Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

TOM I.

 

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

„Postawiono stolicę matce królewskiej, która siadła po prawicy jego” — (I Ks. Król. 2, 19).

 

PRZYGOTOWANIE. — Obowiązkiem Najświętszej Dziewicy w Niebie jest współczuć z nieszczęśliwymi i udzielać im pomocy; w tym celu Pan Bóg uczynił Ją Królową Miłosierdzia. Jeśli więc chcemy się zbawić, uciekajmy się z ufnością do tej drogiej Matki i, o ile większa jest nędza nasza, o tyle też większa winna być nasza ufność — nieszczęśliwi bowiem mają stać się koroną Matki Boskiej w Niebie. Potrzeba jednak koniecznie, abyśmy mieli przynajmniej wolę poprawy.

 

I. — Ponieważ Najświętsza Panna Marya została wyniesiona do godności Matki Króla Niebios, słusznie Kościół Święty Ją czci i chce, aby wszyscy Ją czcili chwalebnym tytułem Królowej. Mamy jednak w Najświętszej Dziewicy nie tylko Królowę, lecz Królowę Miłosierdzia, jest Ona bowiem samą słodyczą, łagodnością i chce nas biednych wspomagać. „Witaj Królowo, Matko Miłosierdzia”. Toteż Jan Gerson, zastanawiając się nad słowami Dawida: Dwie rzeczy widziałem… (Ps 62/61/, 12), powiada, iż Pan Bóg Królestwo Boże, składające się ze Sprawiedliwości i Miłosierdzia w ten sposób podzielił, iż sobie zastrzegł Sprawiedliwość, Królestwo zaś Miłosierdzia zwierzył Maryi; postanowił, aby wszystkie Łaski, jakie ludzie mają otrzymać, spływały na nich przez Ręce Najświętszej Dziewicy, i to według Jej upodobania. Obowiązkiem więc Matki Bożej jest współczuć z nieszczęśliwymi i użyczać im pomocy.

Pismo Święte opowiada, iż królowa Estera, obawiając się gniewu swego męża Asuerusa, nie chciała go poprosić o odwołanie wyroku śmierci, jaki na żydów został wydany. Mardocheusz upomniał Esterę; oświadczył jej, by nie myślała tylko o ratowaniu siebie, Pan Bóg ją bowiem może wyniósł na tron dla dobra całego narodu (zob. Ks. Est. 4, 13).

Nie ma obawy, by nasza Królowa Marya nie chciała wspomagać nas, swe dzieci; gdyby jednak kiedy wzbraniała się prosić Pana Boga o uwolnienie nas od zasłużonej kary i my moglibyśmy powiedzieć: Nie mniemaj, abyś tylko duszę Twą wyzwoliła. Nie sądź, Pani, iż Pan Bóg tylko dla Twego dobra wyniósł Cię do godności Królowej świata, lecz i dlatego to uczynił, abyś dostąpiwszy tak wielkiej Godności, mogła bardziej współczuć z nami i lepiej pomagać wszystkim ludziom, którzy uciekają się do Ciebie.

 

II. — Uciekajmy się więc, a uciekajmy zawsze do Stóp Tej Najsłodszej Królowej, jeśli chcemy zapewnić sobie zbawienie. Jeżeli zaś widok naszych grzechów napełnia nas przerażeniem, pomyślmy, iż Marya dlatego została Królową Miłosierdzia, by zbawić Swym Orędownictwem i największych grzeszników, którzy się do Niej uciekają. — Oni staną się Jej koroną w Niebie, według Słów Boskiego Jej Oblubieńca; koroną godną Królowej Miłosierdzia i dla Niej odpowiednią: Będziesz koronowana… z jaskiń lwów, z gór lampartów” (Ks. Pnp 4, 8).

 

 

Modlitwa.

Tak, Maryo, oto u Nóg Twych nędzny niewolnik piekła, który Cię błaga o litość. Prawda, iż nie zasługuję na nią, lecz jesteś Królową Miłosierdzia, a Litość okazuje się i temu, kto na Nią nie zasługuje. Cały świat nazywa Cię Ucieczką i Nadzieją grzeszników, a więc jesteś i moją Ucieczką i Nadzieją moją. Jestem owieczką zgubioną, lecz dla zbawienia takich owieczek Syn Boży zstąpił z Nieba i stał się Twym Synem; On chce, bym się do Ciebie uciekał, a Ty mnie wspomożesz Swymi Modlitwami.

„Święta Maryo, Matko Boża, módl się za nami“. O wielka Matko Boża, modlisz się za wszystkich i za mną módl się do swego Syna. Powiedz Mu, iż mam nabożeństwo do Ciebie i że się mną opiekujesz. Oświadcz Mu, iż w Tobie złożyłem całą swą nadzieję. Powiedz, by mi przebaczył i że żałuję za wszystkie zniewagi, jakie Mu wyrządziłem. Proś Go, by ulitował się nade mną i dał mi Łaskę świętej wytrwałości. Powiedz Mu, aby użyczył mi tej Łaski, bym kochał Go całym sercem. Jednym słowem oświadcz Mu, iż chcesz, abym się zbawił. On to uczyni, o co Go poprosisz. Maryo, Nadziejo moja, w Tobie ufność pokładam; zlituj się nade mną. Amen. (* I., 11)

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  2. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  3. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 34.
  4. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 27.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024