Czyśćciec

 

 

UWAGA. Nowennę tę można odprawiać w każdym czasie, mianowicie gdy chcemy za pośrednictwem Dusz Zmarłych otrzymać od Boga jaką szcze­gólną Łaskę. Jednak najmilej Bogu, pożytecznie zmarłym i tym, którzy ją odprawiają zaraz po śmierci, albo w rocznicę zgonu zmarłych, lub też przez dziewięć dni poprzedzających Dzień Zaduszny, 2—go listopada.

 

 

Modlitwa wstępna na każdy dzień Nowenny:

Usposób Panie i wzmocnij serce moje obfitością Łask Twoich, ażebym w duchu wiary, miłości i politowania, wnikając w straszliwe więzienia czyścowe, mógł przynieść wiernym tam cierpiącym szczególną pomoc, na Twoją Chwałę, pożytek duszy mojej i wyjednanie Łaski szczególnej, o którą mam zamiar dziś Ciebie prosić przez tę Nowennę i wstawiennictwo wszystkich tych dusz umiłowanych oblubienic Twoich. Amen.

 

 

Dzień szósty.

 

 

Pamięć Męki Pana Jezusa i Miłość Jego w Przenajświętszym Sakramencie Ołtarza jest dla więźniów czyścowych źródłem niewypowiedzianych pociech. Skutkiem bowiem Męki Zbawiciela osiągnęły swoje zbawienie, a za pośrednictwem nieocenionej Ofiary Mszy Świętej i Komunii, odebrały i odbierają dotąd wiele Łask.

MODLITWA.

O Boże mój, Ty i za mnie także śmierć poniosłeś i tyle razy dałeś mi Siebie w Świętej Komunii, a ja Ci zawsze odpłacałem niewdzięcznością! Spraw, o Najwyższe Dobro moje, iżbym odtąd Ciebie miłował nade wszystko! Żałuję z całego serca za wszystkie grzechy moje. — Ach raczej umrzeć, aniżeli kiedy stać się Tobie niewiernym. Udziel mi Łaski wytrwania. Zmiłuj się nade mną i nad duszami w ogniu czyścowym. Wysłuchaj modły moje za nimi, i daj mi Łaskę szczególną, o którą dziś przez ich przyczynę proszę.

O Maryo Najświętsza, Opiekunko dusz czyścowych i nasza Matko ukochana! zamknij nas Wszystkich w Niepokalanym Sercu Twoim. Amen.

 

 

Następnie na zakończenie każdego dnia Nowenny należy odmówić:

 

 

PSALM 130/129/

Z głębokości wołam do Ciebie, Panie, * o Panie, słuchaj głosu mego.

Nachyl swe ucho * na głos mojego błagania.

Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, * Panie, któż się ostoi?

Ale Ty udzielasz przebaczenia. * Aby Ci ze czcią służono.

Pokładam nadzieję w Panu, * dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie,

Dusza moja oczekuje Pana. * Bardziej niż strażnicy poranka, niech Izrael wygląda Pana.

U Pana jest bowiem Łaska * u Niego obfite Odkupienie.

On odkupi Izraela * ze wszystkich jego grzechów.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,

R. A światłość wiekuista niechaj im świeci na wieki.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

Modlitwa. Boże wszystkich wiernych Stwórco i Odkupicielu, duszom sług i służebnic Twoich odpuść grzechy wszystkie, ażeby za przyczyną litosnych modłów, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

5 Ojcze nasz, 5 Zdrowaś Marya i 5 razy Wieczny odpoczynek.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *