Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Szedł mocą onego jadła… aż do góry Bożej. — I Król. 19, 8.

 

PRZYGOTOWANIE. — Zastanów się nad tym, iż prędzej czy później czekają cię straszliwe ucis­ki śmierci. Szczęśliwyś, jeśli kochasz Pana Jezusa Utajonego w Przenajświętszym Sakramencie. Skoro tego zapragniesz, przyjdzie On, aby cię na­wiedzić w twym mieszkaniu; przybędzie nie tylko, aby być przy tobie i cię bronić, lecz aby nakarmić cię Swym Ciałem i zaprowadzić do Nieba. Abyś otrzymał tę tak wielką Łaskę, odnawiaj często oświadczenie, że pragniesz przyjmować Sakra­menty Święte za życia i przy śmierci; gdy przyjmu­jesz Komunię Świętą, przyjmuj ją jako Wiatyk i co­dziennie polecaj Panu Jezusowi biednych umierają­cych.

 

I. — Jakże wielkich ucisków doznają biedni umierający bądź to dla zgryzot, jakie im sprawia pamięć na grzechy popełnione, bądź to z powodu przerażenia, jakie ich ogarnia na myśl o zbliżają­cym się Sądzie, bądź to z powodu niepewności, czy zostaną zbawieni. Wówczas szczególniej piekło się uzbraja i wytęża wszystkie siły dla zdobycia duszy, która ma niebawem przejść do wieczności; wie bowiem, iż mało mu pozostaje czasu do jej po­zyskania i jeśli ją teraz straci, na zawsze ją utraci. Prorok Izajasz powiada, że wówczas dom umierającego napełni się duchami piekielnymi: „Napeł­nią się domy ich smokami”.

Jeśli nie umrzesz nagle, prędzej czy póź­niej, i ty doświadczysz tych straszliwych ucisków. Szczęśliwyś, jeśli kochasz Pana Jezusa Utajonego w Przenajświętszym Sakramencie! Choćby od ciebie z powodu choroby rozchodziła się woń wstrętniej­sza, niż od Łazarza, już od dni czterech leżącego w grobie, choćby cię wszyscy opuścili, Pan Jezus, Który cię nigdy nie nawiedził, gdy byłeś zdrowy, teraz, gdy ciężko zachorowałeś, zaraz przychodzi do twego mieszkania, nie tylko, aby cię odwiedzić i bronić, lecz również, żeby cię nakarmić Swym Niepokalanym Ciałem.

Wchodzi kapłan i w Imię Boskiego Odkupi­ciela, Którego trzyma w swych rękach, zwiastuje pokój. Następnie prosi dla ciebie o miłosierdzie i przebaczenie, odpuszcza ci wszystkie twoje grzechy, a wreszcie, podając ci Przenajświętszą Hostię, powiada: „Przyjmij Wiatyk Ciała Pana naszego Jezusa Chrystusa, Który niechaj cię strzeże od złego wroga i doprowadzi do żywota wiecznego. Amen”. A wówczas wzmocniony tym Boskim Po­karmem, jak Eliasz, gdy spożył chleb podany mu przez Anioła, podążysz śmielej do Niebiańskiej Oj­czyzny. „Szedł mocą onego jadła… aż do góry Bożej”.

 

II. — Ponieważ może się zdarzyć, iż nie bę­dziesz mógł przyjąć Komunii Świętej w swej ostatniej chorobie, przyzwyczaj się już teraz przyjmować Pana Jezusa jako Wiatyk, jakbyś miał zaraz przejść do wieczności. To możesz czynić przy wszystkich swych Komuniach Świętych, szczególniej zaś w czasie rekolekcji miesięcznych, po odmówieniu oświad­czenia na godzinę śmierci i odnowieniu swego pragnienia przyjęcia wówczas Sakramentów Świętych.

Aby dostąpić tak wielkiej Łaski, towarzysz zawsze, przynajmniej w duchu Panu Jezusowi, gdy Go niosą do chorych; codziennie wysłuchaj Mszy Świętej, a podczas nawiedzenia Przenajświętszego Sakramen­tu nigdy nie zaniedbuj polecać Panu Jezusowi bied­nych chorych, którzy umrą w dniu tym, aby Świętymi Sakramentami zostali umocnieni.

 

 

Modlitwa.

Mój najukochańszy Zbawicielu, dziś Cię od­wiedzam, przebywającego na tym Ołtarzu, Ty zaś mi się odwzajemnisz z inną jednak Miłością, gdy w czasie ostatniej mej choroby wzmocnisz mnie na drogę wieczności; owszem, już teraz odwiedzasz mnie tylokrotnie, ilekroć wstępujesz do mej duszy w Komunii Świętej. Nie tylko jednak teraz mnie nawiedzasz, lecz stajesz się mym Pokarmem, cały się ze mną łączysz i całkowicie mi się oddajesz, tak iż z całą prawdą mogę powiedzieć: „Mój Jezu, teraz całkowicie jesteś moim. Ponieważ jednak cały mi się oddajesz, słuszne, abym i ja całkowicie Tobie się oddał. Jestem robakiem, a Ty Bogiem. O Boże Miłości! O Miłości duszy mojej! Kiedyż stanę się całkowicie Twoim, nie słowami, lecz czynem? Mo­żesz to uczynić; pomnóż we mnie ufność w Zasługi Krwi Twojej i użycz mi Łaski, abym, zanim umrę, całkowicie do Ciebie, a nie do siebie należał.

Ty wysłuchujesz, Panie, modlitwy wszyst­kich; wysłuchaj dziś modlitwy duszy, która prag­nie prawdziwie Cię miłować. Pragnę Cię kochać ze wszystkich sił, chcę Ci być posłusznym we wszystkim, czego ode mnie zażądasz bez swej korzyści, bez pociechy i nagrody. Chcę Ci służyć z miłości dlatego jedynie, by zrobić Ci przyjemność, aby przypodobać się Twemu Sercu, które tak serdecz­nie mnie miłuje. Moją nagrodą będzie kochanie Ciebie. Matko Pięknej Miłości, Maryo, proś Swego Syna za mną. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Krzyża Świętego w miesiącu Wrześniu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Krzyża Świętego – dzień 14
  2. uczczenia Świętych Aniołów Stróżów w miesiącu Wrześniu ku Ich czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Świętych Aniołów Stróżów – dzień 14
  3. uczczenia Bł. Bronisławy w miesiącu Wrześniu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo wrześniowe ku czci Bł. Bronisławy – dzień 14
  4. Nauka katolicka o czci Krzyża Świętego.
  5. Święci o Krzyżu Świętym.
  6. Rozważ to dobrze! Mała jest liczba miłośników Krzyża! Potrzeba cierpieć!
  7. Przez Krzyż do Nieba!
  8. uczczenia Krzyża Świętego: Nabożeństwo ku czci Krzyża Świętego.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023