Wszyscy Święci

(Nowennę rozpoczyna się dnia 23 Października)

 

 

 

 

Źródło: Kwiatek Eucharystyczny 1929

 

 

DNI NOWENNY:

 

DZIEŃ PIERWSZY (23 października)

 

 

Do Ciebie najpierw się uciekam, o Królowo Nieba, Maryo Najświętsza, Któraś z niezrównaną łaskawością oświadczyła się być Pośredniczką grzeszników i z nie mniejszym pośpiechem mile przyjmujesz zaniesione od nich prośby; ach! uzyskaj mi od Jezusa, Syna Twego, zupełne przebaczenie grzechów moich i stały zamiar nie grzeszenia więcej.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

DZIEŃ DRUGI (24 października)

 

 

I Wy Wszyscy Aniołowie Rajscy, którzy z taką dokładnością wypełniacie Rozkazy Boskie i z równą pieczołowitością strzeżecie dusz naszych; ach! wyjednajcież mi u tegoż Pana prędkie posłuszeństwo Jego Prawom Boskim i niewzruszoną wolę stałej pracy na wieczne moje zbawienie.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

DZIEŃ TRZECI (25 października)

 

 

Wy także najświątobliwsi Patriarchowie, coście z wielką troskliwością wychowywali dziatki Wasze we czci Boga prawdziwego i z równą wiernością przesyłali do swych odległych potomków Boskie Podania, wyjednajcież mi od Pana uczucie doskonałej pobożności i silną wiarę w Objawienia Boskie.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

DZIEŃ CZWARTY (26 października)

 

 

Również i Was wzywam, o Święci Prorocy, coście niezłamaną odwagą ogłaszali narodom Boskie Wyroki, a ze świętą wolnością wyrzucali na oczy ludziom ich zbrodnie, wyproścież mi u Najwyższego Pana, bojaźń synowską, abym Go nie obrażał, i miłość gorącą do Jego kochania.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

DZIEŃ PIĄTY (27 października)

 

 

Podobnież i Wy, o najżarliwsi Apostołowie, coście krwawymi trudami po całym świecie roznieśli Naukę Ewangeliczną i tylu cudami ustalili po wszystkich narodach Kościół Chrystusowy, wyjednajcież mi u Pana żywe poznanie wszelkiej Prawdy do jej przyjęcia i skuteczną pomoc do urządzenia życia na wzór Chrystusowego.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

DZIEŃ SZÓSTY (28 października)

 

 

Wy znowu, niczym nieustraszeni Męczennicy, coście z niepojętym męstwem stawili czoło najdzikszym okrutnikom i tylu potokami krwi własnej uświetnili Wiarę Katolicką; ach! wyjednajcież mi u niewyczerpanej Dobroci Boskiej ono święte męstwo, co na bok pomiata wszelkie względy ludzkie, i stałość do znoszenia z zasługą wszelkich przeciwności.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

DZIEŃ SIÓDMY (29 października)

 

 

Do Was się zwracam, o głośni Wyznawcy Chrystusa, coście tylu pokutami wycięczali ciała wasze, a mozolnymi naukami niezliczoną liczbę dusz Bogu pozyskali, wyjednajcież mi u Boskiej Łaskawości ducha umartwienia i gorące pragnienie pracy na zbawienie świata całego.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

DZIEŃ ÓSMY (30 października)

 

 

Wam się jeszcze polecam, o niepokalane Dziewice, coście z taką starannością dochowały bez plamy prześliczny wieniec panieństwa, a z rzewnym uczuciem przez całe życie cnotliwymi ślady postępowały za niewinnym Barankiem; ach! Wyjednajcież mi u Niego niezachwiane zamiłowanie świętej czystości i nieustanną dążność do nabytku innych cnót wszelkich.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

DZIEŃ DZIEWIĄTY (31 października)

 

 

I Wy, wreszcie, o Wszyscy Święci Niebianie, coście z takim gwałtem i pracą zdobyli w posiadłość to Błogosławione Królestwo, a z taką słodyczą wielbicie na wieki Źródło waszego szczęścia, Boga; ach! zajmijcie się Wszyscy u Niego szczerze moją sprawą; abym tu na ziemi został uczestnikiem zasług Waszych, a tam w Niebie kiedyś szczęśliwym towarzyszem Chwały Waszej.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

 

 

Modlitwa na zakończenie każdego dnia Nowenny:

 

 

V. Módlcie się za nami Wszyscy Święci.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Wszechmogący Wieczny Boże, Któryś nam Wszystkich Świętych zasługi jedną uroczystością uwielbiać dozwolił, prosimy Cię, abyś nam tym obfitsze zmiłowanie wyświadczył, im się więcej Przyczyńców o to do Ciebie za nami wstawia. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *