Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nieskończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kiedy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Moim pokarmem jest, abym czynił wolę tego, który mię postał, abym wykonał sprawę jego. — Jan 4, 34.

 

PRZYGOTOWANIE. — Jest Prawdą Wiary, iż Pan Bóg pragnie jedynie tego, co jest dla nas najlepsze, tj. naszego uświęcenia. Jeśli więc chcemy stać się świętymi i znaleźć już tu na ziemi pokój prawdziwy, starajmy się opanować swą wolę, łącząc ją zawsze z miłości najgodniejszą Wolą Bożą. Złóżmy na naszego Ojca w Niebie wszelką o nas troskę i bądźmy przekonani, że w końcu sprawiedliwemu wszystko na dobre się obraca i we wszystkich przeciwnościach mówmy zawsze z Panem Jezusem: „Bądź Wola Twoja!” Niech się spełni, Panie, Najświętsza Twa Wola!

 

I. — Pokarmem dla nas na ziemi jest to, co utrzymuje nas przy życiu; dlatego Pan Jezus powiedział, że spełnianie Woli Ojca było Jego pokarmem. To również winno być pokarmem dusz naszych, nasze bowiem życie zależy na spełnianiu Woli Bożej; kto jej nie spełnia, jest umarły. To też powiada Mędrzec Pański: „Wierni w miłości pozostaną w nim”. Ci, którzy mało kochają Pana Boga chcieliby, aby Pan Bóg przystosował się do ich woli i spełniał to, czego oni sobie życzą. Ci jednak, którzy Pana Boga kochają, przyjmują wszystko, co Pan Bóg zarządzi względem nich samych i względem wszystkiego, co się ich tyczy; we wszystkich przeciwnościach, jakie ich trapią: w chorobach, upokorzeniach, stratach majątku i krewnych, mają zawsze w sercu i na ustach: „Bądź Wola Twoja”, które to słowa Święci zwykli byli powtarzać.

Pan Bóg chce jedynie naszego największego dobra, tj. naszego uświęcenia. „Ta jest Wola Boża: uświęcenie wasze”. Starajmy się więc opanować swą wolę, łącząc ją zawsze z Wolą Bożą; podobnież starajmy się uspokoić nasz umysł, myśląc, iż wszystko, co Pan Bóg na nas dopuszcza, jest dla nas najlepszym. Kto tak nie postępuje, prawdziwego pokoju nigdy nie znajdzie.

Cała doskonałość, jaką mieć można na ziemi, która jest miejscem oczyszczenia, a co za tym idzie, miejscem cierpień i utrapień, polega na znoszeniu ze spokojem wszystkiego, co się sprzeciwia naszej miłości własnej; nie ma skuteczniejszego środka do cierpliwego znoszenia krzyżów, jak chcieć je znosić, by spełnić Wolę Bożą. — Kto z Nią we wszystkim się zgadza, zawsze zachowuje pokój i nic go zasmucić nie może. „Nie zafrasuje sprawiedliwego, cokolwiek nań przypadnie”. A dlaczego? Wie bowiem, że wszystko, co się dzieje na świecie, dzieje się z Woli Bożej i obróci się na jego dobro. „Tym, którzy miłują Boga, wszystko się obraca ku dobremu”. Krótko mówiąc, Wola Boża stępia niejako wszelkie kolce i czyni słodkimi wszystkie przeciwności, jakich doświadczamy na tej ziemi.

 

II. — Oto piękna rada, jakiej udziela Św. Piotr Apostoł, byśmy wśród tylu cierpień tego życia mogli znaleźć pokój prawdziwy: „Złóżcie na Boga wszelką troskę waszą, gdyż On ma pieczę o was”. I rzeczywiście, skoro Pan Bóg troskę o nas bierze na siebie, dlaczego tak bardzo się martwimy, jakoby nasze dobro od naszych starań jedynie zależało. Oddajmy się więc w Ręce Pana Boga, od Którego wszystko zależy. „Rzuć na Pana, – mówi Psalmista, – swe starania, a On cię podtrzyma; nie dopuści na wieki zachwiania sprawiedliwego”.

Starajmy się więc być posłuszni Panu Bogu we wszystkim, co nam nakazuje i nam zaleca, a potem złóżmy na Niego troskę o nasze zbawienie. On będzie myślał o udzieleniu nam wszelkich środków, jakich potrzebujemy, by się zbawić; kto bowiem złożył w Panu Bogu całą swą ufność, jest pewny Jego Opieki. „Wybawię cię onego dnia, mówi Pan u proroka Jeremiasza, i nie będziesz podań w ręce mężów, których się ty boisz…, ale będzie tobie dusza twoja na zbawienie, iżeś ufał we Mnie”.

 

 

Modlitwa.

Przyjmij, o Boże duszy mojej, ofiarę całej mej woli, mej całkowitej wolności. Wiem, że zasłużyłem na to, abyś odwrócił się ode mnie i odrzucił mą ofiarę, gdyż tyle razy Tobie się sprzeniewierzyłem; lecz czuję, że ponownie mi polecasz kochać Cię z całego serca, to też jestem pewny, iż mnie przyjmiesz. Cały więc zdaję się na Twą Wolę. Daj mi poznać, czego chcesz ode mnie, gdyż wszystko chcę wypełnić. Spraw, bym Cię kochał, a potem czyń ze mną i wszystkim moim, co Ci się podoba. Jestem w Twych Rękach: czyń to, co uważasz za korzystniejsze dla mego wiecznego zbawienia, oświadczam bowiem, iż Ciebie pragnę jedynie. Matko Boża, Maryo, uproś mi świętą wytrwałość. Amen. (*II, 278)

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 20
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 20. Sąd. Cz.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *