Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

A da wam ten  znak: Znajdziecie niemowlątko, uwinione w pie­luszki i położone w żłobie.  (Łuk. 2, 12)

 

PRZYGOTOWANIE. – Wszystkie znaki, jakie Anioł dał pasterzom, by mogli znaleźć nowona­rodzonego Mesjasza, były znakami pokory. — Znajdziecie, rzekł im, Dziecię owinięte w ubogie pieluszki, w stajence, w żłóbku złożone na sianie. I tak chciał się narodzić Król Nieba, przyszedł bo­wiem, aby wyniszczyć pychę, przyczynę zguby człowieka. Pomimo to jednak człowiek pozostał pyszny i zarozumiały.

 

I. — Wszystkie znaki, jakie Anioł wskazał pasterzom, by mogli znaleźć nowonarodzonego Mesjasza, były znakami pokory: A ten wam znak: Znajdziecie niemowlątko, uwi­nione w pieluszki i położone w żłobie. Oto znak, rzekł im Anioł, byście mogli zna­leźć Nowonarodzonego Mesjasza: znajdziecie Dzie­ciątko, owinięte w ubogie pieluszki, złożone w sta­jence, w żłóbku. — Tak chciał się narodzić Król Niebios, Syn Boży, który przyszedł wyniszczyć pychę, przyczynę- zguby człowieka.

Już Prorocy przepowiedzieli, iż Odkupiciel będzie wzgardzony, jakby był najnędzniejszym z ludzi, że nasycony będzie urąganiem. Jakże ludzie z Panem Jezusem się obeszli? Uważano Go za pijaka, czarownika, bluźniercę, heretyka. Ileż doznał zniewag w czasie Swej Męki? Nawet uczniowie Go opuścili, jeden z nich sprzedał Go za 30 srebrników, a inny zaparł się Go — oświad­czył, iż nie zna Pana Jezusa. Wiedziono Zbawiciela przez ulice w więzach, jak złoczyńcę, ubiczowano Go, jakby był niewolnikiem, postępowano z Nim jak z szaleńcem, królem teatralnym, policzko­wano Go, pluto Mu w Twarz, a wreszcie przybito Go do krzyża wśród dwu łotrów, jakby był naj­gorszym złoczyńcą. „Z najdoskonalszym z ludzi, mówi Św. Bernard, postępowano, jakoby był z nich najgorszy”. Lecz, mój Panie Jezu, dodaje tenże Święty, o ile bardziej widzę Cię uniżonym i wzgar­dzonym, o tyle droższym jesteś dla mnie, o tyle bardziej Cię miłuję.

 

II.— Jeśli chcesz stać się Świętym, dokładaj wszelkich starań, aby naśladować pokorne i wzgardzone Życie Pana Jezusa. Już rano uprzytomnij sobie, co w ciągu dnia przykrego dla twej miłości własnej może cię spotkać i postanów sobie owe przeciwności znosić spokojnie z miłości ku Panu Jezusowi, Który o wiele więcej wycierpiał z Miłości ku tobie. Byłoby dobrze, abyś i ty szedł za radą, jakiej O. Torres udzielał swym penitentom: „Zmów codziennie Ojcze nasz i Zdrowaś Marya na cześć wzgar­dzonego Życia Pana Jezusa, i ofiaruj się na znoszenie nie tylko ze spokojem, lecz i z radością z miłości ku Niemu wszelkich przeciwności i zniewag, jakie On zechce ci zesłać i proś zarazem zawsze o pomoc, byś wiernie dopełnił swego postanowienia”.

 

 

Modlitwa:

Mój Słodki Odkupicielu, z Miłości ku mnie tyle przyjąłeś zniewag, a ja nie mogę znieść jednego przykrego słowa, żebym zaraz o zemście nie po­myślał! Tylekroć zasłużyłem, aby szatani w piekle mnie deptali, a wstydzę się okazać przed innymi, że jestem grzesznikiem i pysznym! Panie, nie od­rzucaj mnie sprzed Swego Oblicza, jak na to za­służyłem. Powiedziałeś, iż nie odtrącisz skruszo­nego i pokornego serca; żałuję za wszystkie znie­wagi, jakie Ci wyrządziłem. Przebacz mi, mój Jezu, gdyż już nie chcę Cię więcej obrażać. Z Mi­łości ku mnie poniosłeś tyle zniewag; i ja z miłości ku Tobie chcę znosić wszelkie zniewagi, jakich do­znam. Kocham Cię, mój Jezu dla mnie wzgardzo­ny, kocham Cię, Dobro moje, nade wszystko. Dopo­móż mi, bym zawsze Cię miłował i znosił wszelkie zniewagi z miłości ku Tobie. Maryo, poleć mnie Swemu Synowi, proś Jezusa za mną. Amen.

 

 

 

Zachęcamy:

  1. Do uczczenia Najświętszej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa Świętego: Nabożeństwo ku czci Najświętszej Rodziny.
  2. Do modlitwy w rodzinie za rodzinę: Modlitwy w rodzinie.
  3. W oktawie Epifanii do uczczenia Tajemnicy Objawienia Pańskiego tj. Święta Trzech Króli: Nabożeństwo na święto Trzech Króli.
  4. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  5. Do uczczenia Najświętszego Imienia Jezus: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *