Wszyscy Święci

(Nowennę rozpoczyna się dnia 23 Października)

 

 

Źródło: Kwiatek Eucharystyczny 1929

 

 

DZIEŃ PIERWSZY

(23 października)

 

 

Do Ciebie najpierw się uciekam, o Królowo Nieba, Maryo Najświętsza, Któraś z niezrównaną łaskawością oświadczyła się być Pośredniczką grzeszników i z nie mniejszym pośpiechem mile przyjmujesz zaniesione od nich prośby; ach! uzyskaj mi od Jezusa, Syna Twego, zupełne przebaczenie grzechów moich i stały zamiar nie grzeszenia więcej.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módlcie się za nami Wszyscy Święci.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś nam Wszystkich Świętych zasługi jedną uroczystością uwielbiać dozwolił, prosimy Cię, abyś nam tym obfitsze zmiłowanie wyświadczył, im się więcej Przyczyńców o to do Ciebie za nami wstawia. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023