(Nowennę rozpoczyna się dnia 23 Października)

 

 

Źródło: Kwiatek Eucharystyczny 1929

 

 

DZIEŃ SIÓDMY

(29 października)

 

Do Was się zwracam, o głośni Wyznawcy Chrystusa, coście tylu pokutami wycięczali ciała wasze, a mozolnymi naukami niezliczoną liczbę dusz Bogu pozyskali, wyjednajcież mi u Boskiej Łaskawości ducha umartwienia i gorące pragnienie pracy na zbawienie świata całego.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módlcie się za nami Wszyscy Święci.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś nam Wszystkich Świętych zasługi jedną uroczystością uwielbiać dozwolił, prosimy Cię, abyś nam tym obfitsze zmiłowanie wyświadczył, im się więcej Przyczyńców o to do Ciebie za nami wstawia. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023