstwo w służeniu Tobie, aby otrzymać pomnożenie w sercu moim miłości Jezusa i Twojej; aby zjednać dla siebie i dla tych, których kocham, coraz obfitsze Błogosławieństwa Twoje, oraz Łaskę, której szczególnie teraz potrzebuję… O Najdroższa Matko moja, dla Miłości Jezusa, wysłuchaj łaskawie modlitwę moją i Sama ją ofiaruj Trójcy Przenajświętszej na wieczną Chwałę Bożą.

  1. Wielbię i przez Najświętsze Serce Jezusa pozdrawiam Cię, Słodkie Serce Maryi, a ciesząc się z niezmiernych bogactw Łaski, którymi Bóg tak hojnie udarował Ciebie, błagam, racz świętymi cnotami napełnić serce moje i spraw, aby Pan z Łaską Swoją zawsze w nim przebywał.

Zdrowaś Marya. 3 razy: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

  1. Wielbię i przez Najświętsze Serce Jezusa pozdrawiam Cię, Słodkie Serce Maryi, zwierciadło czystości; Ty, któreś jest całe niewinnością promieniejące i któreś po Sercu Jezusa jest najczystsze i najświętsze ze wszystkich serc, racz, błagam Cię, ze wszelkiej zmazy serce moje oczyścić i uczynić je miłym w oczach Bożych.

Zdrowaś Marya. 3 razy: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

III. Wielbię i przez Najświętsze Serce Jezusa pozdrawiam Cię, Słodkie Serce Maryi, Serce najgłębszej pokory, dla której Bóg tak wysoko Ciebie wyniósł. Wyjednaj mi, błagam Cię, serce pokorne, abym naśladując Ciebie w tej cnocie, będącej podstawą chrześcijańskiej doskonałości, mógł osiągnąć w Niebie nagrodę sercom pokornym przyobiecaną.

Zdrowaś Marya. 3 razy: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

O Niepokalane Serce Matki Najświętszej, całe Miłością Bożą płonące i będące najwierniejszym Obrazem Serca Jezusowego, Ty któreś strzałą miłością i boleści zranione było, spraw, niech serce moje tymiż uczuciami przejęte, tonie nieustannie w serdecznym żalu za grzechy, którymi ja nędzny Dobroć Bożą obraziłem.

Chwała Ojcu.

Najmilsze Serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest Najświętsze i Miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, a dla nas nędznych grzeszników najmiłosierniejsze, nie odrzucaj pokornych próśb moich i uproś u Serca Jezusowego wszystkie Łaski, których pragnę i potrzebuję, a mianowicie tę Łaskę N. O Matko Miłosierdzia, jedno Twoje Słowo, jedno westchnienie Twojego Niepokalanego Serca do Serca Boskiego Twego Syna za mną przesłane, może mnie pocieszyć. Nie odmawiajże mi tego słowa – tego westchnienia, a Najsłodsze Serce Jezusa dla Synowskiej Miłości, jaką miało i zawsze ku Tobie mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *