Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Chwałą synów ojcowie ich. — Przyp. 17, 6.

 

PRZYGOTOWANIE. — Św. Joachim i Św. An­na to owe uprzywilejowane osoby, którym Najświętsza Panna po Panu Bogu wszystko zawdzięcza. Toteż roz­waż, jak musi się Jej podobać miłość i cześć, jakie Im okazujemy. Jeśli więc kochasz Matkę Bożą, miej szczególne nabożeństwo do Jej Świętych Ro­dziców; dziękuj często Trójcy Przenajświętszej za Dary, Łaski i Przywileje Im udzielone i uciekaj się do nich we wszystkich swych potrzebach. Nade wszystko jednak staraj się naśladować Ich cnoty, szczególniej zaś miłość, jaką otaczali swą Najświętszą Córkę.

 

I. — Rozważ, jak podoba się Najświętszej Dziewicy nabożeństwo do Jej Świętych Rodziców, wzglę­dem których ma Ona tyle zobowiązań. Według bardzo starożytnego podania, Św. Joachim i Św. Anna przez długie lata nie mogli się doczekać dziecięcia, a gdy wreszcie z ich świętego związku wyrosła niebiańska latorośl, to stało się to tylko dzięki temu, iż wyprosili ją sobie modlitwami, czuwaniem, postami, wspieraniem ubogich. Toteż można powiedzieć, że ci Święci Oblubieńcy byli podwójnie rodzicami swej Najświętszej Córki.

Św. Joachim i Św. Anna pierwsi na ziemi ko­chali Najświętszą Pannę, i jak mówi Św. Hieronim ze Św. Epifaniuszem, w Imieniu Trójcy Przenajświętszej nadali Jej Imię Maryi, które to Imię pełne głębokiego znaczenia było zapowiedzią Jej wznio­słego posłannictwa. Oni następnie dali Jej z największą starannością pierwsze wychowa­nie. Gdy zaś Niepokalana Dzieweczka, jak mó­wi podanie, miała trzy lata, zanieśli Ją z Naza­retu do Jerozolimy i ofiarowali w świątyni, we­dług złożonego ślubu. Ta ofiara była bardzo cięż­ka dla Ich serca, jednakże złożyli ją, aby spełnić Wolę Bożą i żeby się dokonało wielkie dobro, do którego spełnienia Ich ukochana Córka była po­wołana.

Na koniec, umierając, ci dobrzy Rodzice pozo­stawili Najświętszej Pannie wszystko, co posiadali; jak twierdzą pobożni pisarze, domek w Naza­recie, gdzie Odkupiciel przepędził większą część Swego Życia, jako poddany Św. Józefa i Najświętszej Dziewicy, był własnością Św. Joachima i Św. An­ny. Krótko mówiąc, Najświętsza Panna po Panu Bogu wszystko, co ma, zawdzięcza Swym Rodzicom. Stąd wniosek, iż miło Jej jest, jeśli przez swe ku Nim nabożeństwo pomagamy Jej Im dziękować.

 

II. Skoro więc Najświętszej Dziewicy tak się po­doba nabożeństwo do Jej ukochanych Rodziców, staraj się czcić ich w szczególniejszy sposób. Corocznie w dzień ich uroczystości na Ich cześć przystępuj do Sakramentów Świętych i wzbudzaj in­tencję kochania Ich tą miłością, jaką Pan Jezus i Marya kochają Ich teraz i będą kochali na wieki. Dziękuj często Trójcy Przenajświętszej za Dary, Łaski i Przywileje Im udzielone i we wszystkich swych potrzebach uciekaj się do Ich opieki. Przede wszystkim staraj się naśladować przykłady cnót, jakie nam zostawili, szczególniej Ich miłość ku Najświętszej Dziewicy, na tym bowiem, powiada Św. Augustyn, polega prawdziwe nabożeństwo, byśmy naśladowali tego, kogo czcimy.

 

 

Modlitwa.

Św. Joachimie i Św. Anno, najgodniejsi Rodzice Maryi, zawsze Panny, oto ja nędzny wasz sługa, ufny w Wasze miłosierdzie, ofiaruję Wam dzisiaj siebie całego i postanawiam sobie czcić Was zawsze, ile zdołam, aby zrobić przyjemność Sercu Waszej Najświętszej Córce i mej Królowej. Przyjmijcie mnie łaskawie za swego sługę i wspierajcie mnie we wszystkich mych potrze­bach duszy i ciała. Wyjednajcie mi szczególniej jak najserdeczniejsze nabożeństwo do Waszej Cór­ki i mojej Najdroższej Matki.

Święci moi Opiekunowie, chciałbym i ja tak kochać Maryę, jak Wyście Ją kochali. Lecz to moje pragnienie przewyższa me siły; me serce jest zbyt przywiązane do stworzeń, by mogło wznieść się tak wysoko. Zwracam się więc do Was, abyście wyjednali mi miłość, jaką otaczacie Najświętszą Dziewicę. Uproście mi, bym Ją kochał, czcił, Jej służył ze wszystkich sił. Z nabożeństwem zaś do Maryi wyjednajcie mi również jak najżar­liwszą miłość do Pana Jezusa, Jej Boskiego Syna. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 11
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 11. Ciała zmartwychwstanie. Cz. 3
  3. uczczenia Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Marcina z Tours, biskupa: Nabożeństwo do Św. Marcina z Tours, biskupa.
  4. Modlitwy za Ojczyznę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023