Oczyszczenie NMP

(Rozpoczyna się 24 Stycznia).

 

 

Źródło: Wianek różany 1853

 

 

W Imię Ojca  i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

 

WEZWANIE DUCHA ŚWIĘTEGO:

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych, i zapal w nich ogień Twojej Świętej Miłości.

V. Ześlij nam Ducha Twojego, a wszystkie rzeczy na nowo będą stworzone.

R. I ziemi oblicze odnowionym zostanie.

V. Módlmy się: O Boże! Który Światłością Ducha Twojego, oświeciłeś serca Twych wiernych, spraw, abyśmy za pomocą Tegoż Ducha Świętego szli drogą mądrości i Pocieszeniem Jego zawsze napełnieni byli. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

 

 

Ten początek służy na wszystkie dni Nowenny.

 

 

MODLITWA VI.

O Panno! pilna w przestrzeganiu Praw Bożych, wykupując Syna Twojego Jezusa Chrystusa, wedle ustanowionego przepisu, przyczyniłaś się do zbawienia świata całego, wykup i nasze serca niegodne z niewoli grzechowej, abyśmy zawsze byli czystymi w Oczach Boga i Twórcy naszego. Amen.

Zdrowaś Marya... itd.

 

 

Wszystkie poniższe modlitwy odmawia się każdego dnia Nowenny.

 

 

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny

Boże bądź miłościw 1891

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, Módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Matko Jezusa Chrystusa,

Matko Łaski Bożej,

Matko najczystsza,

Matko najśliczniejsza,

Matko niepokalana,

Matko nienaruszona,

Matko najmilsza,

Matko przedziwna,

Matko Dobrej Rady

Matko Stworzyciela,

Matko Odkupiciela,

Panno roztropna,

Panno czcigodna,

Panno wsławiona,

Panno można

Panno łaskawa,

Panno wierna,

Zwierciadło sprawiedliwości,

Stolico mądrości,

Przyczyno naszej radości,

Naczynie duchowne,

Naczynie poważne,

Naczynie osobliwego nabożeństwa,

Różo duchowna,

Wieżo Dawidowa,

Wieżo z kości słoniowej,

Domie złoty,

Arko przymierza,

Bramo niebieska,

Gwiazdo zaranna,

Uzdrowienie chorych,

Ucieczko grzesznych,

Pocieszycielko strapionych,

Wspomożenie wiernych,

Królowo Aniołów,

Królowo Patriarchów,

Królowo Proroków,

Królowo Apostołów,

Królowo Męczenników,

Królowo Wyznawców,

Królowo Panieńska,

Królowo Wszystkich Świętych,

Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,

Królowo Wniebowzięta,

Królowo Różańca Świętego,

Królowo Pokoju,

Królowo Korony Polskiej,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

ANTYFONA

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko: naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód  racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani, o Pani, o Pani nasza! Orędowniczko nasza! Pośredniczko nasza! z Synem Twoim nas pojednaj, Synowi Twojemu nas polecaj, Synowi Twojemu nas oddawaj.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy którzy za Zwiastowaniem Anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez Mękę Jego i Krzyż do Chwały Zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Tegoż Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

Lub:

Módlmy się: Panie, nasz Boże, daj nam, sługom swoim, cieszyć się trwałym zdrowiem duszy i ciała i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi, zawsze Dziewicy, uwolnij nas od doczesnych utrapień i obdarz wieczną radością. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

R. Amen.

Lub:

Ciebie, Panie prosimy, racz nam, sługom Twoim, dać Łaskę, iżbyśmy zawsze zdrowiem dusznym i cielesnym weselili się, a za przemożną, przyczyną Błogosławionej Maryi zawsze Dziewicy od utrapień doczesnego żywota uwolnieni, wiekuistą radością cieszyli się. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

 

 

ZAKOŃCZENIE:

V. Duch Święty oznajmił Symeonowi,

R. Że śmierci nie ujrzy zanim zobaczy Chrystusa.

V. Módlmy się: Wszechmogący Wieczny Boże! najpokorniej Majestatu Twojego błagamy, aby, jako Syn Twój Jedyny, przyobleczony w ciało człowieka, został stawiony do Twej świątyni, tak, żebyśmy za Łaską Twoją Najmiłosierniejszą, stanęli przed Tobą mając duszę oczyszczoną od zmazy wszelakiej.

V. Módlmy się: O Boże! Któryś jest Pasterzem i przewodnikiem Twych wiernych, racz wejrzeć okiem łaskawym na Sługę Twego N., którego postanowić raczyłeś Głową Kościoła Twojego. Spraw, aby ci wszyscy, których jemu pod władzę oddałeś, korzystać umieli z jego słów i przykładów, tak, żeby razem z powierzoną sobie trzodą przybył szczęśliwie do portu żywota wiecznego.

V. Módlmy się: O Boże! Któryś jest Ucieczką naszą i Mocą, Twórco Nieba i ziemi, sprawco świątobliwości! wysłuchaj łaskawie modlitwy Kościoła Twojego, i daj miłościwie, abyśmy z pewnością otrzymali Dary, o które Cię z wiarą prosimy, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

O Maryo! bez grzechu poczęta, módl się za nami grzesznymi, którzy się uciekamy do Ciebie!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024