Czyśćciec

 

 

UWAGA. Nowennę tę można odprawiać w każdym czasie, mianowicie gdy chcemy za pośrednictwem Dusz Zmarłych otrzymać od Boga jaką szcze­gólną Łaskę. Jednak najmilej Bogu, pożytecznie zmarłym i tym, którzy ją odprawiają zaraz po śmierci, albo w rocznicę zgonu zmarłych, lub też przez dziewięć dni poprzedzających Dzień Zaduszny, 2—go listopada.

 

 

Modlitwa wstępna na każdy dzień Nowenny:

Usposób Panie i wzmocnij serce moje obfitością Łask Twoich, ażebym w duchu wiary, miłości i politowania, wnikając w straszliwe więzienia czyścowe, mógł przynieść wiernym tam cierpiącym szczególną pomoc, na Twoją Chwałę, pożytek duszy mojej i wyjednanie Łaski szczególnej, o którą mam zamiar dziś Ciebie prosić przez tę Nowennę i wstawiennictwo wszystkich tych dusz umiłowanych oblubienic Twoich. Amen.

 

 

Dzień dziewiąty.

 

 

Zastanowiwszy się dobrze nad poprzedzającymi uwagami, któż mógł wątpić o wielkości gwałtownych mąk, jakie cierpią dusze w czyścowych płomieniach.

Ogień, ciemności, tęsknota, niewiadomość jak długo mają przetrwać w tym okropnym więzieniu, poznanie swej niewdzięczności względem Pana Boga tak dobrego, wszystkie te cierpienia razem połączone, są dla nich niewypowiedzianą katuszą, której srogość samemu tylko Panu Bogu wiadoma. Atoli największym i najistotniejszym męczeństwem, któremu nic nie dorówna, jest pozbawienie widzenia Pana Boga.

MODLITWA.

O Boże mój, i ja mogłem żyć tak długo z dala od Ciebie, pozbawiony Twej Łaski! Miłuję Cię nade wszystko Dobroci Nieskończona! i żałuję, że Ciebie obrażałem. Ulituj się nade mną i nad duszami w Czyśćcu będącymi. Przebacz im ich przewinienia i skróć ich cierpienia. Wprowadź je, jak najprędzej na miejsce ochłody, światła i spokoju, przez Zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który żyje i króluje w Jedności Ducha Świętego, Bóg na wieki wieków. Amen.

Wysłuchaj, o Boże mój! modlitwy jakie wnoszę za nimi i użycz mi Łaski szczególnej, o którą dziś przez ich przyczynę proszę.

O Maryo Najświętsza, Matko Dusz Czyśćcowych i Matko nasza, wstawiaj się za nami do Syna Twojego, przez Miłość i Boleści Serca Twego Niepo­kalanego. Amen.

 

 

Następnie na zakończenie każdego dnia Nowenny należy odmówić:

 

 

PSALM 130/129/

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * o Panie, słuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho * na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia. * Aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, * dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie,

Dusza moja oczekuje Pana. * Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem Łaska * u Niego obfite Odkupienie.

On odkupi Izraela * ze wszystkich jego grzechów.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,

R. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa. Boże wszystkich wiernych Stwórco i Odkupicielu, duszom sług i służebnic Twoich odpuść grzechy wszystkie, ażeby za przyczyną litosnych modłów, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya i 5 razy Wieczny odpoczynek.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *