Epiphany Association

 

 

 

 

Porządek nabożeństwa:

Droga do Nieba. Wyborek modlitw i pieśni 1907

  1. Wystawienie Najświętszego Sakramentu w puszce z zachowaniem przepisów archidiecezjalnych.
  2. Hymn do Ducha Świętego w polskim języku.
  3. Przeczytanie jednego rozważania z Nowenny wraz z modlitwą
  4. Sekwencja do Ducha Świętego wraz z wierszem i modlitwą
  5. Siedem Ojcze nasz i modlitwa o nawrócenie niewiernych
  6. Repozycja Najświętszego Sakramentu wedle przepisów
  7. Anioł Pański jeśli wieczorem
  8. W ostatnim dniu Nowenny dodać należy Suplikacje przed repozycją Najświętszego Sakramentu.

 

 

 

Nowenna przed Zesłaniem Ducha Świętego (I)

Nabożeństwo majowe, czerwcowe, październikowe ku czci Najśw. Sakramentu i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy 1914

 

Sposób odprawiania nowenny na każdy dzień.

 

 

W Imię Ojca , i Syna , i Ducha Świętego. Amen.

Hymn do Ducha Świętego

Przyjdź Najświętszy Duchu Chwały

I spuść z Nieba na świat cały

Promień światła Twego.

Przyjdź, ubogich Ojcze miły,

Przyjdź — rozdawco Darów siły,

Przyjdź — serce światłości.

O pociecho zasmuconych.

Słodki gościu dusz strapionych

I błoga ochłodo.

W pracy miłe wypocznienie,

W skwarach lube ochłodzenie,

I w płaczu ochłodo.

O, niebieska Ty słodkości,

Racz napełniać serc wnętrzności

Wiernych Twoich dzieci.

Bez Pomocy Twej, o Boże,

Nic w człowieku być nie może,

Jeno grzech i nędza.

Obmyj wszystko co zbrudzone,

Zroś i odwilż co spalone,

Ulecz serca rany.

To co twarde zmiękcz w łagodne,

Ogrzej wszystko co jest chłodne,

Sprostuj to co krzywe.

Daj wierzącym, co Cię znają,

W Tobie ufność pokładają,

Siedmiorakie Dary.

Daj obfitość z zasług plonu,

Daj szczęśliwą chwilę zgonu,

Daj wieczne wesele. Amen.

V. Serce czyste stwórz, we mnie,  Boże. Alleluja.

R. I ducha prawego odnów we wnętrznościach moich. Alleluja.

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się: Boże, Któryś serca wiernych Twoich przez oświecenie Ducha Świętego nauczyć raczył, daj nam w tymże Duchu poznać rzeczy święte i Jego pocieszeniem zawsze się weselić. Przez Jezusa Chrystusa Pana Naszego.

R. Amen.

 

 

Następnie, mówi się:

 

 

Modlitwy za obecne potrzeby Kościoła Świętego:

MODLITWA I.

Panie, polecamy Ci Oblubienicę Twoją, Matkę naszą, Święty Kościół Twój, pomnij, żeś Go obmył, oczyścił Boską Krwią Twoją, żeby był nieskalany i bez zmazy. Racz Go oczyścić i uświęcić, wyniszczając w Nim wszelkie zgorszenie i grzechy. Nie dopuszczaj, aby był poniżony i uciśniony. Rządź Nim, zachowaj i rozszerzaj pomiędzy wszystkimi ludami i po całym świecie.

V. Żebyś Kościół Twój Święty rządzić i zachować raczył.

R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

1 Ojcze nasz… 1 Zdrowaś Marya… 1 Chwała Ojcu…

MODLITWA II.

Panie, racz się zmiłować nad uciśnionym chrześcijaństwem. Wszakże to pole, na którym Ty i Twoi Apostołowie zasieli ziarno Ewangeliczne. Patrz jako kąkol błędu zasiał na nim powszechny nieprzyjaciel. O ileż ludów, ileż królestw jest herezją zarażonych. A któż wykorzenić zdoła ten zjadliwy kąkol, ciągle usiłujący pysznie przygłuszyć dobre ziarno Katolickiej Prawdy — któż inny zdoła to uczynić, jeżeli nie Ty, który jesteś Wszechmocny! Ty upokórz tylu heretyków, którzy trapią Twój Kościół Święty i spraw, aby z wyniszczeniem wszelkich błędów wszyscy ludzie żywą wiarą uwierzyli Tobie i w Ciebie i nie zbaczali bynajmniej od tego, czego Ona naucza wierzyć i czynić.

V. Abyś nieprzyjaciół Kościoła Świętego poniżyć raczył.

R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

1 Ojcze nasz… 1 Zdrowaś Marya… 1 Chwała Ojcu…

MODLITWA III.

Panie, przychodząc na świat, przyniosłeś pokój na ziemię i przez usta Aniołów ogłosiłeś go ludziom. O jakże go potrzebujemy teraz, w czasie powszechnej nieufności i nieżyczliwości wśród ludzi. Więc, Królu Pokoju, wlej w serca królów i panów chrześcijańskich ducha jedności i zgody, pojednaj i połącz ich serca świętym węzłem miłości, aby nim wszyscy skojarzeni bronili Świętej Katolickiej Religii od wszelkich jej nieprzyjaciół i świątobliwie panowali i rządzili swoimi podwładnymi.

V. Abyś Królom i Panom Chrześcijańskim pokój i zgodę prawdziwą dać raczył.

R. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.

1 Ojcze nasz… 1 Zdrowaś Marya… 1 Chwała Ojcu…

Modlitwa za Ojca Świętego.

Najwyższy i Wieczny Pasterzu, Jezu Chryste! polecamy Ci Twego zastępcę na ziemi Papieża N. Ty Nim rządź, Ty Go wspieraj, Ty Go wzmacniaj, Ty Go zasłaniaj.

V. Módlmy się za Papieża naszego.

R. Pan niech Go zachowa, niech Go ożywia, niech Go ublogoslawia na ziemi i niech Go nie podda w ręce nieprzyjaciół jego.

1 Ojcze nasz… 1 Zdrowaś Marya… 1 Chwała Ojcu…

 

 

Nowenna do Ducha Świętego w czasie Zielonych Świąt.

Ogień Miłości Boskiej. Modlitwy śś. Gertrudy i Mechtyldy 1915

Za pozwoleniem duchownej zwierzchności 15. 4. 1903. G. K. 2756.

Przyjdź Duchu Święty, racz napełnić serca Twoich wiernych, a Ogień Twej Miłości racz w nich zapalić, Któryś przez rozliczność języków wszystkie narody w jedności Wiary zgromadził. O Boże, Któryś serca wiernych Twoich oświeceniem Ducha Świętego nauczyć raczył, daj nam w Tym Duchu dobrze rozumieć i z Jego łaskawego pocieszenia zawsze się weselić. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Pieśń 1. Przybądź Duchu Stworzycielu, * Dusz ludzkich Nauczycielu! * Racz Łaską Swoją obdarzyć * Serca, któreś raczył sprawić.

Prośmy Ducha Świętego o dar mądrości.

V. Panie, zmiłuj się nad nami,

R. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami.

V. Ojcze nasz itd.

I nie wódź nas na pokuszenie.

R. Ale nas zbaw od złego.

V. Wypuścisz Ducha Twego, a będę stworzone.

R. I odnowisz oblicze ziemi. Alleluja. (Ps 103, 31)

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

V. Módlmy się. Przyjdź Duchu Mądrości, a naucz serce moje, abym dobra niebieskie zawsze szacował i kochał, nad wszystkie je dobra ziemskie stawiał i statecznie szukał. Pokaż mi też drogę, jakbym je za Pomocą Twoją uzyskał i na wieki posiadał. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boskie niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

Pieśń 2. Tyś Pocieszycielem zwany, * Darem Bożym mianowany, * Żywym Źródłem i Miłością, Ogniem i duszną światłością.

Prośmy Ducha Świętego o dar rozumu.

V. Panie, zmiłuj się nad nami itd. — Ojcze nasz itd.

V. Daj mi rozum. Alleluja!

R. A żyć będę. Alleluja. (Ps. 118, 144.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

V. Módlmy się. Przyjdź Duchu rozumu, a oświeć duszę moją, abym wszystkie Tajemnice Zbawienia dobrze rozumiał, w sercu wiernym zachował, a tak się godnym stał w Światłości Twojej, Światłość Wiekuistą oglądać i Ciebie i Ojca i Syna doskonale poznać. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boskie niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

Pieśń 3. Darów Twych Siedem liczymy, * Palcem Bożym być Cię zwiemy. * Obietnicąś jest Ojcowską, * Zdobiąc w nas Miłość Synowską.

Prośmy Ducha Świętego o dar rady.

V. Panie, zmiłuj się nad nami itd. — Ojcze nasz itd.

V. Pocieszyciel Duch Święty. Alleluja.

R. On was wszystkiego nauczy. Alleluja. (J 14, 26.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

V. Módlmy się. Przyjdź Duchu rady, a pomóż mi we wszystkich sprawach przemiennego życia tego. Skłoń myśli moje do dobrego, odwróć je od złego, a doprowadź mnie na prostej drodze przykazań Twoich do szczęśliwości wiecznej. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boskie niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

Pieśń 4. Racz dać zmysłom dar światłości, * Pomnażaj w sercach miłości, * A krewkość serca naszego * Utwierdź Mocą Bóstwa Swego.

Prośmy Ducha Świętego o dar męstwa.

V. Panie, zmiłuj się nad nami itd. — Ojcze nasz itd.

V. I stał się z prędka z nieba szum. Alleluja.

R. I napełnieni byli wszyscy Duchem Świętym. Alleluja! (Dz 2, 2.)

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

V. Módlmy się. Przyjdź Duchu męstwa, daj moc sercu memu, zatwierdź je przeciw wszystkim zamieszaniom i przeciwnościom, a wzmocnij je przeciw niebezpiecznym napaściom ducha złego, abym z Łaską Twoją wszystkie pokusy mężnie zwyciężył. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boskie niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

Pieśń 5. Odpędź od nas czarta złego, * Użycz pokoju Twojego, * Aby za Twoją obroną * Złe odeszło inną stroną.

Prośmy Ducha Świętego o dar umiejętności.

V. Panie, zmiłuj się nad nami itd. — Ojcze nasz itd.

V. Byliście niekiedy ciemnością. Alleluja.

R. Lecz teraz światłością w Panu. Alleluja (Ef. 5, 8)

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

V. Módlmy się. Przyjdź Duchu umiejętności, a prowadź ciekawość moją, abym nic nie pragnął wiedzieć i poznać, co by mi szkodliwym albo niepotrzebnym było. Daj mi żarliwość w Służbie Twojej, abym wszystkie powinności moje coraz lepiej poznał i wypełniał. Spraw też, abym znikome tego świata dobra i marność ich poznał, nimi gardził, i nigdy ich inaczej nie używał, jak na Chwałę Twoją i na zbawienie moje. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boskie niech odpoczywają w pokoju. Amen.

 

Pieśń 6. Racz nam Ojca Niebieskiego * Dać poznać i Syna Jego, * I Ciebie Ducha Świętego, * Od Obu pochodzącego.

Prośmy Ducha Świętego o dar pobożności.

V. Panie, zmiłuj się nad nami itd. — Ojcze nasz itd.

V. Wzięliście Ducha przywłaszczenia za syny. Alleluja.

R. Przez Którego wołamy: Abba, Ojcze. Alleluja. (Rz 8. 15)

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

V. Módlmy się.

Przyjdź Duchu pobożności a nakłoń serce moje do prawdziwej pobożności i do Świętej Miłości Bożej, abym we wszystkich nabożeństwach moich zawsze Boga szukał, w doskonałym uświęceniu Go znalazł i ustawicznie posiadał. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A dusze wiernych itd.

 

Pieśń 7. Bogu Ojcu Wszechmocnemu, * Synowi Zmartwychwstałemu, * I z Duchem Świętym społecznie * Niech brzmi Chwała na wiek wiecznie.

Prośmy Ducha Świętego o dar bojaźni Pańskiej.

V. Panie, zmiłuj się nad nami itd. — Ojcze nasz itd.

V. Sprawujcie zbawienie nasze. Alleluja.

R. Z bojaźnią i ze drżeniem. Alleluja. (Flp 2, 12)

V. Panie! wysłuchaj modlitwy nasze.

R. A wołanie nasze niech do Ciebie przyjdzie.

V. Pan z wami.

R. I z duchem twoim.

V. Módlmy się. Przyjdź Duchu bojaźni Pańskiej, przeniknij ciało moje i krew moją zbawienną bojaźnią Twoją, abym Ciebie, Pana i Boga mego zawsze przed oczami mając, unikał, co by się najczystszym Oczom Twoim nie podobało. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

A dusze wiernych zmarłych przez Miłosierdzie Boskie niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Dokończenie.

O Duchu Święty Orędowniku Pocieszycielu i Nauczycielu wiernych! wzmocnij w nas Wiarę Świętą. Pomnóż pobożność naszą i rozpal w sercach naszych ogień Miłości Boskiej. Osobliwie prosimy Cię usilnie o pożądane zjednoczenie odłączonych braci naszych z Kościołem Świętym Rzymsko-Katolickim. Udziel Kościołowi Świętemu Ducha męstwa i umiejętności do zwyciężenia ducha złości i kłamstwa, aby wszyscy Chrześcijanie jak dzieci jednego kościoła w jednej Wierze i w prawej miłości połączeni Ciebie chwalili i wielbili, Który z Ojcem i Synem żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Ta Nowenna może się odprawiać przez dziewięć dni, wszystkie siedem części każdy dzień, albo też każdy dzień tylko jedną część, powtarzając w dniu ósmym i dziewiątym pierwszą i drugą część tej Nowenny.

 

 

Duch Święty

 

 

Modlitwy do odmawiania w czasie nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego (II) (krótszy sposób)

Nowy Brewiarzyk Tercyarski przez O. L.K. 1910

(Odpust 7 lat i 7 kwadragen co dzień, zupełny w jednym z tych dni. Leon XIII, dnia 9 maja 1897r.)

Siedem razy Ojcze nasz i siedem razy Chwała Ojcu na uproszenie Siedmiu Darów Ducha Świętego.

1. Dar mądrości. 2. Dar rozumu. 3. Dar umiejętności. 4. Dar rady. 5. Dar męstwa. 6. Dar pobożności. 7. Dar Bojaźni Bożej.

(Odpust 7 dni. Pius IX, 12 marca 1857r.)

V. Wypuścisz Ducha Twego, a będą stworzone, Alleluja!

R. I odnowisz oblicze ziemi, Alleluja.

V. Módlmy się: Duchu Święty Stworzycielu, przybądź łaskawie na pomoc całemu Kościołowi Katolickiemu przeciw najazdom nieprzyjaciół; utwierdź Go i wzmocnij mocą z wysokości; odnów ducha sług Twoich, których namaściłeś Twą Miłością i Łaską, aby w Tobie sławili Ojca i Syna Jego Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

(Odpust 300 dni raz na dzień. Leon XIII, dnia 26 sierpnia 1889r.)

Bądź też zawsze z nami, o Duchu Święty Boże, napełniaj nas Twoimi Darami, oświecaj w wątpliwościach, pocieszaj w smutkach, ratuj w niebezpieczeństwach, wyprowadzaj z błędów, dźwigaj w upadkach, rządź nami według Twojej Mądrości, jednocz nas wzajemną miłością chrześcijańską, abyśmy wszyscy do jakiegokolwiek należymy stanu, żyli w zgodzie i w jedności świętej, jako jedna rodzina Boża, a w końcu doprowadź nas do szczęśliwej wieczności, abyśmy Ci tam z całą rzeszą Aniołów i Świętych składali dziękczynienia i Chwałę na wieki wieków. Amen.

 

 

 

Duch Święty

 

 

Litania do Ducha Świętego

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Duchu Święty, od Ojca i od Syna pochodzący, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty na początku Stworzenia unoszący się nad wodami,
Duchu Święty wszystek świat napełniający,
Duchu Święty, którym natchnieni Prorocy, przyszłe rzeczy przepowiadali,
Duchu Święty strofujący świat z grzechów, ze sprawiedliwości i z Sądu,
Duchu Święty Mądrości i Rozumu,
Duchu Święty Rady i Męstwa,
Duchu Święty Pobożności i Umiejętności,
Duchu Święty Bojaźni Bożej,
Duchu Święty łaski i miłosierdzia
Duchu Święty Poświęcający,
Duchu Święty wiary, pokoju i miłości,
Duchu Święty pokory i czystości,
Duchu Święty łaskawości i cichości,
Duchu Święty cierpliwości, skromności i wstrzemięźliwości,
Duchu Święty skruchy i żalu,
Duchu Święty wieloraki w darach i łasce,
Duchu Święty wesele Wybranych,
Duchu Święty ożywiający nas,
Duchu Święty Pocieszycielu nasz,
Duchu Święty Ogniu oświecający,
Duchu Święty Światło serca,
Duchu Święty mający wszelką Moc,
Duchu Święty Naprawicielu wszelkiej rzeczy dobrej,
Duchu Święty, którego namaszczenie uczy nas wszystkiego,
Duchu Święty, który przenikasz wszystko,
Duchu Święty nauczający wszelkiej Prawdy,
Duchu Święty mieszkający w nas,
Duchu Święty ocieniający Najświętszą Niepokalanie Poczętą Maryję Pannę,
Duchu Święty, za którego sprawą, Wcielenie Syna Bożego w żywocie Panieńskim cudownie się dokonało,
Duchu Święty, któryś na Chrystusa Pana, od Jana ś. ochrzczonego w wodach Jordanu w postaci gołębicy zstąpił,
Duchu Święty na Chrystusie spoczywający,
Duchu Święty, któryś na uczniów Pańskich w dzień Świąteczny zstąpił,
Duchu Święty, którym napełnieni Apostołowie odważnie Chrystusa  Pana wyznawali,
Duchu Święty, w którym się odradzamy,
Duchu Święty, przez którego wylana jest Miłość Boga na serca nasze.
Duchu Święty przysposobienia synów Bożych,
Duchu Święty proszący za nami cierpieniem,
Duchu Święty wspomagający słabości nasze,
Duchu Święty przyjemny i nad miód słodszy,
Duchu Święty Wiarą oczyszczający serca nasze,
Duchu Święty łaski i dary Twoje różnie rozdzielający,
Duchu Święty udzielający z osobna każdemu jako chcesz,
Duchu Święty przenikający myśli i intencje serca ludzkiego,
Duchu Święty karności, uciekający a nie mieszkający w ciele poddanych grzechowi,
Bądź nam miłości , przepuść nam, Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Panie.
Od wszelkiego złego, wybaw nas, Panie.
Od grzechu wszelkiego, wybaw nas Panie.
Od pokus i sideł szatańskich, wybaw nas Panie.
Od zbytniej ufności, bojaźni i rozpaczy, wybaw nas Panie.
Od opierania się i walczenia przeciwko uznanej Prawdzie,
Od zazdrości miłości Bożej braciom naszym,
Od wszelkiej zatwardziałości serca i niepokuty,
Od wszelkiej duszy i ciała nieczystości,
Od gniewu, nienawiści i wszelkiej niezgody,
Od wszelkich błędów,
Od ducha nieczystego,
Przez Wieczne pochodzenie Twoje od Ojca i od Syna,
Przez cudowną sprawę przy Poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez zstąpienie Twoje na Chrystusa ochrzczonego,
Przez ukazanie się Twoje przy Przemienieniu Pańskim
Przez przyjście Twoje w Językach Ognistych na Uczniów Chrystusowych,
W Dzień Sądu Pańskiego,
My grzeszni Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie.
Abyś nam grzechy odpuścić raczył,
Abyśmy sprawy ciała naszego umartwiali duchem,
Abyśmy nie zasmucali Cię Duchu Święty,
Abyśmy Duchowi Łaski, zelżywości nigdy nie wyrządzali,
Abyśmy się starali zachować jedność ducha w związku pokoju,
Abyśmy chodząc i postępując w Duchu, żądz ciała nie wypełniali,
Abyśmy nie każdemu duchowi wierzyli, ale doświadczali ducha, czy jest od Pana Boga,
Abyśmy pomnąc, żeśmy Kościołem Ducha Świętego, onego gwałcić nie dopuszczali,
Abyśmy błądzących w duchu miłości i cichości nauczali,
Abyśmy śpiewając w duchu na żywot wieczny pracowali,
Abyś nas Duchu Święty do ubóstwa zachęcający zachować raczył,
Abyś nas cichymi i pokornego serca uczynić raczył,
Abyś szczere miłosierdzie ku bliźnim w serce nasze wlać raczył,
Abyś ducha prawdziwego odnowić i czyste serce stworzyć w nas raczył,
Abyś nam pobożnego żalu i świętych łez użyczyć raczył,
Abyś w nas pragnienie czystej Sprawiedliwości zapalić raczył,
Abyśmy byli pokój czyniący i godnymi Synami Bożymi zwani,
Abyśmy wszelkie prześladowania dla sprawiedliwości mężnie wytrzymali,
Abyś nas od trudnego do odpuszczenia bluźnierstwa przeciw Duchowi Świętemu zachować raczył.
Abyśmy Ducha Świętego, w którym jesteśmy naznaczeni, nie zasmucali,
Abyś nam w wierze, nadziei i miłości do końca wytrwanie dać raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.
Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson

 

MODLITWA

Zmiłuj się, Panie Boże nasz, wszystkich sierot Opiekunie i wszystkich ludzi smutnych, potrzebujących pocieszenia, Zmiłuj się, Duchu Święty, ratuj nas od wszelkich przypadków! Wejrzyj na nas, wysłuchaj nas, broń nas; prosimy Cię przez Miłość Twoją, którą największych grzeszników z przepaści ich miłościwie dźwigasz, i teraz proszę, abyś się nade mną zlitował, a raczył mi to dać bez czego ja żyć nie mogę; proszę Twej Świętej Miłości, wejrzyj dzisiaj na moje sieroctwo; a pociesz mnie, Du­chu Święty Boże, teraz i w godzinę śmierci mojej. Amen.

Odpusty za odprawianie tej nowenny.
1).7 lat i 7 kwadragen każdego dnia nowenny; 2) odpust zupełny pod zwykłmi warunkami w jednym dniu nowenny, dowolnie obranym, lub w święto Zesła­nia Ducha Świętego, lub też w jakimkolwiek dniu w oktawie tejże uroczystości. (Leon XIII., Encykl. z 9 maja 1897). Odpustu 7 dni dostępują za każdy razem wszyscy, którzy odmawiają 7 razy „Chwała Ojcu” i t. d. na intencja Ojca św. i na uproszenie siedmiu darów Ducha Świętego dla rozkrzewienie wiary. (Race. 46, Pius IX, Reskr. Propagandy 12 marca 18^7.).

 

 

 

© salveregina.pl 2023