Czyśćciec

 

 

 

UWAGA. Nowennę tę można odprawiać w każdym czasie, mianowicie gdy chcemy za pośrednictwem Dusz Zmarłych otrzymać od Boga jaką szcze­gólną łaskę. Jednak najmilej Bogu, pożytecznie zmarłym i tym, którzy ją odprawiają zaraz po śmierci, albo w rocznicę zgonu zmarłych, lub też przez dziewięć dni poprzedzających Dzień Zaduszny, 2—go listopada.

 

 

Modlitwa wstępna na każdy dzień Nowenny:

Usposób Panie i wzmocnij serce moje obfitością Łask Twoich, ażebym w duchu wiary, miłości i politowania, wnikając w straszliwe więzienia czyścowe, mógł przynieść wiernym tam cierpiącym szczególną pomoc, na Twoją Chwałę, pożytek duszy mojej i wyjednanie Łaski szczególnej, o którą mam zamiar dziś Ciebie prosić przez tę Nowennę i wstawiennictwo wszystkich tych dusz umiłowanych oblubienic Twoich. Amen.

 

 

Dzień pierwszy.

 

 

Męki jakie cierpią dusze w Czyśćcu, są nader liczne i dotkliwe; lecz najdotkliwszą jest myśl, że same na siebie ściągnęły te męczarnie przez grzechy popełnione w życiu, że mogły były uniknąć tych płomieni, gdy­by były wiernie odpowiadały Łasce Bożej.

MODLITWA.

O Jezu Zbawicielu mój, ja tyle razy zasłużyłem na piekło, jakież by było obecnie udręczenie duszy mojej, gdybym się ujrzał w przepaści piekielnej, myśląc, że sam spowodowałem sobie wieczne potępienie? Dziękuję Ci za cierpliwość, jaką miałeś dla mnie. Miłuję Cię nade wszystko Boże mój, ponieważ jesteś nieskończoną dobrocią i żałuję z całego serca, że Cię obrażałem. Wolę tysiąc razy umrzeć, niż kiedy­kolwiek jeszcze nie podobać się Tobie. Udziel mi Łaski wytrwania i ulituj się nade mną. Zmiłuj się także nad duszami drogich mi osób w Czyśćcu zostających. Wysłuchaj modlitwy moje za nimi i użycz mi Łaskę szcze­gólną, o którą dzisiaj przez ich pośrednictwo błagam Cię, o Boże!

O Maryo Niepokalana, Matko Dusz w Czyśćcu cierpiących i Matko moja, wspieraj nas wszystkich Twoją wielowładną przyczyną. Amen.

 

 

PSALM 130/129/

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * o Panie, słuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho * na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia. * Aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, * dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie,

Dusza moja oczekuje Pana. * Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem Łaska * u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela * ze wszystkich jego grzechów.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,

R. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa. Boże wszystkich wiernych Stwórco i Odkupicielu, duszom sług i służebnic Twoich odpuść grzechy wszystkie, ażeby za przyczyną litosnych modłów, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya i 5 razy Wieczny odpoczynek.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *