Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Ofiaruje go (baranka) wszystko zgromadzenie synów Izraelowych. — Ks. Wyj. 12, 6.

 

PRZYGOTOWANIE. — Aby słuchać pobożnie Mszy Świętej, należy pamiętać, że Ofiara Ołtarza jest ta Sama, Która ongi dokonała się na Kalwarii, choć teraz spełnia się bez Krwi przelania. Ożywmy więc naszą wiarę i będąc przy odprawianiu Najświętszych Tajemnic, wyobrażajmy sobie, że stoimy wraz z Najświętszą Panną i Św. Janem pod drzewem krzyża, aby na nim ofiarować Ojcu Przedwiecznemu Życie Jego czci najgodniejszego Syna. Gdy zaś mamy to szczęście, iż możemy przyjąć Komunię Świętą, wyobrażajmy sobie, że pijemy Przenajświętszą Krew z najgodniejszego Miłości Serca Pana Jezusa.

 

I. — Aby słuchać pobożnie Mszy Świętej, trzeba pamiętać, że Ofiara Ołtarza jest ta Sama, Która ongi dokonała się na Kalwarii, z tą różnicą, iż tam rzeczywiście została przelana Krew Pana Jezusa, tu zaś Ona przelewa się mistycznie. Gdybyś był wówczas na Kalwarii, z jakąż pobożnością i wzruszeniem byłbyś świadkiem tej wielkiej Ofiary! Ożyw więc w sobie wiarę i pomyśl, że to samo, co się ongi spełniło na Golgocie, odnawia się teraz przez ręce kapłana na Ołtarzu. — Ilekroć jesteś na Mszy Świętej, wyobrażaj sobie, iż stoisz wraz z Najświętszą Panną i Św. Janem u stóp Krzyża, aby ofiarować Bogu Ojcu Życie Jego czci najgodniejszego Syna. Jeśli zaś masz to szczęście, że przyjmujesz Komunię Świętą, wyobraź sobie, iż pijesz z Rany Przenajświętszego Serca Pana Jezusa Jego Krew Przenajdroższą.

Wiedzmy również, iż obecność na Mszy Świętej jest pod pewnym względem Jej odprawianiem; kapłan bowiem, jako przedstawiciel publicznego Kultu, działa wówczas, mówi i prosi w imieniu wszystkich wiernych, szczególniej zaś tych, którzy są na Mszy Świętej. — Skoro więc pobożnie słuchasz Mszy Świętej, choć nie jesteś kapłanem, pod pewnym względem składasz wówczas Panu Bogu ofiarę wartości nieskończonej i spłacasz Mu poczwórny dług, jaki względem Niego zaciągnąłeś, a mianowicie oddajesz Mu cześć, na jaką zasługuje Jego Godność; czynisz zadość Sprawiedliwości Pana Boga, dziękujesz Mu za wszystkie Dobrodziejstwa, a wreszcie prosisz Go o to, czego nie dostaje twej nędzy.

Słusznie więc pewien znakomity pisarz powiedział: „Wolałbym raczej cały świat utracić, gdybym go posiadał, niż stracić jedną Mszę Świętą; wiem bowiem, iż najwznioślejszą czynnością, jaką spełnić możemy na ziemi na Chwałę Bożą, jest ta, w której Pan Jezus Sam Siebie ofiaruje, aby oddać Swemu Ojcu Chwałę nieskończoną”. — Jakaż to dla mnie pociecha, gdy jestem na Mszy Świętej! Wówczas, choćbym nawet nie był kapłanem, składam Panu Bogu ofiarę wartości nieskończonej. O mój Drogi Jezu, jakiż nieoceniony Skarb mamy więc w Tobie, bylebyśmy tylko umieli Go ocenić!

 

II. — Choć Msza Święta ma wartość nieskończoną, jednakże Pan Bóg przyjmuje Ją w sposób skończony, według usposobienia tego, kto Jej słucha. Staraj się więc tylu Mszy Świętych wysłuchać, ile możesz. Ponieważ Kościół Katolicki ma Swych Kapłanów we wszystkich krajach, w których słońce wschodzi o różnych godzinach, nie ma więc ani jednej godziny dnia i nocy, w której by Boska Ofiara nie była składana na ziemi; to też z rana wzbudź intencję wysłuchania tych wszystkich tysięcy Mszy Świętych i tą słodką myślą uświęć wszystkie swe czynności dnia całego i wszystkie chwile czuwania w nocy.

Bądź pewny, że dzień pobożnie rozpoczęty u stóp Ołtarza będzie dniem, któremu będzie towarzyszyło Błogosławieństwo Pana Jezusa; będzie dniem Chrześcijańskim, obfitym w owoce na czas i na wieczność. Ileż Łask: cierpliwości, mocy, zdania się na Wolę Bożą spływa nieustannie przez cały dzień na dusze z tego niewyczerpanego Źródła Boskiej Ofiary!

 

 

Modlitwa.

Mój Boże, cześć oddaję Twemu Nieskończonemu Majestatowi i chciałbym Cię uczcić, jak na to zasługujesz. Lecz jakąż cześć mogę Ci złożyć, będąc nędznym grzesznikiem! Składam Ci w ofierze hołdy czci, jakie Ci ustawicznie składa Pan Jezus na Ołtarzu we wszystkich Mszach Świętych, które teraz są odprawiane i będą odprawiane aż do końca wieków. — Brzydzę się, Panie Boże, wszystkimi zniewagami, jakie Ci wyrządziłem, i żałuję za nie nade wszystko; aby Ci za nie zadośćuczynić, ofiaruję Ci Twego Syna, Który ponownie się ofiaruje na Ołtarzu z Miłości ku nam. — Składam Ci Go również w ofierze na podziękowanie za wszystkie Łaski, jakich mi od początku mego życia aż dotąd udzieliłeś. Proszę Cię przez Zasługi Twej Przenajdroższej Krwi, abyś mi przebaczył niewdzięczność, jaką Ci dotąd okazywałem, i udzielił mi żarliwej miłości do Przenajświętszego Sakramentu; daj mi też Łaskę wytrwania aż do śmierci. O te Łaski proszę i Ciebie, Matko Boża i Matko moja, Maryo. Amen. (*IV., 366).

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 30
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 30. Zakończenie.
  3. uczczenie Świętego Patrona dnia dzisiejszego, Św. Andrzeja Apostoła: Nabożeństwo do Św. Andrzeja Apostoła.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023