dusze czyśćcowe

(Rozpoczyna się w dowolnym wybranym sobie czasie, zwłaszcza w listopadzie)

 

 

 

 

Źródło: Wieczny odpoczynek racz im dać Panie 1898

 

 

Na rozpoczęcie każdego dnia Nowenny odmawia się poniższe wezwanie:

 

WEZWANIE.

℣. Boże! wejrzyj ku wspomożeniu mojemu.

℟. Panie! pośpiesz ku ratunkowi mojemu.

℣. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

℟. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

 

 

DNI NOWENNY:

 

Dzień pierwszy.

Ojcze Przedwieczny, wynurzając się przed Świętą Twoją Obecnością, oddaję Ci cześć najgłębszą i błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, którą Boski Syn Twój Jezus wylał w ogrodzie Oliwnym, racz wybawić dusze w Czyśćcu cierpiące, a mianowicie te, które najdłużej są tam zatrzymane, i Aniołom Twoim każ wprowadzić co najprędzej do Chwały Twojej, gdzieby Cię chwaliły i błogosławiły na wieki. Amen.

 

 

Dzień drugi.

Ojcze Przedwieczny, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, Którą Boski Syn Twój Jezus, wylał w okrutnym biczowaniu Swoim, racz wybawić co najprędzej dusze w Czyśćcu cierpiące, a mianowicie najbliższą wejścia do Chwały Twojej, aby niezwłocznie zaczęła Cię chwalić i błogosławić na wieki. Amen.

 

 

Dzień trzeci.

Ojcze Przedwieczny, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, Którą Boski Syn Twój Jezus, wylał w bolesnym cierniem ukoronowaniu, wybaw dusze w Czyśćcu cierpiące, a tę mianowicie co jest skazana na męki najdłuższe, aby prędzej mogła wielbić Ciebie i Tobie dziękować w Chwale Twojej na wieki.

 

 

Dzień czwarty.

Ojcze Przedwieczny, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, Którą Boski Syn Twój Jezus, wylał, gdy zdzierano z Niego płaszcz purpurowy, przylegający do Ran biczowaniem Mu zadanych, wybaw dusze w Czyśćcu cierpiące, a mianowicie najbogatszą w zasługi przed Tobą, aby we wzniosłej Chwale dla niej przeznaczonej mogła jak najprędzej wielbić Cię i błogosławić na wieki.

 

 

Dzień piąty.

Ojcze Przedwieczny, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, Którą Boski Syn Twój Jezus, wylał na kalwaryjskiej drodze, Krzyż na Swoich Świętych dźwigając Ramionach, wybaw co prędzej dusze w Czyśćcu cierpiące a te mianowicie, za które szczególniej modlić się jestem obowiązany, aby nie opóźniało się ich wejście do Chwały Twojej, gdzieby Cię chwaliły i błogosławiły na wieki.

 

 

Dzień szósty.

Ojcze Przedwieczny, błagam Cię przez Ciało i Krew Przenajdroższą Jezusa Syna Twojego, które ten Pan i Bóg nasz, w Wigilię Męki Swojej ukochanym Uczniom Swoim za Pokarm i za Napój podał, i Kościołowi Swojemu na wieczną Ofiarę, a wiernym Swoim na Chleb Żywota zostawił! racz wybawić dusze czyścowe, a mianowicie najwięcej mającą nabożeństwa do tej Tajemnicy Nieskończonej Miłości Zbawiciela naszego, aby przez Nię, z tymże Boskim Synem Twoim, i z Duchem Świętym, wychwalała Cię i błogosławiła w Chwale Twej na wieki. Amen.

 

 

Dzień siódmy.

Ojcze Przedwieczny, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, Którą Boski Syn Twój Jezus w tenże dzień wylał za nas na drzewie Krzyża, szczególniej z Przenajświętszych Rąk i Nóg Swoich; pociesz i wybaw dusze w Czyśćcu cierpiące, szczególnie te, które w słuchaniu Mszy Świętych najnabożniejsze były, aby obmyci Twoją Boską Krwią, mogły wejść do Chwały Twojej, gdzieby Cię chwaliły i błogosławiły na wieki. Amen.

 

 

Dzień ósmy.

Ojcze Przedwieczny, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, Którą Boski Syn Twój Jezus, wylał na drzewie Krzyża, racz wybawić co prędzej dusze w Czyśćcu cierpiące, a tę mianowicie, która szczególniejszym nabożeństwem wielbiła Mękę i Śmierć Zbawiciela, aby niezwłocznie mogła chwalić Cię i błogosławić w Chwale Twojej na wieki.

 

 

Dzień dziewiąty.

Ojcze Przedwieczny, błagam Cię przez Krew Przenajdroższą, Która wytrysnęła po Śmierci z przebitego Boku Twojego Boskiego Syna Jezusa, w Obecności i z niezmierną Boleścią Jego Najświętszej Matki, wybaw dusze w Czyśćcu cierpiące, a mianowicie tę, która miała najgorętsze nabożeństwo do Niepokalanej Maryi Panny, aby wraz z Nią mogła niezwłocznie chwalić Cię i błogosławić w Niebie na wieki.

 

 

KOŃCOWE MODLITWY NA KAŻDY DZIEŃ NOWENNY

 

 

Na zakończenie odmawia się poniższe modlitwy:

 

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Wieczny odpoczynek.

V. Od wrót piekielnych.

R. Wybaw, Panie, dusze ich.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

V. Panie wysłuchaj modlitwę moją.

R. A wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie.

V. Módlmy się. Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, Boże, racz odpuścić wszystkie grzechy duszom zmarłych sług i służebnic Twoich, ażeby przez pobożne błagania i modły nasze, dostąpiły przebaczenia, którego zawsze pragnęły. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

R. Amen.

V. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.

R. A Światłość Wiekuista niechaj im świeci.

V. Niech odpoczywają w pokoju.

R. Amen.

 

 

 

Ojciec Święty Pius IX reskryptem z dnia 3 stycznia 1849 r., udzielił:

  1. 300 dni odpustu na każdy dzień nowenny,
  2. odpustu zupełnego w dzień dowolnie obrany w ciągu odprawiania lub po ukończeniu nowenny, dla dostąpienia którego trzeba przystąpić do Sakramentów Świętych (Spowiedzi i Komunii Świętej) i pomodlić się według intencji Ojca Świętego.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *