Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Aleś ty wszystko pod miarą i liczbą i wagą urządził. — Mądr. 11. 21.

 

PRZYGOTOWANIE. — Zdaniem wielu Ojców Kościoła, jak Pan Bóg dla każdego człowieka ustanowił pewną liczbę dni życia, jakie dać mu zamierza, tak też dla każdego określił liczbę grzechów, które chce mu przebaczyć, a po jej dopełnieniu już mu przebaczenia nie udzieli. Kto wie, czy po tym pierwszym przyzwoleniu na grzeszną przyjemność, czy po pierwszym zgodzeniu się na myśl grzeszną, Pan Bóg zaraz na ciebie śmierci nie ześle? A cóż wówczas byłoby z tobą, przez całą, wieczność?

 

I. — Gdyby Pan Bóg zaraz karał tego, kto Go obraża, z pewnością nikt by Stwórcy nie obrażał; ponieważ jednak Pan Bóg nie zaraz karze i czeka, dodaje to grzesznikom otuchy, iż bardziej jeszcze Go obrażają. Trzeba jednak wiedzieć, iż Pan Bóg znosi to i czeka, lecz nie zawsze czeka i znosi.

Zdaniem wielu Ojców Kościoła, jako Św. Bazylego, Św. Hieronima, Św. Ambrożego, Św. Cyryla Aleksandryjskiego, Św. Jana Chryzostoma, Św. Augustyna i innych, jak Pan Bóg dla każdego człowieka ma oznaczoną ilość dni życia, jakich chce mu użyczyć, stopień świętości i uzdolnień, jakich chce mu udzielić, tak też dla każdego ma określoną liczbę grzechów, jakie chce mu przebaczyć; po dopełnieniu tej liczby już nie przebacza. Bądźmy przekonani, powiada Św. Augustyn, iż Pan Bóg znosi człowieka do pewnej chwili, potem już mu nie przebacza.

Ci Ojcowie Kościoła nie mówili tego bez podstawy, lecz opierając się na Piśmie Świętym, które na wielu miejscach jasno powiada, iż choć ludzie nie prowadzą rachunków swych grzechów, jednak Pan Bóg je prowadzi, by karać, gdy liczba grzechów się dopełni. Aby je w zupełności z grzechów pokarał (II Ks. Mach. 6, 14). Tak więc Pan Bóg czeka, aż się dopełni miara grzechów, a potem karze. — Wiele mamy przykładów takiego karania, a przede wszystkim na Saulu. — Pan Bóg go opuścił, gdy Mu ten odmówił posłuszeństwa. Baltazar, który podczas uczty zbezcześcił naczynia kościelne, ujrzał wtedy rękę piszącą na ścianie: Mane, Thecel, Phares (Ks. Dan. 5, 25). Przyszedł Daniel i tłumacząc owe słowa, między innymi powiedział królowi, iż jego grzechy przeważyły na szali Sprawiedliwości Bożej i rzeczywiście tejże nocy Baltazar został zabity. Iluż nieszczęśliwych to samo spotyka! Długie lata żyją w grzechach, lecz oto dopełniła się ich miara — umierają i idą do piekła. Prowadzą w dobrach dni swoje, a we mgnieniu oka do piekła zstępują (Ks. Hi 21, 13).

 

II. — Niektórzy dociekają liczby gwiazd, liczby Aniołów, albo lat życia komuś udzielonych, lecz któż zdoła obliczyć liczbę grzechów, które Pan Bóg każdemu chce przebaczyć? A więc trzeba się lękać. Kto wie, czy tę pierwszą niegodziwą przyjemność, tę pierwszą grzeszną myśl, na którą przyzwolisz, i w ogóle ten pierwszy grzech, jaki jeszcze popełnisz, Pan Bóg ci przebaczy? Kto wie, czy nie spotka cię to samo, co stało się z tylu innymi, iż umarli właśnie w chwili, kiedy obrażali Pana Boga? A jeśliby się i z tobą tak stało, jakiż byłby twój los przez całą wieczność?

 

 

Modlitwa:

Ach, mój Boże, dziękuję Ci! Iluż mniej niż ja dopuściło się grzechów, a przecież już są w piekle; nie ma dla nich przebaczenia, nie ma nadziei, a ja jeszcze żyję, nie jestem w piekle i mogę się spodziewać przebaczenia i nieba, bylebym tylko zechciał je otrzymać. Tak, mój Boże, pragnę otrzymać przebaczenie. Żałuję nade wszystko, iż Cię obrażałem, ponieważ znieważałem Ciebie, Dobroci Nieskończona. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Bolesnej w miesiącu lutym ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lutowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *