(Nowennę rozpoczyna się dnia 23 Października)

 

 

 

Źródło: Kwiatek Eucharystyczny 1929

 

 

DZIEŃ PIĄTY

(27 października)

 

Podobnież i Wy, o najżarliwsi Apostołowie, coście krwawymi trudami po całym świecie roznieśli Naukę Ewangeliczną i tylu cudami ustalili po wszystkich narodach Kościół Chrystusowy, wyjednajcież mi u Pana żywe poznanie wszelkiej Prawdy do jej przyjęcia i skuteczną pomoc do urządzenia życia na wzór Chrystusowego.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módlcie się za nami Wszyscy Święci.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś nam Wszystkich Świętych zasługi jedną uroczystością uwielbiać dozwolił, prosimy Cię, abyś nam tym obfitsze zmiłowanie wyświadczył, im się więcej Przyczyńców o to do Ciebie za nami wstawia. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023