Chleb Powszedni – Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego

 

 

 

XI. Rozmyślanie. O Sądzie.

 

 

Sąd Ostateczny.

I. Wyrok sprawiedliwych. II. Ich szczęście.

 

 

,,Pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, posiądźcie Króle­stwo zgotowane wam od założenia świata”
(Mt 25, 34).

 

I. — Dzień Powszechnego Sądu nad światem będzie dla sprawiedliwych wielkim dniem nagrody za całe ich życie i wszystkie prace. Staną spokojnie i ufnie przed swym Sędzią, który im powie: „Pójdźcie błogosławieni Ojca Mego, posiądźcie Królestwo zgotowane wam od założenia świata”. Pójdźcie wy wszyscy ukochani, którzyście przyjęli zaproszenie do naśladowania mnie, do pokuty, do udziału w modlitwie i chwaleniu Boga. Pójdźcie wy „Błogosławieni Ojca Mego”, który uprzedzał was bło­gosławieństwami i łaskami, wy błogosławieni, którzy wytrwaliście w waszym powołaniu do końca. Podnieście się wierni Moi, którzy zachowaliście Przykazania Moje, szliście za Moimi radami, troszczyliście się o Moje sprawy i czciliście Mnie przed ludźmi. Teraz będziecie uwielbieni przed całym światem. „Posiądźcie Królestwo”, na które zasłużyliście sobie z pomocą Łaski Mojej przez ćwiczenia w cierpliwości i innych cnotach. Posiądźcie Królestwo ciała i duszy, dla którego opuściliście wszyst­ko, walczyliście wiernie, o które nieustannie prosiliście: „Przyjdź Królestwo Twoje”

Pójdźcie teraz zaspokoić pragnienia wasze owocami Od­kupienia, a radość wasza, której nikt wam nie odbierze, będzie zupełna. Posiądźcie Królestwo, w którym będzie­cie mieć wszystko wedle woli, Królestwo bez końca, które zna tylko radość i szczęście. Jakąż to radością będzie dostać się w towarzystwo Aniołów i Świętych z niewzruszoną pewnością, że będzie się tam przyjętym z miłością i że nigdy nie zostanie się już od nich odłą­czonym. Prośmy więc zawsze z całego serca przy odma­wianiu modlitwy Pana: „Przyjdź Królestwo Twoje”, abyśmy mogli dojść do używania owoców odkupienia i cieszyli się pełnią Błogosławieństw, uzyskanych dla nas przez Krzyż na Golgocie!

 

II. — Wyrok Odwiecznego Sędziego już ogłoszony. Brzmi w nim nieopisane wesele i nigdy niekończąca się radość dla serc Wybranych. „Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w żadne serce ludzkie nie wstąpiło, co Bóg zgotował tym, którzy Go miłują” (1 Kor 2, 9). Żaden język nie wypowie, żaden rozum nie pojmie, co dziać się będzie w tym radosnym dniu w czasie zaproszenia do Królestwa wiecznej szczęśliwości. Któż może przedstawić sobie ten radosny dzień wesela, jakiego ludzkość nigdy nie widziała, w którym każda tęsknota, każde pragnienie będzie zaspokojone w najobfitszy sposób. Kto może objąć wyobraźnią te miliony idących w Niebo, tę nad wyraz radosną procesję wznoszących okrzyki: „Błogosławiony” na cześć Nieskończonej Dobroci Bożej, na cześć Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego, Który stworzył ludzi do ta­kiej Chwały, Który im kupił takie Królestwo Najdroższą Krwią Pana Jezusa, Który dopomógł do jego osiągnięcia przez Łaski Ducha Świętego! 

To co mówi księga „Naśladowaniu Chrystusa”, spełni się tam w całej rozciągłości na Wybranych. „Tam każdy, który ukrzyżował ciało swoje, nierównie weselszy będzie niż gdyby żył w nieprzebranych rozkoszach. Tam licha suknia będzie błyszczeć i zaćmiewać delikatne stroje. Tam ubożuchna chata więcej sławna będzie niż błysz­czące pałace, wytrwała cierpliwość, większe owoce przy­niesie niż cała potęga świata…, święte czyny więcej będą warte niż wiele pięknych słów. Zahartowane ciało i ostre pokuty milsze tam będą niż jakiekolwiek ziemskie za­dowolenia” (Ks. I, r. 24, 5—6).

 

 

Modlitwa:

Mój Najdroższy Panie! Twoja Nieskończona Dobroć i Miło­sierdzie pozwalają mi żywić nadzieję, że i ja z wybranymi usłyszę słowa: „Pójdźcie Błogosławieni Ojca Mego, posiądźcie Królestwo, zgotowane wam od założenia świata’’. Oby na­dzieja ta była mi pobudką, żebym postępował w życiu wy­trwale i stanowczo, wiernie i z miłością za Głosem Twoim, bym szedł dokąd mnie wzywać będą Twe Przykazania, Roz­kazy i Natchnienia. Daj, abym zupełnie obumarł światu, a żył tylko dla Ciebie tu w czasie i tam w wieczności. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022