Niepokalane Serce Maryi

Nowenna do Niepokalanego Serca Maryi

(Rozpoczęcie 13 sierpnia)

 

Źródło: Zbiorek modlitw dla członków Apostolstwa Serca Jezusowego (1891)

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

 

 

UWAGA.

Sposób odprawiania tej Nowenny.

  1. Codziennie: zacznij czcicielu Maryi swe nabożeństwo od pobudzenia się do ufności w Serce najlepszej z Matek Maryi Najświętszej, wspólnej Matki naszej: przez rozważanie kolejne jednej z dziewięciu pobudek do tej nadziei, które ci podaję… Potem dodaj modlitwy i prośby o Łaskę, którą chcesz przez tę nowennę uzyskać i to albo własnymi słowy je wyrażaj, albo dobierz sobie ku temu modlitwę do Serca Maryi Panny poniżej podaną. Wreszcie, jeżeli czas ci pozwoli, bądź na Mszy Świętej.
  2. W ostatni dzień Nowenny albo po jej skończeniu dobrze jest, abyś przystąpił do Spowiedzi i Komunii Świętej.

 

 

℣. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

℟. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

℣. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

℟. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

 

DZIEWIĘĆ POBUDEK DO WIELKIEJ UFNOŚCI W SERCU MARYI.

 

 

DZIEŃ IX.

Serce Maryi Drogą do Serca Jezusa.

 

 

Święty Alfons Maria Liguorii (Boi. Mar. 6) powtarza za Hubertem Cazala piękne słowo: „Jeśli, pisze, wy dzieci Maryi chcecie znaleźć miejsce w Sercu Jezusa, to idźcież do Maryi, aby wam tę Łaskę wyjednała”. A O. Gallifet w swym Memoriałe o czci Jezusa i Maryi tak pisze: „Przez Serce Pana Jezusa wszystko uzyskamy od Ojca Przedwiecznego; a podobnie uzyskamy wszystko od Pana Jezusa przez Serce Maryi”. Ale czemu to nam pożytecznie i dobrze obrać drogę do Serca Pana Jezusa przez Serce Maryi, kiedy każdemu samo już Serce Pana Jezusa otworem stoi i głos tego Serca na nas woła: “Pójdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i jesteście obciążeni, a Ja was ochłodzę” (Mat. XI, 28). Czemu? Choć dwie przyczyny w krótkości podam.

Pierwsza jest, że droga ta bezpieczniejsza i pewniejsza. Bo nieraz i prędsze wysłuchanie bywa przez Serce Maryi jak przez Serce Jezusa. Można o tym to samo powiedzieć, co uczeń Św. Anzelma Eumerus (Lib. de Ex. Mar. V. cap. 6) mówi o prędszym wysłuchaniu przez wezwanie Imienia Maryi, „to nie stąd pochodzi, jakoby Marya Najświętsza miała Moc i Władzę większą od Syna, bynajmniej, Ona wszakże ile tylko ma Mocy i Władzy, toć wszystko to posiada tylko z Woli i Łaski Syna. Czemu wtedy na wezwanie Jej Imienia nieraz prędzej następuje wysłuchanie prośby, niźli na wezwanie Imienia Syna? Powiem, co myślę. Syn Jej jest Panem wszystkiego stworzenia i Sędzią, który każdego zasługi rozróżnia; dlatego, gdy się zdarza, iż nie wysłucha prośby Doń się uciekającego, działa sprawiedliwie. Jeśli zaś kto się ucieka do Maryi Najświętszej, to choć on sam nie zasłużył na wysłuchanie, jednak bywa wysłuchany dlatego, że Zasługi Matki za nim przemawiają i do Pana Boga niejako się wstawiają”.

„Druga przyczyna jest, że dla kochających dzieci Maryi każdy Dar Boży tym, iż przez Ręce najlepszej z Matek przechodzi i Jej Ręką nam jest ofiarowany, jeszcze sercu naszemu milszym się staje i do większej miłości ku Maryi Najświętszej nas pobudza, gdy w Darze odebranym poznajemy i Serca Zbawcy naszego Miłość i Serca Matki Bożej kochanie”. „Łaski, mówi Święty Bernardyn (Serm. de B. Virg.), które odbieramy przez Ręce Maryi, jakoś są milsze. I gdyby mi Pan Bóg dał do wyboru, czy wolę Dary Jego zaczerpnąć z Samego Źródła, czy też Je odbierać przez Ręce Maryi, ten Kanał Łask Niebieskich, to wyznaję, że zgiąwszy kolana, najusilniej bym Pana Boga prosił, aby wszystkie Jego Łaski na mnie spływały przez tę Szyję Łask Bożych; abym przez Nią mógł do Pana Boga postąpić, jako sam Pan Bóg przez Nią zstąpił na ziemię”.

 

 

MODLITWA.

Do Nóg Twoich z pokorą upadając, o Niebios Królowo, Przeczysta Rodzicielko Boga i najmiłosierniejsza Matko nasza, wznoszę ku Tobie uwielbienia i modlitwę moją na cześć Najsłodszego Serca Twego, które po Sercu Jezusowym kochać i wielbić najbardziej pragnę. Matko Najsłodsza, przyjmij łaskawie to dziewięciodniowe nabożeństwo moje na pamiątkę tych niezmiennych radości, jakie przepełniały Twe Serce, gdy pod Nim przez dziewięć miesięcy biło Boskie Serce Wcielonego Słowa. Przyjmij cześć, jaką Twemu Sercu składam; przyjmij prośby, jakie do Niego zanoszę; przyjmij moje pragnienie wynagrodzenia temu Przebłogosławionemu Sercu tych zniewag i niewdzięczności, jakimi takie mnóstwo dzieci Twoich boleśnie Je rani i chciej Sama rozpalić serce moje ogniem miłości i najżywszej pobożności, aby Ci przyjemną była ta modlitwa moja, którą łączę z uwielbieniem, jakie w Kościele Bożym od najwierniejszych sług Twoich odbierasz i ofiaruję Ci, Matko moja najukochańsza, aby Sercu Twojemu miłą uczynić przysługę, aby podziękować Trójcy Przenajświętszej za Łaski na Ciebie zlane, aby Cię przeprosić za niedbalstwo w służeniu Tobie, aby otrzymać pomnożenie w sercu moim miłości Jezusa i Twojej; aby zjednać dla siebie i dla tych, których kocham, coraz obfitsze Błogosławieństwa Twoje, oraz Łaskę, której szczególnie teraz potrzebuję… O Najdroższa Matko moja, dla Miłości Jezusa, wysłuchaj łaskawie modlitwę moją i Sama ją ofiaruj Trójcy Przenajświętszej na wieczną Chwałę Bożą.

I. Wielbię i przez Najświętsze Serce Jezusa pozdrawiam Cię, Słodkie Serce Maryi, a ciesząc się z niezmiernych bogactw Łaski, którymi Bóg tak hojnie udarował Ciebie, błagam, racz świętymi cnotami napełnić serce moje i spraw, aby Pan z Łaską Swoją zawsze w nim przebywał.

Zdrowaś Marya. 3 razy: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

II. Wielbię i przez Najświętsze Serce Jezusa pozdrawiam Cię, Słodkie Serce Maryi, zwierciadło czystości; Ty, któreś jest całe niewinnością promieniejące i któreś po Sercu Jezusa jest Najczystsze i Najświętsze ze wszystkich serc, racz, błagam Cię, ze wszelkiej zmazy serce moje oczyścić i uczynić je miłym w oczach Bożych.

Zdrowaś Marya. 3 razy: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

III. Wielbię i przez Najświętsze Serce Jezusa pozdrawiam Cię, Słodkie Serce Maryi, Serce najgłębszej pokory, dla której Bóg tak wysoko Ciebie wyniósł. Wyjednaj mi, błagam Cię, serce pokorne, abym naśladując Ciebie w tej cnocie, będącej podstawą chrześcijańskiej doskonałości, mógł osiągnąć w Niebie nagrodę sercom pokornym przyobiecaną.

Zdrowaś Marya. 3 razy: Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem.

O Niepokalane Serce Matki Najświętszej, całe Miłością Bożą płonące i będące najwierniejszym Obrazem Serca Jezusowego, Ty któreś strzałą miłością i boleści zranione było, spraw, niech serce moje tymiż uczuciami przejęte, tonie nieustannie w serdecznym żalu za grzechy, którymi ja nędzny Dobroć Bożą obraziłem.

Chwała Ojcu.

Najmilsze Serce Maryi, któreś pomiędzy sercami wszystkich stworzeń jest Najświętsze i Miłością ku Sercu Jezusowemu najbardziej gorejące, a dla nas nędznych grzeszników najmiłosierniejsze, nie odrzucaj pokornych próśb moich i uproś u Serca Jezusowego wszystkie Łaski, których pragnę i potrzebuję, a mianowicie tę Łaskę N. O Matko Miłosierdzia, jedno Twoje Słowo, jedno westchnienie Twojego Niepokalanego Serca do Serca Boskiego Twego Syna za mną przesłane, może mnie pocieszyć. Nie odmawiajże mi tego słowa – tego westchnienia, a Najsłodsze Serce Jezusa dla Synowskiej Miłości, jaką miało i zawsze ku Tobie mieć będzie, niezawodnie Cię wysłucha. Amen.

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *