NSPJ Rodzina

 

 

Szczęśliwa ta rodzina, której członkowie gorąco kochają Serce Jezusowe. Do rozpalenia zaś w sercach tej miłości służy też między innymi zalecone przez Kościół uroczyste poświęcenie się całej rodziny Najświętszemu Sercu Zbawiciela. Sprowadza Ono na nią niezliczone Łaski. Jakkolwiek wystarcza, że jeden z członków zgromadzonej rodziny odmówi akt poświęcenia się, potwierdzony przez Ojca Św. Piusa X, to jednak można tej uroczystości nadać następującą formę:
1) Obrać stosowny dzień na tę uroczystość rodzinną, aby, o ile możności mogli się zebrać wszyscy członkowie rodziny.
2) Jeżeli jeszcze nie ma Obrazu Serca Pana Jezusa lub figury w domu, trzeba się o jedno albo drugie postarać. Należy też przygotować odpowiednie miejsce dla tego Obrazu, gdzie najczęściej zbierają się członkowie rodziny, albo, gdzie się przyjmuje gości.
3) Jeśli można, trzeba, poprosić kapłana, aby przybył na to publiczne poświęcenie się rodziny Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i poświęcił obraz.
4) Wszyscy członkowie rodziny tego dnia, o ile to możliwe, przystępują do Komunii Świętej. Dobrze było by, aby tego dnia była odprawiona Msza Święta za całą rodziną.
Zebrawszy się przed Obrazem, odmawiają członkowie rodziny „Wierzę w Boga” dla wyznania Świętej swej Wiary. Następnie ojciec, matka lub wyznaczony przez nich członek rodziny odczytuje głośno z nabożeństwem:

Akt poświęcenia się rodziny.

 

Najświętsze Serce Jezusa! Tyś objawiło Świętej Marii Małgorzacie swoje życzenie, że chcesz panować w chrześcijańskich rodzinach. Przychodzimy więc dzisiaj, by uznać całkowite panowanie Twoje nad naszą całą rodziną. Chcemy odtąd żyć Twoim życiem, chcemy w sobie te cnoty pielęgnować, za które już tu na ziemi pokój obiecałeś; chcemy daleko od siebie odeprzeć ducha tego świata, na który rzuciłeś przekleństwo.
Panuj więc nad naszym rozumem przez prostotę wiary, panuj też przez Swą Miłość nad sercami naszymi, które niech całkowicie nią zapłoną, a które w Twej żarliwej Miłości utrzymywać chcemy przez częste przyjmowanie Komunii Świętej. Racz, Boskie Serce, przewodzić naszym zebraniom, pobłogosław nasze duchowne i doczesne przedsięwzięcia, rozpraszaj nasze troski, uświęcaj nasze pociechy i łagodź nasze cierpienia. Gdyby zaś który z nas miał kiedy nieszczęście Cię zasmucić, to przypomnij mu, że Ty, Serce Jezusowe, jesteś dobrotliwe i miłosierne dla grzeszników, żalem przejętych. A gdy przyjdzie godzina rozłąki, gdy śmierć przyjdzie i okryje nas żałobą, chcemy wszyscy, tak ci, co umierają, jak ci, co na tym świecie zostają, poddać się Twym odwiecznym wyrokom. Chcemy się pocieszać tą myślą, że przyjdzie dzień, kiedy cała rodzina nasza w Niebie złączona na zawsze sławę Twoją i Twe Dobrodziejstwa wychwalać będzie. Niepokalane Serce Maryi i chwalebny Patryarcha, Józef Święty, niech Ci przedłożą to poświęcenie, a nam je przypominają przez wszystkie dni życia naszego. Niech żyje Serce Jezusa, naszego Króla i Ojca!
(Odpust zupełny dla członków rodziny w dniu, w którym po spowiedzi i Komunii Świętej poświęcają się wspólnie Najsłodszemu Sercu Jezusowemu, tudzież raz do roku w dniu, w którym to poświęcenie się wspólnie odmawiają. Pius X. 19 maja 1908).

(Jeśli w rodzinie znajdują się młodsze dzieci, odmawiają osobny akt poświęcenia się):

 

 

Poświęcenie się dzieci Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

 

O Najświętsze Serce Jezusa, Serce najlepszego i najdobrotliwszego Ojca! — założyłoś tron swój w domu naszym, aby na zawsze pozostać z nami. Pierwsze wezwanie swoje zwracasz do nas dzieci, nawołując: Dopuśćcie dziatkom iść do mnie!
Oto, Najświętsze Serce Jezusowe, klęczymy tu u stóp Twoich i przyrzekamy Ci, że chcemy odtąd żyć w posłuszeństwie i skromności, podobnie jak Ty, o Jezu, będąc dziecięciem, żyłeś w domku Nazaretańskim u rodziców swoich, abyśmy wzrastały, jak w latach, tak w pobożności i mądrości. Najdobrotliwsze Serce Jezusa naszego!
Ty chcesz też posiąść serca nasze, skoro powiadasz: Dziecię, daj mi serce swoje! Ty Sam pragniesz mieszkać w sercach naszych — a my mamy przez miłość swoją pocieszać Ciebie, znać i kochać.
Najsłodszy Jezu, Boski przyjacielu dzieci! przyjmij serca nasze, uczyń je czystymi, uświęcaj je i uszczęśliwiaj. Przyjmij też ciało i duszę naszą ze wszystkimi ich władzami.
Poświęcamy się Tobie całkowicie i na zawsze, Ty jedynie masz być naszym Panem i Królem. Wszystkie myśli, uczynki i cierpienia swoje poświęcamy Tobie, naszemu Ojcu i Królowi: wszystko dla Ciebie, Najświętsze Serce Jezusowe. Amen.
100 dni odpustu za każdym razem. Pius X. 10-go listopada 1906.

(Po skończonym akcie poświęcenia się, umieszcza się obraz lub statuę Serca Pana Jezusa na przeznaczonym na to, o ile możności, najzaszczytniejszym miejscu, po czym odmawia modlitwę dziękczynną):

 

 

Modlitwa dziękczynna

(po poświęceniu się Najświętszemu Sercu Jezusa.)

 

Cześć i uwielbienie niech będzie Boskiemu Sercu Pana Jezusa, którego Miłosierdzie objawiło się nam w takiej mierze.
Oto z tysięcy obrało nas Boskie Serce, aby powierzyć nam dziedzictwo Swej Miłości. Dom nasz stał się miejscem wynagradzania Jezusowi za niewdzięczność tylu wiernych.
O Boskie Serce Jezusa, jakież to szczęście dla nas, niczym przez nas nie zasłużone, że możemy Cię powitać, jako Pana i obrońcę naszej rodziny. W duchu najgłębszej czci uwielbiamy Cię i dziękujemy Ci za tę wielką Łaskę, iż zamieszkać raczyłoś wśród nas, aby dzielić z nami wszystkie nasze obawy i trudy, wszystkie radości i przeciwności. Wyznajemy, Panie, że nie jesteśmy godni Twojego wśród nas pobytu. Ale pozostań z nami, Jezu, i wzbudź w nas wszystkich gorącą cześć ku Boskiemu Twemu Sercu. Oddajemy się Tobie z zupełną ufnością, Boski nasz Zbawco, i prosimy Cię o Święte Błogosławieństwo Twoje we wszystkich naszych pracach i potrzebach. Niech ten dom będzie dla Ciebie zacisznym ustroniem, tak miłym i drogim dla Ciebie, jak dom Marii i Marty w Betanii, w którym tak chętnie przebywałeś. Polecamy Ci, Boskie Serce Jezusa, wszystkie nasze prośby i błagamy Cię o pociechę i męstwo w cierpieniach i pokusach. W szczególniejszy sposób polecamy Ci jeszcze dusze tych, których już śmierć zabrała spośród naszej rodziny. Pozostań z nami, Panie, i bądź pomocą naszą w burzach tego życia. Oddal od nas ducha zwątpienia i niezgody. Daj, aby życie nasze owiane było duchem pracy, czystości i miłości.
Chwała i miłość, cześć i uwielbienie niech będzie w naszym domu Najświętszemu Sercu Jezusowemu odtąd po wszystkie wieki. Amen.
Najświętsze Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami!
Niepokalane Serce Maryi, módl się za nami!
Święty Józefie, módl się za nami!
Święta Małgorzato Mario, módl się za nami!

 

(Można jeszcze odmówić wspólnie 1 Ojcze Nasz i Zdrowaś Marya za członków rodziny nieobecnych i 1 Ojcze Nasz i Zdrowaś Marya za zmarłych spośród rodziny).

 

 

Najświętsze Serce Jezusa, opiekuj się rodzinami naszymi!

 

 

Podpisaniem dokumentu poświęcenia się, kończy się ta wzniosła uroczystość domowa.
Poświęcenie się Sercu Jezusowemu nie jest tylko przemijającym aktem pobożności, lecz oddaniem się Sercu Boskiemu na zawsze. Na podstawie tego aktu rodzina należy odtąd do Jezusa, któremu się poddała jako Królowi swemu i Panu. Jezus odtąd ma nią rządzić w codziennym życiu. Oby nie było ani jednej rodziny, która by się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa nie poświęciła!

 

Książka Misyjna OO. Redemptorystów, Kraków 1947, s. 119-125.

 

 

 

Zachęcamy do:

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *