IX. Rozmyślanie.

O CHWALE NIEBIESKIEJ.

 

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959)

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Niewysłowione wesele Wybranych wypływa

I. z życia w Panu Bogu,

II. ze współżycia ze Świętymi.

 

 

„Wesele wieczne na głowie ich, radość i wesele otrzy­mają” (Iz 35, 10).

 

I. Jasne oglądanie Pana Boga przynosi duszy wieczną, nie­wypowiedzianą radość i zanurza ją w morzu słodyczy. Ponieważ źródłem wesela jest posiadanie albo używanie jakiegoś dobra, zatem im ono jest wznioślejsze i większe, tym głębsza będzie radość. Możemy więc radość świętego nazwać nieskończoną, ponieważ posiada on na wieki Nieskończonego Pana Boga. „Wnijdź do wesela Pana twego” (Mt 25, 21). Słowa te wypowiedziane przez Zbawiciela podają nam pełne Tajemnicy znaczenie ogromu niebie­skiej szczęśliwości. „Wesele Pana” i dobra królewskiego dziedzictwa i domu nie są czym innym, jak udziałem w szczęśliwości i doskonałości Samego Pana Boga.

Tu na ziemi możemy mieć częściowy i czasowy tylko udział w Dobrach i weselu Pana Boga. Dusza kochająca Pana Boga nad niczym tak bardzo nie boleje, jak nad tym, czy naprawdę Pana Boga miłuje, czy godna jest Jego Miłości czy wstrętu. Obawia się stracić Najwyższe Dobro. W Nie­bie dusza jest pewna, że nie może już ani na chwilę być oddzielona od Pana Boga i miłości Jego. Tam nic nie wstrzyma wejścia i udziału jej w weselu Pana. Jakaż to niepojęta radość oczekuje nas w Niebie. Na wieki cieszyć się będziemy w Panu Bogu, na wieki będziemy uczestniczyć w Jego Doskonałościach, w Jego Dobrach, na wieki oglą­dać będziemy Pana Boga bezpośrednio pewni Jego Miłości: Któż może to pojąć!

 

II. Szczęśliwość wieczna i wesele w Panu Bogu będą po­mnożone przez obcowanie ze Świętymi i Aniołami. Dusza oglądać będzie Istotę Pana Boga i Jego Doskonałości, a w Nim wszystkie dzieła Jego Potęgi, więc przede wszystkim najpiękniejsze Dzieła Jego Wszechmocy, dusze współzbawionych braci i sióstr otoczone blaskiem Chwały. Jaką piękną różnorodność tworzy już tu na ziemi współdzia­łanie natury i Łaski. W Niebie to nieskończone bogactwo Pana Boga, ta cudowna różnorodność będzie jeszcze bardziej się odzwierciedlała w milionach istot. Według świadec­twa Apostoła dusze różnią się między sobą blaskiem i pięknością jak gwiazdy. Oprócz tego zobaczy, że ją wszyscy kochają i radują się jej Chwałą i szczęściem. I choć nie wszyscy błogosławieni równi będą co do stopnia Chwały i uszczęśliwienia, każdy będzie szczęśliwy ze stopnia swej Chwały i z radością będzie uznawał wyższy stopień innych. Do Nieba nie zostanie dopusz­czona żadna zazdrość ani samolubstwo, żadna różnica przekonań i pragnień nie zaistnieje, panować tam będzie prawdziwy spokój i zgoda. Każdy cieszyć się będzie z radości innych i ze szczęścia towarzyszy. Każdy zosta­nie wyniesiony na ten stopień Chwały i szczęśliwości, do jakiego był przygotowany. Już tu na świecie czujemy się szczęśliwymi, gdy możemy obcować z osobami świę­tymi oraz uczonymi, o ileż ta szczęśliwość wzrośnie w Niebie w towarzystwie Świętych! Nie zazdrośćmy przeto światu marnych uciech, a raczej kierujmy oczy ku wiecznym radościom i zdążajmy do Nich. „Świat — powiada Chrystus Pan — będzie się radować, a wy się smucić będziecie, ale smutek wasz w radość się obróci, której nikt od was nie odejmie” (J 16, 20 i 22).

 

 

Modlitwa:

Mój Boże, jak Dobry jesteś wobec nas. Przydzielasz nam utrapienia w taki sposób, że je możemy znieść z Pomocą Twej Łaski zasługując na Wieczną Chwałę. Jakże dobrze być tu upokarzanym i wzgardzonym i przez to mieć udział w Chwale Wybranych! Błagam Cię, o Panie nasz, daj mi Łaskę, żebym we wszystkim spełniał Wolę Twoją i wykonał wszystko, czego ode mnie wymaga moje powołanie, unikał tego, co się Tobie nie podoba, wszystko radośnie znosił, co mi raczysz zsyłać, tak, abym się mógł Tobą radować ze wszystkimi Wybranymi w Niebie. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *