Wniebowzięcie

 

Nowenna przed Matki Bożej Wniebowzięciem

(Rozpoczyna się 6 Sierpnia).

 

 

Źródło: Wspomożenie wiernych 1856

 

 

W Imię Ojca † i Syna †, i Ducha † Świętego. Amen.

 

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych, i zapal w nich Ogień Twojej Świętej Miłości.

V. Ześlij nam Ducha Twojego, a wszystkie rzeczy będą na nowo stworzone.

R. I ziemi oblicze odnowionym zostanie.

Módlmy się: O Boże! który Światłością Ducha Twojego oświeciłeś serca Twych wiernych, spraw, abyśmy za pomocą tegoż Ducha Świętego szli drogą mądrości i pocieszeniem Jego zawsze napełnieni byli. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Hymn.

O Panno nad panny! Chwały pełna, * Wyższa i świetniejsza nad gwiazdy niebieskie, * Tyś Swoim mlekiem karmiła * Tego, który Tobie istność darował.

Przez ten Owoc z Nieba zesłany, * Ty nam przywracasz dobra, których Ewa nas pozbawiła: * Ty nam Bramy Niebios otwierasz, abyśmy biedni, strapieni, * W Nim swoje miejsca jako gwiazdy zajęli.

Ty jesteś Bramą Niebieską, przez którą wszedł do nas Król Nieba i ziemi; * Tyś pysznym pałacem jaśniejącym światłością niebieską. * O! ludu wyzwolony z kajdan śmierci wieczystej, ciesz się żywotem, * Który tobie zjednała Przenajświętsza Panna Marya!

Chwała Tobie Jezu, z Panny zrodzony, * Bądź pochwalony z Ojcem i Duchem Świętym, * Przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ten wstęp ma ci służyć na każdy dzień Nowenny.

 

 

Medytacje i modlitwy do każdego dnia zastosowane.

 

 

DZIEŃ 4.

(9 Sierpnia).

 

Medytacje i modlitwy o Chwale, która się okazała w czcigodnym Ciele Maryi, gdy Dusza Jej Święta do Nieba wziętą została.

 

Gdy Święta Dusza Maryi opuściła Błogosławione Jej Ciało, wielka zaiste w Nim okazała się Chwała, gdyż ogarnęło Je całkiem światło majestatyczne i świetne, wonność Niebieska rozeszła się w koło, niezliczone przy Nim cuda mieć miejsce poczęły; a jakże to wielka nędza nas biednych zewsząd przygniata! Uciekajmy się wszyscy do tej Matki najchwalebniejszej i z głębi serca naszego do Niej wołajmy:

 

O Pani przemożna! Dziewico bez zmazy, Tyś przez Swoją Czystość Panieńską stała się godną, by Ciało Twoje po śmierci zajaśniało pięknością i Chwałą; uproś nam Łaskę, iżbyśmy zawsze mogli odpędzać ducha nieczystości.

— 3x Zdrowaś Marya.

O Pani przemożna, Dziewico bez zmazy! Przez Twoje Cnoty wyborne Tyś zasłużyła, by wonność niebieska się rozlewała w koło nieżyjącego Ciała Twojego, spraw Swoją Przyczyną, abyśmy życiem przykładnym nie ustawali bliźnich budować, a złymi czynami im nigdy zgorszenia nie dali.

— 3x Zdrowaś Marya.

O Pani przemożna, Dziewico bez zmazy! Jeśli Ciało Twoje Najświętsze wielu chorym zdrowie wróciło, toć my ufamy, że nam również wyjednasz uzdrowienie wszystkich naszych boleści i chorób duchownych.

— 3x Zdrowaś Marya.

Cieszmy się z Chwały jaka się okazała w Ciele Maryi, kiedy Święta Jej Dusza w Niebiosa wziętą została, i wraz z czwartym Chórem Aniołów wynośmy Jej Wielkość wołając z miłością gorącą:

 

 

Litania loretańska do Matki Bożej.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże,    zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Marya,    módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie duchowne,
Naczynie poważne,
Naczynie osobliwe nabożeństwa,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo pokoju,
Królowo Korony Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,       przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,       wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,       zmiłuj się nad nami.

Antyfona

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

V. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko.
R. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusa Pana.

Módlmy się. Daj nam, sługom Twoim, prosimy Cię Panie Boże, cieszyć się ustawicznie zdrowiem duszy i ciała, a za chwalebną przyczyną Błogosławionej Maryi, zawsze Dziewicy, niechaj od doczesnych utrapień wolni będziemy i wiekuistego dostąpimy wesela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

V. Święta Matka Boża wyniesioną została.

R. W Królestwie Niebieskim nad wszystkie Chóry Anielskie.

Módlmy się: Przebacz nam, Litościwy i Miłosierny Panie! grzechy popełnione, abyśmy, którzy nie możemy podobać się Tobie przez nasze własne uczynki, zbawionymi być mogli przez wstawienie się Świętej Matki Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

Módlmy się: Boże! wszystkich wiernych Pasterzu i Rządco wejrzyj łaskawie na sługę Twego N., którego Pasterzem nad Twoim Kościołem postawić raczyłeś. Daj mu prosimy, ażby tym, którym przewodzi, dopomagał przykładem i słowem, i wraz z powierzoną sobie trzodą, przyszedł do żywota wiecznego.

R. Amen.

Módlmy się: Boże! Ucieczko nasza i Mocy, wysłuchaj pobożnych modłów Kościoła Twojego, Sprawco świątobliwości! daj miłościwie, abyśmy z pewnością otrzymali Dary, o które Cię z wiarą prosimy, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

O Maryo! bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Wszystkie modlitewki następujące po Litanii, odmawiać należy każdego dnia Nowenny.

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *