Czyśćciec

 

 

 

UWAGA. Nowennę tę można odprawiać w każdym czasie, mianowicie gdy chcemy za pośrednictwem Dusz Zmarłych otrzymać od Boga jaką szcze­gólną łaskę. Jednak najmilej Bogu, pożytecznie zmarłym i tym, którzy ją odprawiają zaraz po śmierci, albo w rocznicę zgonu zmarłych, lub też przez dziewięć dni poprzedzających Dzień Zaduszny, 2—go listopada.

 

 

Modlitwa wstępna na każdy dzień Nowenny:

Usposób Panie i wzmocnij serce moje obfitością Łask Twoich, ażebym w duchu wiary, miłości i politowania, wnikając w straszliwe więzienia czyścowe, mógł przynieść wiernym tam cierpiącym szczególną pomoc, na Twoją Chwałę, pożytek duszy mojej i wyjednanie Łaski szczególnej, o którą mam zamiar dziś Ciebie prosić przez tę Nowennę i wstawiennictwo wszystkich tych dusz umiłowanych oblubienic Twoich. Amen.

 

Dzień czwarty.

 

 

Nie mniejszą jest także męką żywo dociskającą te dusze, miłe oblubienice Pana Jezusa, ta myśl, iż grzesząc, wiele razy nie podobały się Dobremu Bogu największej miłości godnemu i ich miłującemu. Wszak wiemy, ile to grzeszników pokutujących umarło z żalu na samą myśl, iż obrazili Boga tak dobrego i miłości godnego. Dusze w Czyśćcu wiedzą lepiej niż my, jak Bóg jest Dobry, jak Nieskończenie miły i Sprawiedliwy, z całym zapałem pragnienia unoszą się ku Niemu; a myśl że Go często, a może niestety, bardzo obrażały, przejmuje ich boleścią, przechodzącą wszelkie inne boleści.

MODLITWA.

O Boże mój, dla Twej nieskończonej dobroci, żałuję z całego serca, że Cię obrażałem. Postanawiam raczej umrzeć aniżeli stać się jeszcze kiedy niewdzięcznym Tobie. Udziel mi Łaski wytrwania! Ulituj się nade mną i nad duszami w Czyśćcu cierpiącymi, które Cię miłują miłością bez granic. Przyjmij prośby moje za nimi i użycz mi Łaski, o jaką dziś żebrzę przez ich pośrednictwo.

O Maryo! Matko więźniów czyścowych i Matko moja, wspieraj nas wszystkich Twoją Macierzyńską Litością. Amen.

 

 

PSALM 130/129/

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * o Panie, słuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho * na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia. * Aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, * dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie,

Dusza moja oczekuje Pana. * Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem Łaska * u Niego obfite odkupienie.

On odkupi Izraela * ze wszystkich jego grzechów.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,

R. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa. Boże wszystkich wiernych Stwórco i Odkupicielu, duszom sług i służebnic Twoich odpuść grzechy wszystkie, ażeby za przyczyną litosnych modłów, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya i 5 razy Wieczny odpoczynek.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023