Zawartość strony

(Nowennę rozpoczyna się dnia 23 Października)

 

 

Źródło: Kwiatek Eucharystyczny 1929

 

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY

(31 października)

 

I Wy, wreszcie, o Wszyscy Święci Niebianie, coście z takim gwałtem i pracą zdobyli w posiadłość to Błogosławione Królestwo, a z taką słodyczą wielbicie na wieki Źródło waszego szczęścia, Boga; ach! zajmijcie się Wszyscy u Niego szczerze moją sprawą; abym tu na ziemi został uczestnikiem zasług Waszych, a tam w Niebie kiedyś szczęśliwym towarzyszem Chwały Waszej.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

V. Módlcie się za nami Wszyscy Święci.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś nam Wszystkich Świętych zasługi jedną uroczystością uwielbiać dozwolił, prosimy Cię, abyś nam tym obfitsze zmiłowanie wyświadczył, im się więcej Przyczyńców o to do Ciebie za nami wstawia. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023