Zawartość strony

Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

1 STYCZNIA

Obrzezanie Pana Jezusa i Sakrament Chrztu Świętego.

 

 

 

 

A gdy się spełniło osiem dni, iżby obrzezano Dzieciątko. — Łuk. 2, 21.

 

PRZYGOTOWANIE. — Ceremonia obrzezania by­ła figurą Sakramentu Chrztu Świętego. Stąd możemy sobie wyobrazić, iż Pan Jezus w czasie tej ceremonii myślał o każdym z nas i składając w Ofierze Bogu Ojcu pierwociny Krwi Swojej, już wówczas rozpoczął wysługiwać nam Łaskę odrodzenia się w Świętym Źródle. O, jakiż to Dar niezmierny — Chrzest Święty! Jak wywdzięczyliśmy się za tę Łaskę? Czy zachowaliśmy nieskalaną białą szatę niewinności?

 

I. — Ojciec Przedwieczny, zesławszy nam Swego Syna, by cierpiał i umarł za nas, postanowił, aby Pan Jezus w tym dniu został Obrzezany i tak roz­począł przelewać Krew Swoją Boską, by Ją potem w dniu Śmierci wszystką przelać na krzyżu w morzu zniewag i boleści. A dlaczego? Aby Syn Jego niewinny w ten sposób zadośćuczynił za ka­ry nam należne. Słusznie więc Kościół śpiewa: ,,O godne podziwu Miłosierdzie Boże względem nas! o nieoceniona Miłości! aby odkupić sługę, oddałeś, Boże, na Śmierć Swego Syna”. Boże Wiecz­ny, i któż mógł dać nam ten Dar nieskończony, jeśli nie Ty, Któryś jest Dobrocią bezgraniczną. Jeśli więc, mój Panie, dałeś mi Swego Syna, dałeś mi, co miałeś najdroższego, słuszna więc, abym i ja całkowicie Tobie się oddał.

I oto Syn Boży, pokorny, pałający ku nam Miłością, przyjmuje Śmierć gorzką, na jaką Go skazano, aby zbawić nas grzesznych od śmierci wiecznej; dziś zaś już rozpoczyna zadośćuczynić Sprawiedliwości Bożej ceną Krwi Swojej. Sam Zbawiciel powiedział: Większej nad tę miłości żaden nie ma, aby kto duszę swoją położył za przyjaciół swoich. Lecz Miłość Pana Jezusa posunęła się jeszcze dalej, gdyż jak mówi Św. Paweł, Pan Jezus oddał Życie za nas, Swych nieprzyjaciół. Gdyśmy byli nieprzyjaciółmi, zostaliśmy pojed­nani z Panem Bogiem przez Śmierć Syna Jego.

A więc, mój Panie Jezu, z Miłości ku mnie Śmierć przyjąłeś, a ja cóż uczynię? Czyż będę Cię dalej obrażał swymi grzechami? Nie, mój Odkupicielu, nie chcę już więcej być niewdzięcznym; chcę od dzisiaj naprawdę rozpocząć kochać Cię z całego serca. Użycz mi, Boże Wszechmocny, siły, abym wiernie Ci służył. „Jako dozwoliłeś mi dożyć No­wego Roku, wesprzyj mnie Łaską Swoją, abym w nim nie popełnił żadnego grzechu, żeby moje myśli, słowa, czyny, były zawsze skierowane do wypełniania tego, czego słusznie się domagasz”.

 

II. — Ceremonia obrzezania, jak mówią Ojcowie Kościoła, była figurą Sakramentu Chrztu Świętego. — Możemy więc sobie wyobrazić, iż Dziecię Jezus w czasie dokonywania tego obrzędu, myślało o każdym z nas i składało w Ofierze Ojcu pier­wociny Krwi Swojej; już wówczas poczęło nam wysługiwać Łaskę odrodzenia się w Świętym Źródle. Jakżeż wielki jest Dar Chrztu Świętego! Przezeń du­sze przestają być niewolnicami szatana, skazanymi na piekło, i stają się wybranymi córkami Pana Boga i szczęśliwymi dziedziczkami Królestwa Niebieskiego. Jakże odwzajemniliśmy się za tak wielką Łaskę? Rzućmy okiem na nasze sumienie, by poznać, czy nie zbrukaliśmy białej szaty nie­winności i u Stóp Pana Jezusa odnówmy śluby Chrztu Świętego. — Aby tym wierniej je wypełniać, każdy rozpoczynający się dzień uważajmy za ostatni w życiu. I kto wie rzeczywiście, czy do­żyjesz końca roku, który dziś rozpoczynasz?

 

 

Modlitwa:

Mój Boże Najukochańszy, padam na twarz przed Twym Majestatem i dziękuję Ci, żeś przez Chrzest Święty przyjął mnie za syna i chcę dzisiaj odnowić obietnice, jakie ongi uczyniłem — chcę Ci je złożyć zroszone Krwią, jaką Pan Jezus za mnie przelał w czasie tak bolesnego krzyżowania. W Imię Trójcy Przenajświętszej, Ojca, Syna i Ducha Świętego, oświadczam, iż z całego serca wyrzekam się szatana, wszystkiej pychy jego i wszystkich spraw jego. Żałuję, iż tyle razy swymi grzechami zbezcześciłem godność Chrześcijanina i przysię­gam, iż na przyszłość chcę zawsze być Ci wier­nym. O Święci Aniołowie, szczególnie zaś, mój Aniele Stróżu, coście ongi zapisywali me przy­rzeczenia, bądźcie dzisiaj ponownie świadkami tego, co obiecuję. Wolę raczej umrzeć, niż sprze­niewierzyć się przyrzeczeniom przy Chrzcie Świętym złożonym i żyć choćby przez chwilę, jako nieprzy­jaciel Pana Boga. Użycz mi, mój Jezu, Świętej wy­trwałości; spraw to przez wstawiennictwo tego Świętego, którego imię przy Chrzcie Świętym otrzymałem, spraw to przez miłość Św. Józefa i Najświętszej Panny, która tego dnia tyle cierpiała, widząc Naj­droższą Krew Twoją po raz pierwszy przelaną. Amen. (II, 386)

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia:

  1. Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia
  2. Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  3. Obrzezania Pańskiego oraz uproszenia sobie potrzebnych Łask na Nowy Rok Pański: Nabożeństwo na rozpoczęcie Nowego Roku Pańskiego.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *