Szymon i Juda Tadeusz

(Nowenna rozpoczyna się od dnia 19 października)

 

 

 

 

Nowenna I do Św. Judy Tadeusza.

 

Źródło: Nowenna do Św. Judy Tadeusza 1945r.

 

Pierwszy dzień (19 Października)

Św. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole i wielki przed Bogiem Orędowniku tych, którzy idą ku Tobie z głęboką ufnością. Otwieram moje serce stroskane i proszę i błagam Cię o opiekę nade mną.

Z głębi mej duszy pragnę znaleźć się również w gronie tych, którzy Cię wielbią i tych, którym wyjednałeś u Boga Wszechmocnego Łaskę, o którą Cię prosili.

Oni też głoszą, żeś Ty, Św. Judo nie odmówił im swej opieki w najtrudniejszych, rozpaczliwych i beznadziejnych chwilach ich życia. Ten ich głos i niezłomna Wiara w Ciebie pociągnęła mnie ku Tobie i oto składam u Twych stóp moją gorącą i serdeczną prośbę, byś raczył być orędownikiem mojej sprawy N. (tu wymienić prośbę).

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

Drugi dzień (20 Października)

O Św. Judo Tadeuszu! — zostałeś chwalebnym Apostołem, albowiem na wezwanie Jezusa Chrystusa — poszedłeś za nim, oddając Mu serce swoje pełne miłości, wiary i uwielbienia.

W Chrystusie, Jego nauce i w Jego Boskim Posłannictwie znalazłeś natchnienie dla swej wielkiej pracy apostolskiej, jako jeden z pierwszych budowniczych Kościoła Katolickiego, miłości i moralności chrześcijańskiej.

Pragnę o św. Judo Tadeuszu iść przez życie wpatrzony w Twoje ślady i proszę Cię gorąco, bądź natchnieniem myśli i czynów moich — a stanę się pożytecznym członkiem naszego Kościoła Katolickiego — świecąc bliźnim dobrym przykładem. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Trzeci dzień (21 Października)

Św. Judo Tadeuszu — chwalebny Apostole! Jakaś przedziwna moc serce moje ogarnia, gdy myśli moje szukają Ciebie i znajdą się przy Tobie, mój Orędowniku. Doznaję wtedy cudnego uczucia wiary, iż jesteś przy mnie, czuwasz nade mną, gasząc moją trwogę przed grożącym niebezpieczeństwem.

Daj mi, o Św. Tadeuszu Łaskę, by ta serdeczna ufność moja, jaką żywię do Ciebie, nigdy nie wygasła, by mi za życia mego była tarczą obronną i doprowadziła po śmierci duszę moją — ku Twej świetlanej postaci, a dzięki Tobie przed Najświętsze Oblicze Jezusa Chrystusa. Zbawiciela naszego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Czwarty dzień (22 Października)

O Św. Judo Tadeuszu — skoro już znasz moje potrzeby i pragnienia mej duszy, daj mi dość siły i wzmagaj moją wolę, ażebym przykładnym rytmem życia jak najrzetelniej spełniał moje codzienne obowiązki, a jednocześnie i misję szerzenia chwały Bożej wskazaną nam przez Chrystusa, idąc drogą prowadzącą przez miłość i moralność chrześcijańską do prawdziwego szczęścia człowieczego w naszym życiu doczesnym i do zbawienia duszy.

Wszak Chrystus Pan głosił, że szczęście ludzkości na ziemi tli w wiecznej i największej prawdzie — jaka jest miłość bliźniego.

Niechajże ten najwznioślejszy pierwiastek Nauki Chrystusowej opromieni życie moje i tych, którzy ze mną współżyją, pracują i idą przez życie pod sztandarem Jezusa Chrystusa

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Piąty dzień (23 Października)

Św. Judo Tadeuszu, przez pamięć Męki i Śmierci Chrystusa Pana, przez trwogę i ból, które przeszywały serce Twoje, uproś mi u Boga Łaskę mężnego dźwigania krzyża, jaki Opatrzność Boża na mnie wkłada. Niech go przyjmę z Rąk Bożych jeśli nie z radością, jak Ty i Święci to czynili, to przynajmniej z cichym poddaniem się Woli Bożej, w duchu Wiary za grzechy swoje.

O Św. Apostole, świadku Życia i Śmierci Jezusa Chrystusa, przywodzę Ci na pamięć ową słodycz, którą serce Twoje odczuwało kiedy Chrystus, Twój Mistrz ukochany, uczył Ciebie i innych Apostołów Świętych modlitwy „Ojcze nasz”.

Proszę Cię, wyjednaj mi tę Łaskę, ażebym Boskiemu Twemu Nauczycielowi zawsze w jak największej stałości służył, aż do końca życia mojego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Szósty dzień (24 Października)

Dziękuję Ci, o Św. Judo Tadeuszu, kochany mój chwalebny Apostole, żeś wzmocnił moją siłę woli, która pozwala mi z otuchą patrzeć w przyszłość moją.

Dziękuję Ci z całego serca, że oddalasz ode mnie obawę przed pogorszeniem się moich warunków życia, że niweczysz we mnie te męczącą siłę trwogi przed nowymi troskami, które mnie tak gnębiły.

Utrwalaj o Św. Judo Tadeuszu tę otuchę w mym sercu i wzmagaj we mnie pogodę ducha, która niechaj mi będzie upragnioną łaską Daru Miłości Chrystusowej.

Spraw, ażebym z tego daru czerpał dalsze siły i moc w każdej potrzebie mego życia. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Siódmy dzień (25 Października)

Judo! Po dniach wstrząsającego smutku, doznałeś niewymownej radości i gdyś znowu ujrzał swego ukochanego Mistrza, Który dnia trzeciego po Swej Śmierci powstał z grobu, by ukazać się Swym uczniom— Apostołom. Uproś u Boga Łaskę odrodzenia się we mnie dobrych pierwiastków, bym był godzien miłosierdzia Chrystusa. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Ósmy dzień (26 Października)

O Św. Judo! któryś w swej apostolskiej pracy uczył że światem rządzi Wszechmoc Boża, że jest to wiecznie panująca siła, która wszystko przenika i ożywia — i na tej sile zbudowano Kościół Katolicki, spraw mój Orędowniku, ażebym w chwilach moich utrapień i trosk dążył w jego podwoje i u Stóp Chrystusa znalazł ukojenie. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Dziewiąty dzień (27 Października)

Św. Judo Tadeuszu, chwalebny Apostole — niechaj będzie na wieki błogosławione imię Twoje, niech rosną zastępy Twych czcicieli, do których i ja jeden z najgorliwszych, aż do oddania ducha mojego, należeć będę, albowiem serce moje i dusza i każde włókno ciała mego odczuwa zbawczą prawdę głoszoną od wieków, że kto wyciąga do Ciebie i ręce i serdecznie w największej wierze prosi Cię o ratunek i pomoc — temu Ty swego orędownictwa nie odmawiasz.

Czcić Cię będę i głosić chwałę Twego Imienia, albowiem płynie ku mnie dzięki Twemu wstawiennictwu Błogosławieństwo Boże. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

 

† † †

 

 

Nowenna II do Św. Judy Tadeusza wspomożyciela w wszelkich trudnościach.

 

Źródło: Nowenna do Św. Judy Tadeusza wspomożyciela w wszelkich trudnościach 1947r.

 

Przy rozpoczęciu.

O Św. Tadeuszu, przesławny Apostole i Krewny Pana Jezusa!

Oto przychodzę dzisiaj do Ciebie i z głębi serca mego wzdycham do Ciebie. Wstawże się za mną u Tronu Bożego, wielki Orędowniku strapionych! Niechaj uzyskam za Twoją przemożną pomocą, o co pokornie błagam. Ty nigdy nie zawodzisz tych, co do Ciebie z ufnością się zwracają. Ty i mnie nie opuścisz w mej potrzebie… Niechże i nade mną okaże się za Twoim orędownictwem Miłosierdzie i Dobroć Najlepszego Boga, Któremu cześć i Chwała na wieki. Amen.

 

 

DNI NOWENNY:

 

 

Pierwszy dzień (19 Października)

Rozważanie z modlitwą.

O Św. Tadeuszu, przemożny u Boga Orędowniku! Wspomnij proszę na oną godzinę, w której miałeś szczęście po raz pierwszy poznać najukochańszego Zbawiciela świata — a uproś mi przez miłość swą do Niego tę Łaskę, abym przez całe życie moje zawsze wiernie postępował drogą cnoty i pobożności, aż do dnia wiekuistej zapłaty w Niebie. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Drugi dzień (20 Października)

Rozważanie z modlitwą.

O Św. Tadeuszu, przemożny u Boga Orędowniku! Wspomnij proszę na oną wielką miłość jaką gorzało serce Twoje dla Boskiego Mistrza, i na oną gorliwość w apostolskiej dla Niego pracy — a uproś mi, biednemu grzesznikowi tę Łaskę, aby w sercu moim taka odtąd zapłonęła Miłość Boża, iżby spaliła we mnie wszelką nieprawość i przywiązanie do grzechu, a uczyniła mnie godnym wiekuistej szczęśliwości. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Trzeci dzień (21 Października)

Rozważanie z modlitwą.

O Św. Tadeuszu, przemożny u Boga Orędowniku! Wspomnij proszę na oną głęboką pokorę, jaką zawsze przejęty byłeś, iż starałeś się być ostatnim wśród Apostołów Pana Jezusa i na one szczere poddanie się woli Bożej aż do śmierci męczeńskiej — a uproś mi jasne poznanie samego siebie, doskonałe zgadzanie się z Wolą Bożą w każdej chwileczce życia mego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Czwarty dzień (22 Października)

Rozważanie z modlitwą.

O Św. Tadeuszu, przemożny u Boga Orędowniku! Wspomnij proszę na to, jak chętnie ofiarowałeś się cały, a szczególnie wolę swoją, Chrystusowi Panu, że nawet śmierć męczeńską radośnie poniosłeś za Niego — a uproś mi tę Łaskę, abym i ja także nauczył się zapierać samego siebie, obumierać sobie na Chwałę Bożą. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Piąty dzień (23 Października)

Rozważanie z modlitwą.

O Św. Tadeuszu, przemożny u Boga Orędowniku! Wspomnij proszę na to, jak chętnie wzgardziłeś dla Miłości Jezusa tym wszystkim, co Cię wiązało ze światem — a uproś mi tę Łaskę, abym i ja także zdołał wzgardzić tym światem i jego powabami i nauczył się cenić zawsze więcej Rzeczy Boże niż doczesne, w nadziei wiekuistej nagrody. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Szósty dzień (24 Października)

Rozważanie z modlitwą.

O Św. Tadeuszu, przemożny u Boga Orędowniku! Wspomnij proszę na to, jakoś serce Swoje całkowicie i zupełnie oddał Panu, nic sobie zgoła nie zatrzymując z miłości tego świata — a uproś mi tę Łaskę, abym i ja serce swoje oddał Jezusowi zupełnie i bez zastrzeżeń, aby On Jeden tylko był Panem, Królem jego, teraz i kiedyś w wieczności. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Siódmy dzień (25 Października)

Rozważanie z modlitwą.

O Św. Tadeuszu, przemożny u Boga Orędowniku! Wspomnij proszę na to, jakoś dobrze przygotowany na ostatnią godzinę przez życie święte i apostolskie oddał ducha swego Bogu — a uproś mi tę Łaskę, abym zawsze tak żył, iżby całe życie moje było ciągłym przygotowaniem się na godzinę śmierci w duchu pokuty za popełnione grzechy, w nadziei Miłosiernego Sądu Bożego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Ósmy dzień (26 Października)

Rozważanie z modlitwą.

O Św. Tadeuszu, przemożny u Boga Orędowniku! Wspomnij proszę na to, jak wielki pokój i słodka błogość zalała duszę Twoją w chwili szczęśliwej śmierci Twojej — a uproś mi tę Łaskę, abym w ostatniej chwili życia mego zdołał zwyciężyć wszelkie napaści szatańskie i tak szczęśliwie wejść do żywota wiecznego. Amen.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Dziewiąty dzień (27 Października)

Rozważanie z modlitwą.

O Św. Tadeuszu, przemożny u Boga Orędowniku! Wspomnij proszę na one szczęście i radość, jakimi się teraz cieszysz w Niebie wraz ze wszystkimi błogosławionymi u Boku swego Mistrza Ukochanego — a uproś mi tę Łaskę, abym i ja stał się godnym oglądać kiedyś twarzą w twarz Niepokalanego Baranka Bożego w Majestacie i Chwale po wszystkie wieki wieków. Amen

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

 

 

Na zakończenie.

Panie Jezu! Jednoczę się z Nieskończoną Chwałą, która z Majestatu Trójcy Świętej spływa na ludzkość całą, na Najświętszą Maryę Pannę, na wszystkie Duchy Niebieskie i Błogosławionych, i wraz z Nimi sławię i wielbię Ciebie i dzięki korne Ci składam za wszystkie Łaski i Dobrodziejstwa, pociechy i wsparcia, jakimi mnie w Miłosierdziu i Dobroci Swojej, a przez zasługi i orędownictwo wybranego Apostoła Twego, Św. Judy Tadeusza, obdarzyć raczyłeś! Błagam Cię, wspieraj mnie nadal we wszystkich potrzebach moich przez całe życie moje, a szczególnie w godzinie śmierci. Amen.

 

 

Na zakończenie każdej z powyżej podanych Nowenn, należy odmówić poniższą Litanię:

 

 

LITANIA DO ŚW. JUDY TADEUSZA.

Panie zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami.

Święta Boża Rodzicielko,

Święta Panno nad Pannami,

Królowo Wszystkich Świętych,

Św. Judo Tadeuszu,

Św. Judo Tadeuszu, krewny Najświętszej Rodziny,

Św. Judo Tadeuszu, czcigodny Apostole,

Św. Judo Tadeuszu, mężu wielkiej stałości,

Św. Judo Tadeuszu, przesławny Apostole,

Św. Judo Tadeuszu, prawdziwy posłanniku Chrystusowy

Św. Judo Tadeuszu, miłośniku świętej cnoty ubóstwa,

Św. Judo Tadeuszu, wzorze pokory,

Św. Judo Tadeuszu, wzorze cierpliwości,

Św. Judo Tadeuszu, lilio czystości,

Św. Judo Tadeuszu, płomieniu Boskiej Miłości,

Św. Judo Tadeuszu, gwiazdo czystości,

Św. Judo Tadeuszu, naczynie Łaski Bożej,

Św. Judo Tadeuszu, coś dał świadectwo prawdzie,

Św. Judo Tadeuszu, wielki cudotwórco,

Św. Judo Tadeuszu, postrachu piekła,

Św. Judo Tadeuszu, podporo Kościoła,

Św. Judo Tadeuszu, pocieszycielu strapionych,

Św. Judo Tadeuszu, rzeczniku grzesznych,

Św. Judo Tadeuszu, opiekunie w niedoli zostających

Św. Judo Tadeuszu, możny orędowniku,

Św. Judo Tadeuszu, szczególniejszy Patronie w beznadziejnym położeniu,

Św. Judo Tadeuszu, ukochany opiekunie i obrońco twoich czcicieli,

Chryste, zmiłuj się nad nami.

Przez zasługi Św. Judy Tadeusza, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Przez jego pokorę i cierpliwość,

Przez jego apostolskie nauki,

Przez jego dzieła cudowne,

Przez jego chwalebną śmierć męczeńską,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami, Panie.

Chryste usłysz nas. Chryste wysłuchaj nas.

Panie zmiłuj się nad nami. Chryste zmiłuj się nad nami. Panie zmiłuj się nad nami.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami Święty Judo Tadeuszu.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Twego Majestatu, Wszechmogący, Miłosierny Boże i Zbawicielu pokornie prosimy, abyśmy, którzy Świętego Tadeusza, Twego wybranego Apostoła i członka Twej Rodziny pobożną czcią otaczamy, przez jego chwalebne zasługi i skuteczne orędownictwo Łaski Twego Boskiego błogosławieństwa dostąpić mogli.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023