Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów: Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Bądź pozdrowiona, Łaski pełna, Pan z Tobą. — Łuk. 1, 28.

 

PRZYGOTOWANIE. — Ze wszystkich modlitw, jakimi Kościół Święty zwraca się do Najświętszej Dzie­wicy, Pozdrowienie Anielskie, czyli „Zdrowaś Marya”, jest modlitwą najwznioślejszą samą w so­bie, najmilszą Sercu Matki Bożej i najpożytecz­niejszą dla nas. Stwierdza doświadczenie, iż kto tą modlitwą pozdrawia Maryę, zaraz otrzymuje od Niej jaką szczególną Łaskę. Starajmy się więc czę­sto wśród dnia z nabożeństwem ją odmawiać, szczególniej na początku i przy końcu każdej naszej czynności. Szczęśliwe są owe czynności, które z obu stron są zamknięte przez dwa: „Zdrowaś Marya”.

 

I. — Rozważ, iż wśród wszystkich modlitw, jakimi Kościół Święty zwraca się do Najświętszej Dziewicy, najwznioślejszą, najmilszą Matce Bożej i dla nas najpożyteczniejszą modlitwą jest modlitwa: „Zdrowaś Marya”. — Jest ona najwznioślejszą samą w sobie. Jest bowiem ułożona niejako przez Trójcę Przenajświętszą i została najpierw wypowiedziana przez Archanioła Gabryela i Św. Elżbietę. Toteż według Bł. Alana, Pozdrowienie Anielskie wystarcza, by „całe Niebo napełnić radością, zie­mię zdumieniem, szatana przejąć trwogą i zmusić do ucieczki”.

Następnie ta modlitwa jest najmilszą dla Serca Najświętszej Dziewicy, słysząc bowiem „Zdrowaś Marya”, odczuwa w Sobie niejako ponownie tę ra­dość, jakiej doznała, skoro Anioł Jej oświadczył iż zostanie Matką Bożą. Przez tę modlitwę również okazujemy Najświętszej Pannie, iż cieszymy się Jej szczęściem, głosząc Jej wielkie przywileje. Toteż Matka Boża objawiła Św. Mechtyldzie, że nic nie może Jej bardziej uczcić i nic nie jest dla Niej milszym, jak częste zwracanie się do Niej słowami Pozdrowienia Anielskiego.

Na koniec modlitwa „Zdrowaś Marya” po Mo­dlitwie Pańskiej jest dla nas najpożyteczniejszą, kto bowiem pozdrawia Najświętszą Dziewicę, również przez Nią zostaje pozdrowiony. Pewnego razu Św. Bernard usłyszał z ust posągu Matki Bożej słowa: Witaj Bernardzie; kogo zaś Marya pozdrawia, jak mówi Św. Bonawentura, ten otrzymuje szczególną Łaskę. Czyż rzeczywiście, mówi Ryszard od Św. Wiktora, mogłaby Matka Boża odmówić jakich Łask temu, kto się do Niej zwraca tak wzniosłą modlitwą? Najświętsza Panna przyrzekła Św. Gertrudzie tyle pomocy przy śmierci, ile razy odmówiła ku jej czci „Zdrowaś Marya”. Niezliczone fakty po­twierdzają skuteczność tej modlitwy.

 

II. — W rozmaity sposób możemy Najświętszej Pannie okazywać swą miłość:

Codziennie rano i wieczór, wstając i kładąc się na spoczynek, odmówmy z głową ku ziemi po­chyloną lub przynajmniej klęcząc, trzy „Zdrowaś Marya”, dodając do każdego „Zdrowaś” modlitew­ne: „Przez Twoje Święte i Niepokalane Poczęcie, uczyń, Maryo, ciało moje czystym i świętą duszę moją”. Następnie poprośmy tę naszą Dobrą Matkę o Błogosławieństwo, jak to zawsze czynił Św. Sta­nisław Kostka. Schrońmy się pod Płaszcz Jej Opie­ki, prosząc, by nas tego dnia lub tej nocy strzegła od grzechów. Dobrze jest mieć w tym celu nad łóżkiem jaki piękny Obraz Najświętszej Panny.

Co do „Anioł Pański”, to odmawiajmy tę mo­dlitwę trzy razy dziennie:

  • rano,
  • w południe
  • i wie­czorem;

Osoby zakonne mogą wówczas odnawiać w myśli swe śluby zakonne, jak to czynił Św. Leo­nard a Porto Maurizio. — Pozdrawiajmy również Matkę Bożą przez odmówienie „Zdrowaś”, gdy ze­gar bije godzinę lub, gdy przechodząc, napotyka­my jaki Obraz Najświętszej Panny.

Wreszcie na początku i przy końcu każdej czynności odmówmy zawsze „Zdrowaś Marya”. — Odnosi się to do każdej czynności, czy to „ducho­wnej”, jak modlitwa, Spowiedź, Komunia Święta, czy­tanie duchowne itp., czy też „doczesnej”, jak nauka, udzielanie rady, praca, przyjmowanie posiłku, spoczynek.

Szczęśliwe są owe czynności, które się znajdują między dwoma „Zdrowaś Marya“. — Podobnież po obudzeniu się rano, po uda­niu się na spoczynek, we wszystkich pokusach, niebezpieczeństwach, gdy czujemy się pobudzeni do gniewu itp., odmawiajmy zawsze „Zdrowaś Marya”. Spełniaj to, a zobaczysz, jaki z tego od­niesiesz pożytek.

„Zdrowaś Marya, Łaskiś pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś między niewiastami i Błogosła­wiony Owoc Żywota Twego, Jezus. Święta Marya, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”.

 

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 1
  2. Nauka katolicka na uroczystość Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.
  3. zapoznania się z wiadomościami dot. Relikwii Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa.
  4. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023