Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Błogosławiony człowiek, który mnie słucha i który czuwa u drzwi moich na każdy dzień. — Przyp. 8, 38.

 

PRZYGOTOWANIE. — Pan Bóg czyniąc Najświętszą Pannę Maryę Pośredniczką Łask, uczynił Ją pod pewnym względem Wszechmocną; postanowił, aby wszelkie Łaski, jakich ludziom udziela, spływały na nich przez Jej Ręce. Co się zaś tyczy Najświętszej Dziewicy, to dość zwrócić się do Niej, aby zostać wysłucha­nym. Szczęście nasze, jeśli będziemy mieć praw­dziwe nabożeństwo do tej Dobrej Matki; uciekajmy się zawsze do Niej w naszych potrzebach i staraj­my się, aby Ją również inni kochali. Czyż zginął jaki grzesznik, który wytrwale uciekał się do Maryi?

 

I. — U Tronu Sprawiedliwości Bożej Marya jest Pośredniczką Łaski i dlatego, jak mówią Św. Bernard, Św. Bonawentura, Św. Bernardyn Sieneń­ski, Św. German, Św. Antoni i inni. Pan Bóg chce, aby przez Ręce Maryi spływały na nas wszystkie Łaski, jakich On chce nam udzielić. Modlitwy Świę­tych zanoszone do Pana Boga, są modlitwami sług, mo­dlitwy zaś Maryi są prośbami Matki. Szczęśliwi, którzy zawsze z ufnością uciekają się do Boga­rodzicy. Największą przyjemność ci Jej sprawiają, którzy we wszystkich potrzebach zawsze do Niej się odnoszą i mówią: Maryo, proś Jezusa za mną.

Jak Pan Jezus jest Wszechmocny ze Swej Natury, tak Marya jest Wszechmocna przez Łaskę, toteż otrzymuje, o co prosi. — Jest rzeczą niemożliwą, pisze Św. Antonin, aby ta Matka prosiła Swego Syna o jakąś Łaskę dla swych czcicieli, a nie zosta­ła wysłuchana. — Pan Jezus cieszy się, mogąc uczcić Swą Matkę przez udzielenie Jej wszystkiego, o co Go prosi. Toteż Św. Bernard zachęca nas tymi sło­wy: Szukajmy Łaski, a szukajmy przez Maryę, Matką jest bowiem i Jej modlitwy nie wysłuchanymi być nie mogą.

Nie lękajmy się, że Marya nie wysłucha nas, jeśli Ją, o co prosimy. Ona cieszy się z tego, że jest tak potężną przed Panem Bogiem, gdyż może wyjednywać nam wszelkie Łaski, jakich pragniemy. Dość prosić Maryę o Łaski, aby je otrzymać. Jeśli nie zasługu­jemy na nie, Ona Swoim potężnym Orędownictwem godnymi nas uczyni i bardzo pragnie, abyśmy się do Niej uciekali, by mogła nas zbawić. I czyż zgi­nął jaki grzesznik, który z ufnością, wytrwale uciekał się do Maryi, Ucieczki grzeszników? Gubi się, kto nie ucieka się do Maryi.

 

II. — Jeśli więc chcemy się zbawić, polecajmy się zawsze Maryi, by za nas się modliła; postępuj­my jak dzieci, które we wszystkich swych potrze­bach, w grożących im niebezpieczeństwach, zawsze uciekają się do matki. — Przede wszystkim zaś winniśmy prosić Najświętszą Dziewicę o gorącą miłość ku Panu Jezusowi i o czułe, dziecięce, wytrwałe nabo­żeństwo do Niej. Zawsze, o ile to możliwe, staraj­my się wtrącić do naszych rozmów coś o tej Bożej Matce, aby i inni mieli do Niej nabożeństwo. Tak postępując, choćbyśmy nie byli misjonarzami, bę­dziemy rozwijać owocne apostolstwo.

Maryo, Tyś Stworzeniem Najgodniejszym, Najwznioślejszym, Najczystszym, Najpiękniejszym, Najświętszym z pomiędzy wszystkich stworzeń. Oby Cię wszyscy poznali, Pani moja, i otoczyli miłością, jak na to zasługujesz! Tym się pocieszam, iż tyle Dusz Świętych w Niebie, tylu sprawiedliwych na ziemi, kocha Cię, a pobudza je do tego Twa Do­broć i Piękność. To zaś przede wszystkim mnie raduje, że Pan Bóg bardziej Cię kocha, niż wszyst­kich ludzi i Aniołów razem. Moja najmilsza Królowo, ja nędzny grzesznik również Cię miłuję, lecz kocham Cię za mało. Pragnę bardziej i serdeczniej Cię kochać; uproś mi tę Łaskę, gdyż miłość ku To­bie jest wielkim znakiem, iż dana dusza osiągnie zbawienie.

 

 

Modlitwa.

Wielkie, Matko moja, mam zobowiązania względem Twego Syna, a wiem, że On zasługuje na Miłość nieskończoną. Ty tego tylko pragniesz, by Jezus był kochany, uproś mi więc tę Łaskę, abym bardzo Go kochał. Wyjednaj mi ją, gdyż mo­żesz u Boga wszystko uprosić. Nie proszę Cię o dobra ziemskie, o zaszczyty, bogactwa; proszę Cię o to, czego najbardziej pragnie Twe Serce — bym Boga tylko miłował. Czyż możliwe, byś mo­gła mi nie pomóc do osiągnięcia pragnienia, które tak bardzo Ci się podoba? Nie, Ty już mi pomagasz, już modlisz się za mnie. Módl się, módl, Maryo, i nigdy nie zaprzestań się modlić, póki mnie nie ujrzysz w Niebie, gdzie już będę na zawsze bezpiecznie posiadał i kochał mego Boga wraz z Tobą, Matko moja Najdroższa. Amen. (* II, 188)

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Niepokalanego Serca Maryi w miesiącu Sierpniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo sierpniowe poświęcone ku czci Niepokalanego Serca Maryi – dzień 26
  2. Nauka o nabożeństwie i odpuście ku czci Matki Boskiej Częstochowskiej.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej w dniu Jej święta: Nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *