Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

UWAGA!

 

Dziś, tj. w środę 20 września 2023r. rozpoczynają się Suche Dni Jesienne, tj. środa Suchych Dni Jesiennych, zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, w których obowiązuje POST ŚCISŁY (ilościowy dla osób od 21 do 60 roku życia; jakościowy od 7 roku życia).

 

 

 

 

Pójdzie człowiek do domu wieczności swej. — Ekkl. 12, 5.

 

PRZYGOTOWANIE. — Mylimy się, nazywając naszym domem dom, w którym obecnie mieszka­my. Domem naszego ciała będzie niezadługo grób, w którym ono pozostanie aż do Dnia Sądu Ostatecznego; domem zaś naszej duszy będzie Niebo lub piekło i tam będzie ona pozostawała przez całą wieczność. Powiedz mi: Gdyby Pan Bóg na ciebie w tej chwili śmierć zesłał, czy Niebo czy też piekło stałoby się mieszkaniem twej duszy?… Pomyśl, iż tylu nie chciało wierzyć, że się potępią, a jednak obecnie płoną w przepaściach piekielnych.

 

I. — Mylimy się, nazywając naszym domem dom, w którym obecnie mieszkamy. Domem na­szego ciała będzie niezadługo grób, w którym ono pozostanie aż do Dnia Sądnego; domem zaś naszej duszy będzie Niebo lub piekło, według tego, na co zasłużyła, i to na całą wieczność. — Do grobu na­sze ciała nie pójdą same, lecz je inni tam zaniosą. Dusza zaś sama podąży na miejsce, które dostanie się jej w udziale — miejsce wiecznego szczęścia lub też wiekuistej kary. „Pójdzie człowiek do do­mu wieczności swej“. Według tego, czy człowiek czynił dobrze lub źle, pójdzie on do domu Nieba lub piekła, a ów dom już nigdy się nie zmieni.

Na ziemi ludzie często zwykli zmieniać miesz­kanie, bądź z własnej woli, bądź zmuszeni koniecznością. W wieczności mieszkania nigdy się nie zmienia; tam, dokąd się raz wstąpi, musi się mie­szkać zawsze. „Jeśli upadnie drzewo ku południu albo ku północy, na którymkolwiek miejscu upa­dnie, tam będzie”. Kto dostanie się na południe — do Nieba — będzie zawsze szczęśliwy; kto zaś na północ — do piekła — tego nieszczęście nigdy kre­su mieć nie będzie.

Kto Niebo osiągnie, będzie zawsze złączony z Panem Bogiem, będzie wciąż w towarzystwie Świętych, zawsze będzie zażywał najwyższego pokoju i zupeł­nego zadowolenia, ponieważ każdy mieszkaniec Nieba jest najzupełniej szczęśliwy i nigdy nie bę­dzie się obawiał, iż swe szczęście utraci. — I przeciwnie, kto dostanie się do piekła, zawsze będzie oddalony od Pana Boga, zawsze będzie gorzał w ogniu wraz z innymi współpotępieńcami.

Nie sądźmy, że cierpienia piekielne są podob­ne do ziemskich, do których się można przyzwy­czaić i wskutek tego je zmniejszyć. Jak niebiań­skie radości nigdy nie sprawiają znudzenia, lecz zawsze są tak nowe, jakby po raz pierwszy ich się zaznawało, tak też i w piekle katusze nigdy się nie zmniejszą. Nieszczęśni potępieńcy przez całą wie­czność będą odczuwać tęż samą mękę, jakiej zaznali w pierwszej chwili swego potępienia.

 

II. — O Wieczności! Wołał Św. Augustyn, o wieczności! Kto myśli o tobie, a nie nawraca się do Pana Boga, ten albo zmysły albo Wiarę stracił. — Lecz biada grzesznikom, powiada Św. Cezarjusz, którzy wchodzą do wieczności jej nie znając, gdyż nie chcieli o niej myśleć! Nieszczęśliwi ściągnęli na siebie dwa nieszczęścia, którym zaradzić już nie mogą: pierwszym to, iż dostali się w przepaść ognia, drugim zaś, że nigdy z niego się nie wy­dostaną, brama bowiem piekielna otwiera się je­dynie po to, by przyjąć potępionych, a nie, aby ich wypuścić.

Święci pustelnicy nie uczynili wiele, udając się na puszczę, żywili się korzonkami, śpiąc na gołej ziemi, a to dla zbawienia duszy. — Nie, nie zrobili za dużo, mówi Św. Bernard, jeśli bowiem idzie o wieczność, wszystko, co się czyni dla jej pozyskania, zbyt wielkim nie jest. Jeśli więc Pan Bóg nas nawiedza jakim krzyżem choroby lub ja­ką inną przeciwnością, wspomnijmy na piekło, na któreśmy zasłużyli, a wówczas wszelkie cierpie­nia lekkimi się nam wydadzą. Mówmy wówczas z Hiobem: „Zgrzeszyłem i prawdziwiem wykro­czył, a nie odniosłem kary, jakiej byłem godzien”.

 

 

Modlitwa.

Panie, obrażałem Cię i zdradzałem tylokrot­nie, a nie poniosłem zasłużonej kary; czyż więc mogę narzekać, jeśli ześlesz na mnie jaką prze­ciwność, skoro powinienem gorzeć w przepaściach piekielnych? Mój Jezu, nie posyłaj mnie do piekła, nie mógłbym bowiem tam Cię miłować, a nienawi­dziłbym Cię na wieki. Pozbaw mnie wszystkiego: majątku, zdrowia, życia, lecz siebie mnie nie pozbawiaj. Spraw, abym Cię zawsze kochał i chwa­lił, a potem karz mnie i czyń ze mną, co zechcesz. Matko Boża i Matko moja, Maryo, Swoimi modli­twami, które wszystko mogą u Boga, wyjednaj mi łaskę, bym całkowicie do Niego należał; wyproś mi to dla Miłości Jezusa, Twego Boskiego Syna. Amen. (II, 286)

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 20
  2. uczczenia Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 20
  3. uczczenia Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 20
  4. poznania Nauki Katolickiej o Suchych Dniach Jesiennych: Środa Suchych Dni Jesiennych.
  5. uczczenia Suchych Dni Jesiennych, będąc w stanie Łaski uświęcającej łącz swój post z nabożeństwem na Suche Dni: Nabożeństwo Suchych Dni.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *