Wniebowzięcie

 

Nowenna przed Matki Bożej Wniebowzięciem

(Rozpoczyna się 6 Sierpnia).

 

 

Źródło: Wspomożenie wiernych 1856

 

 

W Imię Ojca † i Syna †, i Ducha † Świętego. Amen.

 

Przyjdź Duchu Święty, napełnij serca Twych wiernych, i zapal w nich Ogień Twojej Świętej Miłości.

V. Ześlij nam Ducha Twojego, a wszystkie rzeczy będą na nowo stworzone.

R. I ziemi oblicze odnowionym zostanie.

Módlmy się: O Boże! który Światłością Ducha Twojego oświeciłeś serca Twych wiernych, spraw, abyśmy za pomocą tegoż Ducha Świętego szli drogą mądrości i pocieszeniem Jego zawsze napełnieni byli. Przez Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

Hymn.

O Panno nad panny! Chwały pełna, * Wyższa i świetniejsza nad gwiazdy niebieskie, * Tyś Swoim mlekiem karmiła * Tego, który Tobie istność darował.

Przez ten Owoc z Nieba zesłany, * Ty nam przywracasz dobra, których Ewa nas pozbawiła: * Ty nam Bramy Niebios otwierasz, abyśmy biedni, strapieni, * W Nim swoje miejsca jako gwiazdy zajęli.

Ty jesteś Bramą Niebieską, przez którą wszedł do nas Król Nieba i ziemi; * Tyś pysznym pałacem jaśniejącym światłością niebieską. * O! ludu wyzwolony z kajdan śmierci wieczystej, ciesz się żywotem, * Który tobie zjednała Przenajświętsza Panna Marya!

Chwała Tobie Jezu, z Panny zrodzony, * Bądź pochwalony z Ojcem i Duchem Świętym, * Przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ten wstęp ma ci służyć na każdy dzień Nowenny.

 

 

Medytacje i modlitwy do każdego dnia zastosowane.

 

 

DZIEŃ 9.

(14 Sierpnia).

 

Medytacje i modlitwy o Chwale Przenajświętszej Panny Maryi, iż będąc wziętą do Nieba, świat cały w Swoją Obronę przyjęła.

 

Pomyślmy, jak wielką Chwałą jaśnieje Marya, że wzięła pod Swoją Obronę świat cały i z troskliwością Matki najczulszej wszystkim jego potrzebom zaradza, a wierząc wiarą żywą, że w Niebie, za Opiekunkę mamy Matkę Boga Samego, wzywajmy Ją z duszy całej, wołając:

 

O Maryo, potężna Opiekunko nasza! Ty się szczycisz w Niebiosach, że Orędowniczką jesteś człowieka grzesznego, wyrwij nas z rąk piekielnego wroga naszego, a w Ręce Boga nas oddaj. Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

O Maryo, potężna Opiekunko nasza! Ty będąc Orędowniczką człowieka w Niebiosach, w Niebiosach usilnie pracujesz, ażeby każdy trafił do Portu zbawienia wiecznego; spraw, litościwie, aby wspomnienie na grzechy i powtórne nasze upadki, nie stały się dla nas powodem rozpaczy. Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

O Maryo, potężna Opiekunko nasza! Ty pragnąc udzielać nam zawsze Twojej Opieki cudownej, żądasz, byśmy zawsze do Ciebie się uciekali: racz nam wyjednać ducha pobożności prawdziwej, i spraw, byśmy Cię w każdej chwili życia, a nade wszystko w śmierci godzinę wzywali. Amen.

— 3x Zdrowaś Marya.

Wyśpiewujmy Chwałę Maryi ze czcią, na jaką tylko się zdobyć możemy, a pełni pociechy, że Ona jest to w Niebie naszą potężną Orędowniczką, łączmy się z dziewiątym Chórem Aniołów, i składając u Stóp Jej Najświętszych hołd uwielbienia naszego, wołajmy pobożnie:

 

 

Litania loretańska do Matki Bożej.

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba, Boże,    zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Święta Marya,    módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Matko Chrystusowa,
Matko Łaski Bożej,
Matko nieskalana,
Matko najczystsza,
Matko niepokalana,
Matko nienaruszona,
Matko najmilsza,
Matko przedziwna,
Matko dobrej rady,
Matko Stworzyciela,
Matko Zbawiciela,
Panno roztropna,
Panno czcigodna,
Panno wsławiona,
Panno można,
Panno łaskawa,
Panno wierna,
Zwierciadło sprawiedliwości,
Stolico mądrości,
Przyczyno naszej radości,
Naczynie duchowne,
Naczynie poważne,
Naczynie osobliwe nabożeństwa,
Różo duchowna,
Wieżo Dawidowa,
Wieżo z kości słoniowej,
Domie złoty,
Arko przymierza,
Bramo niebieska,
Gwiazdo zaranna,
Uzdrowienie chorych,
Ucieczko grzesznych,
Pocieszycielko strapionych,
Wspomożenie wiernych,
Królowo Aniołów,
Królowo Patriarchów,
Królowo Proroków,
Królowo Apostołów,
Królowo Męczenników,
Królowo Wyznawców,
Królowo Dziewic,
Królowo Wszystkich Świętych,
Królowo bez zmazy pierworodnej poczęta,
Królowo Wniebowzięta,
Królowo Różańca Świętego,
Królowo pokoju,
Królowo Korony Polski,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,       przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,       wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,       zmiłuj się nad nami.

Antyfona

Pod Twoją Obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, Orędowniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj, Swojemu Synowi nas oddawaj.

V. Święta Matka Boża wyniesioną została.

R. W Królestwie Niebieskim nad wszystkie Chóry Anielskie.

Módlmy się: Przebacz nam, Litościwy i Miłosierny Panie! grzechy popełnione, abyśmy, którzy nie możemy podobać się Tobie przez nasze własne uczynki, zbawionymi być mogli przez wstawienie się Świętej Matki Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

Módlmy się: Boże! wszystkich wiernych Pasterzu i Rządco wejrzyj łaskawie na sługę Twego N., którego Pasterzem nad Twoim Kościołem postawić raczyłeś. Daj mu prosimy, ażby tym, którym przewodzi, dopomagał przykładem i słowem, i wraz z powierzoną sobie trzodą, przyszedł do żywota wiecznego.

R. Amen.

Módlmy się: Boże! Ucieczko nasza i Mocy, wysłuchaj pobożnych modłów Kościoła Twojego, Sprawco świątobliwości! daj miłościwie, abyśmy z pewnością otrzymali Dary, o które Cię z wiarą prosimy, przez Jezusa Chrystusa Pana naszego.

R. Amen.

O Maryo! bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.

Wszystkie modlitewki następujące po Litanii, odmawiać należy każdego dnia Nowenny.

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *