Święta i zbawienna jest myśl modlić się za zmarłych, aby byli od grzechu uwolnieni” (2 Mach 12, 46)

Któż z nas nie zna tych słów, którymi Kościół – święta Matka nasza, od wieków wzywa nas do modlitwy za zmarłych? Kto z nas nie widział choćby jednego z wyobrażeń czyśćca? Albo kto nie przejął się trwogą słuchając słów sekwencji Dies irae,wykonywanej w trakcie tradycyjnej liturgii pogrzebowej?

Kto choć raz nie widział opuszczonego i zaniedbanego grobu?

Zapraszamy Cię do skarbca wielowiekowej, katolickiej tradycji; do praktyk naszych ojców i matek, do wejścia w ten żywy nurt tradycji, by nieść ulgę duszom naszych zmarłych, krewnych, a także tych, o których już nikt nie pamięta.

W tym miejscu znajdziesz modlitwy i rozważania dawno już zapomniane, a budzące ducha prawdziwej, niezmącone modernistycznymi wypaczeniami pobożności.
Pragniemy na nowo obudzić tą pierwotną modlitewną gorliwość, która towarzyszyła konającym na łożach śmierci, której darmo dziś szukać, a jeśli już się gdzieś pojawi, to na krótką chwilę, by zniknąć zaraz po okresie żałoby.

Zachęcamy Cię gorąco, byś razem z nami i całym Kościołem wojującym, jak budowniczy dawnych katedr, ofiarował swoje modlitwy, prace i trudy dnia codziennego, i w ten sposób przyniósł zbawienną ulgę duszom, wypłacającym się Bożej Sprawiedliwości.

Pragniemy też ożywić troskę i modlitewną gorliwość o nawrócenie pogan, heretyków i Żydów. To intencje dobrze nam znane z liturgii Wielkiego Piątku Męki Pańskiej. Także one powinny stać się na powrót częścią naszego duchowego życia.

Pamiętając o tym, że modlitwa za zmarłych od wieków uważana była za najwyższy wyraz miłości bliźniego, zachęcamy Cię do wejścia i owocnego włączenia się w to dzieło. Przynagla nas do tego ta miłość, która Syna Bożego sprowadziła na ziemię i wydała na okrutną śmierć.

Będziemy wdzięczni za każde, najskromniejsze nawet finansowe wsparcie, które pomoże nam utrzymać i rozwijać to, jakże pożyteczne i zbawienne dzieło.