Ofiarowanie NMP

(zaczyna się 12 Listopada)

 

 

Źródło: Wianek różany 1853

Brewiarzyk Tercjarski oo. Franciszków wyd. 7 1931

 

 

W tej Nowennie rozważać mamy prędkość ducha, z którą Najświętsza Marya Panna będąc jeszcze tylko trzyletnim dzieckiem, stawia się w kościele, aby się poświęcić na zawsze Służbie Boskiej; wstydźmyż się lenistwa naszego, żeśmy dotąd jeszcze nie postanowili statecznie oddać się Panu Bogu, a pobudzeni tak wielkim przykładem, prośmy Boga o przebaczenie i wzywajmy Najświętszą Maryę Pannę, aby nam otrzymała Łaskę służenia Mu potem tak, jakieśmy powinni.

 

 

I. Przepraszamy Cię, Boże nasz, za tak wielkie lenistwo nasze, które nam przeszkodziło służyć Ci dotąd z całego serca tak, jak bylibyśmy powinni — Ojcze nasz itd.

Upraszamy Cię, o Najświętsza Panno, abyś nam otrzymała u Syna Twego Najmilszego Łaskę służenia Mu wiernie, aż do śmierci. Zdrowaś Marya itd.

Niech będzie błogosławiona, o Maryo! prędkość, z którą będąc jeszcze dzieckiem ofiarowałaś się Bogu w kościele Jego świętym.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

R. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

II. Przepraszamy Cię, o Boże nasz! za tę oziębłość naganną z którą dotąd nosiliśmy na sobie charakter sług Twoich i znieważyliśmy go tak haniebnie. — Ojcze nasz itd.

Upraszamy Cię, o Najświętsza Panno, abyś nam raczyła otrzymać u Syna Twego Najmilszego Łaskę służenia Mu odtąd z jak największym nabożeństwem. — Zdrowaś Marya itd.

Niech będzie błogosławiona, o Maryo! gorącość Ducha, z którą umiałaś służyć i podobać się Bogu.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

R. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

III. Przepraszamy Cię, o Boże nasz, za wszystkie złe uczynki całego życia naszego, w których nic innego nie szukaliśmy jak zadosyć czynić złym skłonnościom naszym. — Ojcze nasz itd.

Upraszamy Cię, o Najświętsza Panno, abyś nam raczyła uprosić u Syna Twego Najmilszego Łaskę obrzydzenia wszelkich względów i zakochania się jedynie w cnotach. — Zdrowaś Marya itd.

Niech będzie błogosławiona, o Maryo! taka pełność Łask i Doskonałość, przez którą stałaś się w tak krótkim czasie wzorem świątobliwości.

V. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.

R. Jak była na początku teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.

V. Niech mam(y) szczęście chwalić Cię, o Najświętsza Maryo Panno,

R. Umocnij mnie (nas) przeciw nieprzyjaciołom Twoim.

Módlmy się. Boże! Któryś chciał, aby dnia dzisiejszego Najświętsza Marya Panna, w Której Duch Święty założył mieszkanie Swoje, stawiła się przed Tobą w Kościele Świętym Twoim, spraw to, abyśmy za Jej Świętą Przyczyną zasłużyli być przypuszczeni do Kościoła Wiecznej Chwały Twojej, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Akt uczczenia Bogarodzicy

I. Cześć Ci oddaję z całego serca, o Najświętsza Panno, nad Wszystkich Aniołów i Świętych Nieba, jako Córce Ojca Przedwiecznego, i duszę moją z wszystkimi jej władzami Tobie oddaję i poświęcam.

Zdrowaś Marya.

II. Cześć Ci oddaję z całego serca, o Najświętsza Panno, nad Wszystkich Aniołów i Świętych Nieba, jako Matce Jednorodzonego Syna Bożego i ciało moje z wszystkimi jego zmysłami Tobie oddaję i poświęcam.

Zdrowaś Marya.

III. Cześć Ci oddaję z całego serca, o Najświętsza Panno, nad Wszystkich Aniołów i Świętych Nieba, jako ukochanej Oblubienicy Ducha Świętego, i serce moje z wszystkimi jego uczuciami Tobie oddaję i poświęcam, błagając Cię, abyś mi u Trójcy Przenajświętszej wszystkie środki do dostąpienia zbawienia potrzebne lub pożyteczne wyjednać raczyła.

Zdrowaś Marya.

 

Niech nas z Swym Synem błogosławi Najświętsza Marya Panna. Amen.

 

 

Odpusty: 1) 300 dni za każdym razem, gdy wierni z sercem skruszonym i pobożnie odmówią te akty uczczenia z trzema Zdrowaś Marya do Najświętszej Panny Maryi na uproszenie Opieki w ćwiczeniu się w cnocie, a osobliwie w cnocie czystości.

2) Odpust zupełny dla tych, którzy odmawiając w powyższy sposób przez miesiąc cały, przy końcu tegoż w dniu dowolnie obranym po Spowiedzi i Komunii Świętej pomodlą się według intencji Ojca Świętego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023