dusze czyśćcowe

 

 

Źródło: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 1898

 

 

℣. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

℟. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

℣. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

℟. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

 

Ojcze Przedwieczny, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, Którą Boski Syn Twój Jezus w tenże dzień wylał za nas na drzewie Krzyża, szczególniej z Przenajświętszych Rąk i Nóg Swoich; pociesz i wybaw dusze w Czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które w słuchaniu Mszy Świętych najnabożniejsze były, aby obmyci Twoją Boską Krwią, mogły wejść do Chwały Twojej, gdzieby Cię chwaliły i błogosławiły na wieki. Amen.

 

 

Na zakończenie odmawia się poniższe modlitwy:

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wieczny odpoczynek.

 

 

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw Panie dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

 

 

 

Ojciec Święty Pius IX reskryptem z dnia 3 stycznia 1849 r., udzielił:

  1. 300 dni odpustu na każdy dzień nowenny,
  2. odpustu zupełnego w dzień dowolnie obrany w ciągu odprawiania lub po ukończeniu nowenny, dla dostąpienia którego trzeba przystąpić do Sakramentów Świętych (Spowiedzi i Komunii Świętej) i pomodlić się według intencji Ojca Świętego.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023