Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

 

18 GRUDNIA

TRZECI DZIEŃ NOWENNY DO BOŻEGO NARODZENIA.

Oczekiwanie Narodzenia Pana Jezusa.

 

 

Czekaliśmy nań i zbawił nas. — Iz. 25, 9.

 

PRZYGOTOWANIE. — Najświętsza Dziewica przy zbliżaniu narodzenia się Syna Bożego takimi uczuciami miłości była przejęta, iż w porównaniu z niemi wszelkie najgorętsze nawet akty Patryarchów i Proroków zimnymi nazwać by można. — Chwili Swego Narodzenia Pan Jezus nie chciał przy­śpieszyć, lecz dostosował się do praw natury, obowiązujących inne dziatki. Przygotowując się w zaciszu do przyjścia na świat, chciał nas sku­pienia nauczyć. Jakżeż wzniosła to dla nas nauka, byleśmy umieli z niej korzystać!

 

I. — Najświętsza Dziewica pojmowała zaszczyt, jaki stał się Jej udziałem, że miała zostać Matką Zba­wiciela, i niezmierne Skarby Łask, na jakie z tego powodu zasłużyła, toteż w miarę zbliżania się chwili Narodzenia Pana Jezusa, takimi płonęła uczu­ciami miłości, że w porównaniu do nich zimnymi by nazwać można westchnienia, jakie w ciągu ty­sięcy lat wznosili z utęsknieniem ku niebu dawni Patryarchowie i Prorocy, mówiąc: “Poślij, ko­go masz posłać”. Najświętszą Dziewicę do tych pragnień podwójna miłość pobudzała. — Kochając gorąco swego Boskiego Syna chciała, by przyszedł na świat, by Go zobaczyć, uściskać, miłością Go otoczyć, Nim się zaopiekować. — Poza tym Serce Najświętsze Dziewicy płonęło miłością bliźniego, toteż, pomimo iż przewidywała, jak ludzie przyjmą Pana Jezusa i jak po barbarzyńsku będą się z Nim ob­chodzić, chciała co prędzej wzbogacić świat tym Najwyższym Dobrem i tymi nieskończonymi Łaska­mi, jakie następnie chciała przelać w dusze nasze.

Matko Boża, dzięki Ci, iż tak pragnęłaś dać nam co prędzej Pana Jezusa. — Co prędzej i mnie Go daruj; spraw, aby jako z Ciebie Niepokalanej się narodził, tak i w sercu moim duchowo przez Ła­skę się odrodził; aby dusza moja zapalona Miło­ścią Bożą, tąż Miłością objęła również bliźniego.

 

II. — Większe jeszcze niż Najświętszej Panny Maryi było pragnienie Pana Jezusa, który zaraz po poczęciu pra­gnął ujrzeć światło dzienne, by mógł odkupić lu­dzi — przyłożyć rękę do dzieła, jakie Ojciec Niebie­ski Mu zlecił. Już wówczas zapewne z Jego Serca wyrywały się słowa, które potem wyrzekł do swych uczniów, mówiąc z nimi o swojej męce, iż pragnie, aby dopełnił się na Nim chrzest krwi, jakim ma być ochrzczony. Pomimo to jednak nie chciał przy­śpieszyć Swego Narodzenia, przystosowując się pod tym względem do praw naturalnych.

W Swej samotni Zbawiciel przygotowywał się do Przyjścia na świat, obracając te wszystkie cen­ne chwile na modlitwę i rozmyślanie. Chciał przez to nas nauczyć, abyśmy się również przy­gotowywali na Jego przyjęcie i dalecy od świato­wego zgiełku, często w skupieniu zastanawiali się nad sobą, zanim udamy się między ludzi, dla wykonywania obowiązków swego stanu.

Korzystajmy z tej wzniosłej nauki, jakiej udziela nam Boski Zbawiciel już w pierwszych chwilach swego życia; tymczasem swe pragnie­nia, aby co prędzej się narodził, łączmy z pragnie­niami Patryarchów, Św. Józefa, Najświętszej Dziewicy i Kościoła Katolickiego.

 

 

Modlitwa:

Boże, najpotężniejszy Opiekunie i wierny Kierowniku Swego ludu, przyjdź odkupić rodzaj ludzki Najwyższą Swoją Mocą! Przybądź, by nas wyzwolić z nędz naszych i pokonać Wszechmocnym Swym Ramieniem potęgę ciemności, które rozciągły nad nami swe panowanie i tyle dusz zgubiły. — ,.A Ty, Ojcze Przedwieczny, coś, jak to Anioł zwiastował, zechciał, aby Słowo Boże przy­jęło Ciało w Łonie Najświętszej Dziewicy, użycz nam Ła­ski, byśmy, czcząc Ją, jako prawdziwą Matkę Boga, mogli za Jej Orędownictwem dostąpić Twej Pomocy”. Spraw to z Miłości ku Jezusowi. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Nowenna na cześć Bożego Narodzenia na pamiątkę oczekiwania Najświętszego Dzieciątka Jezus – Dzień trzeci.

Odp. 300 dni za każdy dzień nowenny. Odp. zup. w Boże Narodz., lub w czasie oktawy pod zwykłymi warunkami.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *